اعتراض عليه بلند رفتن سرسام آور قيمت موادغذايي درجلال آباد | افغانستان | DW | 22.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

اعتراض عليه بلند رفتن سرسام آور قيمت موادغذايي درجلال آباد

حدود 400 نفر درشهر شرقي جلال آباد عليه بلند رفتن سرسام آور قيمت مواد غذايي اعتراض کردند. بدين ترتيب اولين اعتراض عليه بلند رفتن قيمت غذايي درافغانستان رونما شد.

باتوجه به اینکه پاکستان صادرات گندم را به افغانستان قطع کرده است، مظاهره کنندگان شعارهای ضد پاکستانی می دادند

باتوجه به اینکه پاکستان صادرات گندم را به افغانستان قطع کرده است، مظاهره کنندگان شعارهای ضد پاکستانی می دادند

مظاهره کنندگان شاهراهي را که جلال آباد را به کابل وصل مي کند، مسدود ساختند وازحکومت افغانستان تقاضا کردند تا براي کنترول مواد غذايي دربازارها داخل اقدامات گردد. يکي ازمظاهره کنندگان درجلال آباد گفت : " ما نمي توانيم مواد غذايي بخريم . ما مي خواهيم حکومت قيمتها را کنترول بکند".

تنور نانواییها نیز بدون آرد سرد خواهد ماند

تنور نانواییها نیز بدون آرد سرد خواهد ماند

مظاهره چيان به صورت خاص پاکستان را مورد بدگويي قرار مي دادند ، زيرا ازيک طرف اين کشور منبع عمده تهيه مواد غذايي براي افغانستان است اما ازجانب ديگر درماههاي اخير صادرات گندم را به افغانستان متوقف گردانيده است.

جمعيتي که شمارآنها به 400 نفرمي رسيد، بنابه گزارش آژانس فرانس پرس شعارمي دادند" مرگ برپاکستان !" .

هرگاه حکومت قیمتها را کنترول نکند مردم نان خریده نمی توانند

هرگاه حکومت قیمتها را کنترول نکند مردم نان خریده نمی توانند

درماه دسمبر با بلند رفتن قيمت مواد سوخت ومواد غذايي بنا به گزارش بانک انکشاف آسيايي نرخ تورم درافغانستان 17% بلند رفته است. همين بلند رفتن قيمتها درسطح جهاني شورشها را موجب گرديده اند.

دراين ميان دولت افغانستان مبلغ 50 مليون دالر امريکايي يا 31.5 مليون يورو رابه خريداري مواد غذايي ازکشورهاي همجوار اختصاص داده است تا ازصعود بيشتر قيم مواد غذايي ، به دليل بحران جهاني مواد غذايي جلوگيري نمايد.

درروزهاي اخير افغانهايي که سراسيمه مي باشند، بيشترازگذشته ها به مغازه هاي آرد ، برنج وروغن جهت خريداري اين مواد مراجعه مي کنند. دريک دکان درکابل قيمت يک کيلو آرد از80 سنت به روز يک شنبه به يک دالر درروزسه شنبه بلند رفته است.

سازمان غذايي جهان مي گويد که قيمت يک کليو گندم از 32 سنت درسال گذشته بدينسو تا ماه مارچ امسال تقريباً دوچند شده و به 60 سنت امريکايي رسيده است. همايون حميد زاده ، سخنگوي حکومت افغانستان گفته است که حکومت مبلغ 50 مليون دالر امريکايي را جهت خريداري مواد غذايي ازکشورهاي همسايه به شمول پاکستان وقزاقستان اختصاص داده است.

آگهی