اعدام دلارا دارابي ازسوي جامعه جهاني محکوم شد | آلمان و جهان | DW | 03.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اعدام دلارا دارابي ازسوي جامعه جهاني محکوم شد

پس ازاعدام دلارا دارابي نقاش وهنرمند جوان ايراني که به اتهام قتل به روزجمعه اول ماه مِه در ايران به دار کشيده شد،در کنار نکوهش هاي شديد جهاني، اتحاديه اروپا حکم اعدام وي را نقض حقوق بشرخوانده به شدت تقبيح نمود.

default

در قطعنامه ي شوراي سران اتحاديه اروپا در پراگ همچنان گفته شده است که دلاردارابي در زمان اتهام به اين جرم هفده سال داشت وبا آن که قبول اين جرم را نيزنموده بود، اما ايران مؤظف است تا اصولنامه ها وپيمان هاي حقوق بشر سازمان ملل متحد را که امضاء نموده است، رعايت نیز نمايد.

دلارا دارابي روز جمعه اول مه زماني بر چوبه دار در شهر رشت ايران جان باخت که هنوز تصميم نهايي دادگاه عالي ايران اعلام نشده بود وحکم اعدام او از جانب دادگستري کل به دو ماه بعد موکول شده بود. همچنان وکيل دارابي مي گويد که او از اجرای حکم وزمان اجرای آن آگاهي نداشت.

اتحاديه اروپا همچنان از ايران درخواست نموده است تا ازاعدام جوانان خود داري نمايد. علاوه بر اين سازمان عفو بين الملل نيز اعدام دلارا دارابي را شديداً نکوهش نمود.

سال 2003 دلارادارابي متهم به قتل يکي از اقارب پدرش گرديد وبراي حفظ جان دوست پسرش که همچنان با اودستگير شده بود، خود اتهام به اين جرم را پذيرفت، ولي پس از زمان کوتاهي ارتکاب به اين جرم را نفي نمود وگفت که بي گناه است.

وي در پنج سالي که زنداني بود با نقاشي ها وکارهاي هنري گوياي خويش مورد توجه جامعه ي جهاني قرار گرفت.

سازمان عفو بين المللي جريان محاکمه ي را را نادرست خوانده گفته است که دادگاه توجهي به شواهد نداشته است، شواهد و مدارکي که مي توانست بي گناهي دلارا را به اثبات رساند.

بنابر گزارش سازمان عفو بين الملل دلارا دارابي دومين زني است که در چند ماه اول سال روان در ايران به چوبه دارکشيده مي شود، اما در مجموع درادامه چند ماه امسال، جمهوري اسلامي ايران جان 140 نفر را توسط چوبه دار گرفته است.

بر اساس همين گزارش از سال 1990 تا اکنون دست کم 42 جوان و نوجوان در ايران اعدام گرديده است.

DPA/فضل

ویراستار:یاسر

آگهی