اعضای اتحادیه اروپا در مورد چتر دفاعی یورو اختلاف نظر دارند | آلمان و جهان | DW | 19.01.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اعضای اتحادیه اروپا در مورد چتر دفاعی یورو اختلاف نظر دارند

وزیران دارایی حوزه پولی یورو در مورد چتر دفاعی یورو برای کشورهایی که در حالت اضطراری قرار دارند، دچار اختلاف اند. به ویژه کشورهای قابل اعتماد و بزرگ اروپا هنوز هم مانع این تصمیم میشوند.

برخی کشورهای عضو گروه واحد پولی یورو در تلاش افزایش حجم صندوق مالی اند

برخی کشورهای عضو گروه واحد پولی یورو در تلاش افزایش حجم صندوق مالی اند

دو هفته پیش، بسیاری در اروپا تشویش داشتند که باید پرتگال را از بحران مالی نجات دهند. تا حال وزیران دارایی کشورهای حوزه یورو دراین رابطه تصمیمی نگرفته اند. علاوه بر آن، خوزه مانویل باروسو، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا هفته گذشت گفت: «تسهیلات ثبات مالی اروپایی بخشی از « صندوق پولی برای نجات» است و باید بر مقدار آن افزوده شود». او افزود: «در رابطه به تسهیلات ثبات مالی اروپا، ما به این نظر هستیم که توانایی مالی آن افزایش یابد و ساحهء عمل آن توسعه داده شود».

دیدیر ریندرس، وزیر دارایی بلجیم حتا پیشنهاد کرد که حجم مالی موجود صندوق مالی نجات، از 750 میلیارد یورو به 1.5 هزار میلیارد افزایش یابد، یعنی دو چند ساخته شود. محاسبهء او چنین است: «از نظر من افزایش قدرت مالی برای نجات یورو از آن جهت مهم است تا نشان بدهیم جایی برای احتکار علیه حوزه پولی یورو وجود ندارد».

«مانند سال گذشته ادامه دهیم»

قبل از همه آلمان که مهمترین کشور با اعتبار حوزه پولی یورو است، اظهارات باروسو و ریندرس را رد می کند. ولفگنگ شویبله، وزیر دارایی آلمان دست کم به صورت غیرمستقیم میگوید که در حال حاضر به افزایش قدرت مالی «صندوق نجات» برای جلوگیری از بحران مالی ضرورتی نیست. از نظر او اظهارات آشکار در مورد این موضوع، می تواند فقط احتکار را ترغیب کند و این امر توسعه آرام و باثبات بازار مالی را به خطر میاندازد. او گفت: «من خودم در آن شرکت نمی کنم و هرگاه به میل من باشد، عیناً مانند سال گذشته ادامه می دهیم».

به نظر شویبله، بهتر خواهد بود اول متوجه انکشافات بیشتر باشیم. با وجود آن او در اصول مخالف توسعه تخصیصیهء امکانات « صندوق نجات» از بحران نمیباشد. این تنها آلمان نیست که چنین نگرانیی دارد، همه کشورهایی که به صورت مقایسوی دارای رشد اقتصادی بهتر میباشند، هراس دارند که در کمک به کشورهای ضعیفتر گیر نمانند.

نیاز به استحکام و همبستگی

قبل از همه ژان کلود جونیکر، رئیس گروه حوزهء پولی یورو نظر قابل درکی دارد. او می گوید تنها مساله پرداخت پول مطرح نیست «بلکه ما در این جا به ترکیبی از استحکام و همبستگی ضرورت داریم. استحکام از جانب کسانی که تا حال به قدر کافی دارای استحکام نبوده اند؛ و همبستگی فقط هنگامی می تواند ابراز شود که مکلفیت استحکام بخشیدن به خود، به عهده گرفته شود».

اولی رِهن، کمیسار امور اسعار اتحادیه اروپا در این میان ابراز امیدواری کرده است که اوضاع بهبود یابد. او معتقد است در صورتی که اروپاییان وظایف محولهء شان را انجام دهند، بدترین شرایط هم سپری می شود. رهن افزود: «ما می توانیم سال 2011 را سالی بسازیم که در آن بحران مالی ازبین برود، رشد اقتصادی رونما شود و سیاست اقتصادی تن به اصلاحات بدهد». چنین خواستهایی ایجاب پاسخهای جامع را می کند و مستلزم تدابیر شجاعانه مالی سیاسی و ساختاری در همه کشورهای عضو میباشد.

با این هم استحکام بخشیدن، اصلاحات و همآهنگ ساختن همه وظایف بزرگ و درازمدت می باشند. کشورهای عضو حوزه پولی یورو بازهم امسال و سالهای آینده باید کارهایی را در این راستا انجام بدهند.

کریستوف هازلباخ / رسول رحیم

ویراستار: عارف فرهمند

آگهی