اعتصاب عمومي دراعتراض به افراط گرايان درلاهور | آلمان و جهان | DW | 03.07.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اعتصاب عمومي دراعتراض به افراط گرايان درلاهور

امروز شنبه درشهرلاهور پاکستان دکانها ومراکز تجارتي به رسم اعتراض عليه حملات انتحاري با بمب در مزار داتا گنج بخش مسدود بود. اين امر بازهم قابليت پاکستان را براي کنترول خشونتها زير سوال قرار داده است.

اعضای خانواده های قربانیان حمله برمزار داتا گنج بخش به همدیگر تسلیت می گویند

اعضای خانواده های قربانیان حمله برمزار داتا گنج بخش به همدیگر تسلیت می گویند

براثر حملات انتحاري برمزار دادتا گنج بخش که شام پنجشنبه صورت گرفت ، 42 تن کشته وبش از 170 تن ديگر زخمي شده اند. درجريان يک ماه اين دومين حمله انتحاري درپنجاب اين مرکز فرهنگي پاکستان مي باشد.

اين حمله به دنبال ادعاي نظاميان پاکستان صورت گرفت که درهفته گذشته اعلام کرده بود گروه طالبان مرتبط با القاعده را تضعيف کرده است.

اين اعتصاب که توسط يک اتحاد احزاب مذهبي صورت گرفته بود، باعث مسدود شدن همه بازارهاي بزرگ ومراکز تجارتي درلاهور گرديد.

يک دسته اعتراض کنندگان کتک به دست، کساني را که نمي خواستند دراين اعتصاب دکانهاي شان را مسدودکنند، مجبور به اينکار مي ساختند. پليس حدود ده تن ازاعتراض کنندگان را به دليل شکستاندن شيشه هاي موترهايي که پارک کرده بودند ، بازداشت کرده است.

حمله برمزار دادتا گنج بخش، عواطف پيروان طريقه هاي صوفيه را برانگيخته است. به نظر مي رسد که هدف اين حمله بي ثبات ساختن پاکستان اين متحد داراي قدرت اتومي ايالات متحده امريکا باشد.

به پيروي از دعوت به اعتصاب ، بازارهاي بزرگ درشهر کراچي واقع درجنوب پاکستان نيز مسدود بود.

اعتراض کنندگان خشمگين درلاهور وسايرشهرهاي پاکستان خواهان آن اند که حکومت پاکستان جنگجوياني را که با القاعده وطالبان ارتباط دارند باشدت سرکوب کند. چه اين گروهها دشمن طريقه صوفيه بوده ومردمي را که از مقابر قديسان وصوفيها ديدار مي کنند، بد مي بينند.

راغب نعيمي يک روحاني پيرو اهل طريقت مي گويد:« ما تقاضا مي کنيم که حکومت بصورت فوري مرتکبان اين جرم را مجازات کند. ما به اعتصاب ما تا زماني پايان نمي دهيم که متهمان به سزاي اعمال شان برسند».

دولت براي اينکه باوقوع خشونتها تصور ثبات را دربين مردم تقويت بکند، تدابير امنيتي درزيارتها را افزايش داده است.

پاکستانيها که قبلاً براثر اقتصاد خراب و قطع شدن مکرر برق ازحکومت مايوس مي باشند، تقاضا کرده اند که مقامات حکومت پنجاب به دليل ظهور اين خونريزيها استعفا کنند.

پليس پاکستان مي گويد که چندين تن ازمظنونان به تروريسم را ازاطراف پنجاب بازداشت کرده و 20 واسکت انتحاري را پيدا کرده است.همچنان به روز جمعه گفته شده است که مقاديرهنگفت اسلحه کشف شده است.

تاحال هيچ گروهي مسووليت حمله برمزار داتا گنج بخش را به عهده نگرفته است، اما مقامات پاکستان " طالبان پنجابي" را مسوول اين حمله مي دانند. طالبان پنجابي به گروهي گفته مي شود که باطالبان پاکستاني در شمال غرب اين کشورارتباط داشته وهمچنان با شبکه القاعده مرتبط مي باشند. اين گروه قبلاً نيز مسوول حملات درايالت پنجاب شناخته شده است.

رويتر/ رسول رحيم

آگهی