اعتراضات مردم باميان عليه حبيبه سرابي، والي اين ولايت | افغانستان | DW | 23.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

اعتراضات مردم باميان عليه حبيبه سرابي، والي اين ولايت

صدها تن از باشندگان باميان صبح امروز دست به اعتراض زده و خواهان استعفاي حبيبه سرابي، والي اين ولايت شدند.

حبيبه سرابي، والي اين ولايت بامیان

حبيبه سرابي، والي اين ولايت بامیان

حدود بيش ازهفت هزار اعتراض کنندگان ازاقشارمختلف مردم، حوالي ساعت ده قبل ظهر از بازارباميان به سمت دفترولايت حرکت نموده ودروازه اي دفتر ولايت ويکي دو موسسه را سنگباران کردند.

اعتراض کنندگان با سردادن شعارهاي سرابي، سرابي، استعفاء استعفاء حدود يک ساعت درمقابل دفترولايت تجمع نمودن وقطعنامه ي يک ماده اي شان راقرائت نمودند. درقطعنامه اي معترضين آمده است، با درنظرداشت اينکه کارد به استخوان رسيده است ومارا تاب وتحمل فريبکاري هاي ودغلبازي هاي خانم سرابي بيشترازاين نيست، ما مي خواهيم که محترمانه زمينه اي تبديلي ويا استعفاي موصوف را هرچه عاجل فراهم نمايند.

جوادضحاک رييس شوراي ولايتي باميان که گردانندگي اين مظاهره را بعهده داشت گفت" خانم سرابي بايد تاساعت 12 امروز استعفاي خودابه شوراي ولايتي تسليم نمايد. اما تامهلت تعيين شده ، خانم سرابي هيج واکنشي نشان نداده است.

رييس شوراي ولايتي باميان به صداي آلمان گفت "ما به اعتراض خود درروزهاي آينده هم ادامه خواهيم داد."

حبيبه سرابي والي اين ولايت اين اعتراضات را به افراد خاص نسبت داده آن را سازمان دهي شده مي خواند.

منابع غيررسمي مي گويند، والي درتلاش است که زمينه اي نشست را با اعضاي شوراي ولايتي برگزارکند، اما اين درخواست تاکنون از طرف شوراي ولايتي ردشده است.

تظاهرات باشندگان پس باميان از آن شدت گرفت که اعضاي شوراي ولايتي روز گذشته مي خواست با تعداد از وزراي که درباميان آمده بودند ، صحبت بکنند، اما موفق به اين کارنشدند. به همين دليل تعداد از معترضين شب گذشته چهارراهي ها وتقاطع شهر را به روي ترافيک مسدود کرده وشب را درخبابان ها سپري کردند. آنان مي گويند:

"چه لزومي دارد درهنگامي که بهسود درميان دود وآتش، طعنه برجسارت کوچي ميزند، باميان محل خوش گذراني نمايندگان مقتدرکوچي وميزبان باداران بي خاصيت سرابي باشد."

با آنکه دراين رويدادبه کسي آسيب نرسيده است اما طي چندين سال ،اين اولين اعتراض باشندگان باميان است که تاحدي با خشونت همراه است. پرتاب سنگ به دروازه اي مهمان خانه اي کوه بابا، دفترولايت، تاکنون باميان تجربه نشده بود وتازگي دارد. قراراست فردانيز معترضين به تظاهرات شان ادامه دهند.

جاويد، باميان

ويراستار:مبلغ

آگهی