اعمار دیوار های استنادی برای جلوگیری ازسیلاب ها در تخار | گزارش های بازسازی | DW | 02.06.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

اعمار دیوار های استنادی برای جلوگیری ازسیلاب ها در تخار

یکی از مشکلات مهم ولایت تخار فقدان دیوار های استنادی در جاه هایی است که با خطر سیلاب های موسمی مواجه می شوند. این نقصان باعث می شود که در اثر بارش باران های شدید، زمین های زراعتی و حتی خانه های مسکونی تخریب شوند.

default

نبود دیوار های استنادی موقع آب خیزی ها باعث تخریب زمین های زراعتی و خانه های مسکونی می شود

اداره تنظیم آب ولایت تخار در نظر دارد تا با عملی کردن شماری از پروژه ها، از خطر سیلاب های موسمی در این ولایت جلوگیری شود. به قول مسوولین این اداره، آنان به منظور جلوگیری ازسیلابهای موسمی در این ولایت تدابیر ویژه ای را راروی دست داشته و قراراست پروژه های جدیدی را راه اندازی کنند.

به گفته انجنیر محمد سالم اکبر، رییس تنظیم آب ولایت تخار، سال گذشته به دلیل محدود بودن امکانات، آنان نتوانستند تاساحات زیادی اززمین های زراعتی را از آسیب آب خیزی ها نجات بدهند، اما امسال آمادگی های لازم را درین زمینه اتخاذ کرده اند. او می گوید:

"کارپروژه تحکیماتی ما در جوار تپه تاریخی آیخانم جریان دارد. سال گذشته در اثرسیلاب ها ده ها خانواده و هزاران جریب زمین زراعتی تخریب گردید. پیشنهاد پروژه وی که ما به وزارت مربوطه ارسال کردیم، خوشبختانه منظور گردیده و حالا کار این پروژه به سرعت درحال پیشرفت است."

آقای اکبر می افزاید، تعداد زیادی از زمین های زراعتی ومنازل مسکونی مردم در موسم تابستان از طغیان آب دریای کوکچه خساره مند می گردند و آنان امسال به منظور محکم کاری سواحل این دریا بیشتر از 300 هزار دالرآمریکایی را به مصرف خواهند رسانید.

آقای اکبر به ادامه گفت، باآنکه سال گذشته ازسوی اداره ملی مبارزه باحوادث طبیعی این ولایت کارهای موثری درراستای جلوگیری از تخریبات دریا صورت گرفت، اما بازهم بیش از 3 هزار جریب زمین زراعتی مردم تخریب گردید:

"نشیبی دریای کوکچه بسیارزیاداست؛ وقتی که آب خیزی می شود، چون دوطرف صخره نیست، زمین های زراعتی است یا طرف راست و یا چپ خو درا تخریب می کند. ما عجالتاً به خاطر جلوگیری از این تخریبات 7500 مترمکعب بوری را در داخل گبیون ها جابحا نمودیم . چون گبیون تغیرشکل می دهد، اما تغیر موقعیت نمی دهد."

راه اندازی این گونه پروژه ها، باعث خوشی باشندگان ولایت تخار شده است. آنها تلاش های اداره تنظیم آب را در ساختن تحکیمات دریایی موثرمی خوانند و فکر می کنند که این امر می تواند سهولت هایی را برای کشاورزان فراهم نماید. لطف الله یک کشاورز این ولایت می گوید:

"ریاست تنظیم آب برای جلوگیری از تخریب آب یک تعداد دیوارهای استنادی را اعمارکرده است که یک کار خوب است، چون سال های قبل سیلاب ها خسارات زیادی مالی و جانی را به مردم وارد کرد؛ حالا مردم ازین کارهای سودمند خوش هستند."

مسوولین اداره تنظیم آب ولایت تخارمی گویند که آنان سال گذشته 48 پروژه اضطراری به ارزش 11 میلیون دالرآمریکایی راکه شامل تحکیمات سواحل دریاها وبه ویژه دریای آمو، بازسازی شبکه های آبیاری، تحکیمات بند، سربند، پرچابه و ساخت وساز دیوارهای استنادی درچندین ولسوالی می شود، براساس تقاضای مردم راه اندازی و تطبیق کرده اند و تا هنوز کار یک تعداد از این پروژه ها ادامه دارد.

یوسفی، شهرتالقان
ویراستار:مبلغ

آگهی