اعلام حالت اضطراردرتايلند | آلمان و جهان | DW | 12.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اعلام حالت اضطراردرتايلند

حکومت تايلند براي کنترول اوضاع ومهارکردن تظاهرات واعتراضات گسترده ي مخالفان حالت اضطرار اعلام نمود.

default

ابهيسيت ويجا جيوا، نخست وزيرتايلند، امروزدرصحبتي رسمي تظاهرات خشونت آميزمخالفانش را نقض قانون اساسي کشورخوانده گفت: دولت راهي ديگرجزء اعلام چنين حالتي نمي بيند.

پس ازاعلام حالت اضطرار هم ، شهر ساحلي "پاتايا"، صدها نفر از مخالفان دولت با حمله به محل برپايي نشست سران آسه‌ مانع از برقراري اين نشست شدند. بنابرگزارش ها، مهمانان خارجي با هلي‌کوپتر مجبور به ترک محل اجلاس شدند.

پليس تايلند درواکنش به آن دست به بازداشت وسيع زده است. پليس گفته است سازمان دهندگان تضاهرات دربازداشت پليس بسرمي برند.

"اريسمن پونگ ريون گرونگ" يكى از سخنگويان تظاهرکنندگان "پيراهن سرخان" وازطرفداران تكسين شيناواترا نخست وزيرپيشين ، صبح امروز توسط نيروهاي امنيتى بازداشت شده است. نخست وزيرپيشن تايلند درحال حاضردرتبعيد بسرمي برد.

مخالفان حكومت تايلند، خواهان آزادى بازداشت شدگان شده اند

برخورد شدیدپلیس با تظاهرکنندگان خشمگین

برخورد شدیدپلیس با تظاهرکنندگان خشمگین

براساس قانون تايلند، درحالت اضطرار گرهمايي واجتماع بيش ازپنج نفرممنوع مي باشد.

رسانه هاي كشور آسياى جنوبى امروز از احتمال يك كودتاى نظامى و كناره روى ويجاجيوا صحبت كرده اند كه به حيث شرط عمده از طرف احزاب مخالف تقاضا خواهدشد۰

کارشناس علوم سياسى اين کشور،شاوين شاچوال پونگ پون، در تلويزيون تايلند هدف اصلى تظاهرات را در انحلال كامل نظام سياسى مي داند. اومي گويد:" تكسين و "پيراهن سرخان" مي خواهند رييس شوراى شاهى را بركنار سازند۰ همه در تايلند مي دانند، شوراى شاهى مركز نظام سياسى را تشكيل مي دهد۰ شوراى شاهى مهمترين مؤسسه سياسى در تايلند است۰"

تظاهرکنندگان که ازاقشارمختلف جامعه تايلند تشکيل يافته است، خواهان کناره گيري نخست وزيروکابينه اش شده اند.

برهم زدن کنفرانس آسه تجربه ي موفقانه ي دوم تظاهرکنندگان تايلندي مي باشد.

بروسکا/ملک

ویراستار: یاسر

آگهی