اعمار يک خوابگاه براي دانش آموزان مکاتب درهلمند | گزارش های بازسازی | DW | 25.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

اعمار يک خوابگاه براي دانش آموزان مکاتب درهلمند

ساختمان جديد خوابگاه دانش آموزان مکاتب در هلمند بعد از سه ماه ديگر به بهره برداري سپرده مي شود. اين خوابگاه براي دانش اموزان که به دليل ناامني ها از ولسوالي ها به شهر لشکرگاه براي ادامه تحصيل آمده اند، ساخته شده است.

بيش از يکهزار دانش آموز از ولسوالي هاي ناامن هلمند جهت ادامه تحصل به شهرلشکرگاه آمده اند

بيش از يکهزار دانش آموز از ولسوالي هاي ناامن هلمند جهت ادامه تحصل به شهرلشکرگاه آمده اند

محمد ولي سرحدي، معاون رياست معارف هلمند به دويچه وله گفت، اين خوابگاه در شش بلاک سه منزله ساخته مي شود و گنجايش دوهزار دانش آموز را دارد و همچنان اين خوابگاه با تمام ملحقات آن، داراي 270 اتاق مي باشد.

به گفته سرحدي سنگ تهداب اين خوابگاه حدود يکسال قبل گذاشته شده و در حال حاضر90 درصد کار آن تکميل شده است.هزينه مجموعي ساخت اين خوابگاه بالغ بر 3 مليون دالر امريکايي مي شود که از سوي کشور دنمارک پرداخته مي شود.

اکنون بيش از يکهزار دانش آموز از ولسوالي هاي ناامن هلمند جهت ادامه تحصل به شهرلشکرگاه آمده اند که بيشتر شان در اتاق هاي کرايي زندگي مي کنند و يا هم شبانه به خانه هاي شان در ولسوالي ها برمي گردند.

محمد ياسين يک تن از دانش آموزان که روزانه از ولسوالي ناوه به مکاتب شهر لشکرگاه مي آيد، مي گويد، در صورتيکه اين خوابگاه زودتر تکميل گردد، مشکلات شان کمتر مي شود. او افزود: "من هر روز از ولسوالي ناوه به شهر مي آيم. ناامني زياد است، اگر ليليه زودتر فعال شود مصارفم کمتر مي شود."

دانش آموزاني که درشهرلشکرگاه در اتاق هاي کرايي زندگي مي کنند، نيز اميدوارند که با تکميل شدن اين خوابگاه مطمئن تر به درس هاي شان ادامه دهند. به گفته آنها در غير اين صورت بخاطر هزينه گزاف به درس هاي شان ادامه داده نمي توانند.

محمد آصف يکي از اين دانش اموزاناست. او مي گويد در حال حاضر در اتاق کرايي زندگي مي کند و مخارج تحصيل اش خيلي بلند است. به گفته او بيش از اين توان پرداخت کرايه اتاق را ندارد و در صورتيکه خوابگاه زودتر فعال نگردد، به درس هايش ادامه داده نمي تواند .

از سوي هم براي ده ها تن از باشندگان شهرلشکرگاه درپروژه ساخت اين خوابگاه، زمينه هاي شغلي ايجاد شده است. مسوول اين پروژه مي گويد، از يکسال بدين سو براي 80 تا 100 کارمند مسلکي و غير مسلکي زمينه کار مهيا شده است. گفتني است که خوابگاه معارف هلمند براي دانش آموزان دختر و پسر در دو محل جداگانه ساخته مي شود.

روح الله الهامويراستار:مبلغ

آگهی