اعتراض 100 ژورناليست افغان عليه جبارثابت مدعي العموم | مصاحبه ها | DW | 18.04.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

اعتراض 100 ژورناليست افغان عليه جبارثابت مدعي العموم

اسوشيتد پرس ازکابل گزارش مي کند که : به روزچهارشنبه ، بيش از100 خبرنگارافغان به خاطرحمله پليس آن کشورکه به دستورمدعي العموم ( لوي ثارنوال ) برتلويزيون شخصي " طلوع " صورت گرفته است ونگرانيهاي را دايربراذيت بيشتر مطبوعات آزاد به وجود آورده است، دست به اعتراض زدند.

ازمدت ها به اینسو نگرانیهای درمورد آزادی مطبوعات درافغانستان بوجود آمده است.

ازمدت ها به اینسو نگرانیهای درمورد آزادی مطبوعات درافغانستان بوجود آمده است.

عبدالجبارثابت مدعي العموم افغانستان گفته است که وي به پليس دستور" احضار" حامد حيدري گزارشگري را داده است که گفته بود وي خواهان اعدام يک تعداد مقصران مي باشد. ثابت مي گويد که حيدري ازوي نقل قول غلطي نموده است.

دهها تن ازپليسان سه شنبه شب برفرستنده تلويزيوني طلوع حمله نموده وازبيرون فرستنده تلويزيوني ، سه نفر از کارمندان آن تلويزيون را که حيدري دربين ايشان نبوده است با خود برده اند، محافظان تلويزيون مانع ورود پليس به درون فرستنده شده اند. چهارتن ازخبرنگاران آژانس اسوشيتد پرس نيز که ناظراين جريان بوده اند، بازداشت شدند. هرهفت نفربه دفترمدعي العموم ( لوي ثارنوالي ) آورده شدند، پس از40 دقيقه بدون آنکه اتهامي برآنها وارد گردد، با امضاي ورقي که آنها به مهمان نوازي ضرورت ندارند، آزاد شدند.

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

آگهی