اعتصاب عمومی هندوستان را فلج ساخته است | منطقه | DW | 20.09.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منطقه

اعتصاب عمومی هندوستان را فلج ساخته است

دکانداران و کارگران علیه طرح باز گردانیدن بازار تجارت پرچون فروشی هندوستان به روی شرکتهای بزرگ چندین ملیتی مظاهره کرده اند. سازمان های غیر دولتی از یک پیامد خطرناک و دراماتیک هوشدار می دهند.

درهفته گذشته حکومت هندوستان فیصله کرد تا بازار پرچون فروشی آن کشور را به روی شرکتهای تجارتی بزرگ خارجی ( کانسرن ها) بیشتر بازگرداند. حکومت به این ترتیب می خواهد مواد غذایی بیشتر به مصرف کنندگان برسد.

درحال حاضر 35 تا 40 درصد غله جات هندوستان به علت فقدان تحویلخانه ها وعدم امکانات حمل ونقل هدر می روند. علاوه براین قرار بر آن است که شرکتهای بزرگ خارجی ده میلیون مشغله وکار جدید ایجاد کنند.

مردم اعتراض کردند

رانندگان موترهای باربری و بس نیز به اعتراض کنندگان پیوسته اند.

رانندگان موترهای باربری و بس نیز به اعتراض کنندگان پیوسته اند.

میلیونها انسان در اعتراض به این اصلاحات مظاهره نمودند. بسیاری موترهای باری و بس درهند با این اعتصاب همنوایی کردند. این اعتراضات درعین زمان علیه افزایش دوازده درصده قیمت دیزل می باشد. دردهلی جدید پایتخت هندوستان وبسیاری شهرهای دیگر این کشور فراخواهان بزرگی برای اعتصاب عمومی داده شده است.

به نظر می رسد که حکومت مان موهن سنگه، نخست وزیرهندوستان می خواهد تا حدودی با اعتصاب کننده ها کنار بیاید. اما کدام تغییر اساسی در فیصله ای که درآینده قرار است به سرمایه گذاری های مستقیم شرکتهای بزرگ خارجی مانند " میترو" و " کیرفور" اجازه داده شود، نمی آید..

درماه دسمبر سال گذشته تاجران کوچک درهمه شهرهای بزرگ هندوستان علیه طرح بازگردانیدن بازار به روی شرکتهای بزرگ اتحادیه اروپا اعتراض کردند. به این مقاومت احزاب مخالف حکومت وبرخی از احزاب ایتلافی در حکومت نیز پیوسته اند. پیش از آن درماه نومبر سال 2011 یک بار این اصلاحات به تعویق انداخته شد.

پیش شرط این سرمایه گذاری مستقیم اروپایی ها یک قرار داد تجارت آزاد بین هندوستان واتحادیه اروپا است که قرار است ازخزان امسال نافذ گردد. خوزه مانویل باروزو، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا از این موافقت نامه ستایش کرده و آن را « درسطح جهانی بزرگترین قرارداد تجارتی که درخدمت 1.7 میلیون انسان » خواند. این قرار داد یک محرک مهم برای رشد پایدار، اشتغال و نو آوری درهندوستان و اروپا خواهد گردید.

واردات ارزان می تواند مشغله وکار را نابود کند

رانندگان و کارمندان سیستم حمل و نقل با قطار نیز اعتصاب کرده اند.

رانندگان و کارمندان سیستم حمل و نقل با قطار نیز اعتصاب کرده اند.

کریستینه کمنیتز، کارشناس امور تجارتی در بنیاد " هنریش بول" در برابر واردکردن امتعه ارزان قیمت هوشدار می دهد . اوبراین نظر است که« هرگاه حمایت های گمرکی هندوستان برای شیر پودری و گوشت پرندگان از بین برود، در آن صورت خانواده های دهقانان خرده پای هندوستانی، دربرابر واردات ارزان از اروپا بی پناه می شوند» .

اساسا 90 میلیون انسان درهندوستان ازطریق اقتصاد مبتنی برتولیدات شیر زندگی می کنند و 3.5 ملیون دیگر آن به مرغداری مصروف هستند. علاوه براین از نگاه سازمانهای غیردولتی هندوستان نیز با این اصلاحات تجارت پرچون صدمه می بیند. تجارت پرچون هندوستان با 37 میلیون مشغله اش ، دومین سکتور مهم اقتصادی را درهند تشکیل می دهد.

دستفروشان روی جاده ها که غیر از آنهم درفقر زندگی می کنند، جز این امکان اندک برای دسترسی به یک منبع در آمد دیگر ندارند.

با اینهم کارشناسان اقتصادی براین نکته هم نظر هستند که هندوستان به مثابه سومین اقتصاد ملی بزرگ در آسیا، به شدت به اصلاحات ( رفورم ها) نیاز دارد. با توجه به رشد آهسته اقتصادی و کسربزرگ در بودجه دولتی ، هندوستان درجمله کشورهای " بریکس" ، نخستین کشوری است که تهدید به پایین آمدن رتبه اعتباری اش می گردد. کشورهای گروه بریکس عبارت اند از: برازیل، روسیه ، هندوستان ،چین و افریقای جنوبی .

دویچه وله / رسول رحیم

ویراستار: رضا شیرمحمدی

DW.COM