اعتراضات عليه احمدي نژاد رييس جمهور ايران در کنفرانس ضد نژاد گرايي | آلمان و جهان | DW | 21.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اعتراضات عليه احمدي نژاد رييس جمهور ايران در کنفرانس ضد نژاد گرايي

در کنفرانس ضد نژاد گرايي در ژنيو، نمايندگان اتحاديه اروپا هنگام سخنراني احمدي نژاد رييس جمهور ايران، سالن کنفرانس را ترک کردند.

اعتراضات عليه احمدي نژاد رييس جمهور ايران در کنفرانس ضد نژاد گرايي

اعتراضات عليه احمدي نژاد رييس جمهور ايران در کنفرانس ضد نژاد گرايي

احمدي نژاد در سخنراني خود که چندين بار با صدا هاي اعتراض آميز قطع شد، از جمله صلاحيت شوراي امنيت سازمان ملل متحد را زير سوال برد و حکومت اسراييل را نژاد گرا خواند. چندين کشور قبلاً از شرکت در اين کنفرانس خود داري نموده بودند، زيرا از اظهارات نژاد گرايانه او در برابر اسراييل در هراس بودند.

ديروز در مقابل ساختمان سازمان ملل متحد در ژنيو، گروهي از تظاهر کنندگان مي خواستند تا کنفرانس مطبوعاتي احمدي نژاد، رييس جمهور ايران را اخلال کنند. در آن ميان مدت کوتاهي دست اندازي هاي با طرفداران احمدي نژاد پيش آمد. حدود صد تن تظاهرکننده که بعضي از آنان کلاه هاي مذهبي يهودي ها را به سر داشتند، با صداي بلند عليه احمدي نژاد اعتراض نموده و شعار هاي از قبيل "کودکان بايد محبت بياموزند، نه نفرت." شمار کثيري از محافظين سازمان ملل متحد مانع دخول تظاهرکنندگان به سالن مطبوعات آن سازمان گرديدند.

قبل از آن هنگام ايراد بيانيۀ احمدي نژاد در برابر اشتراک کنندگان کنفرانس ضد نژاد گرايي، تعدادي از اشتراک کنندگان اروپايي، سالن کنفرانس را ترک نمودند. ظاهراً کنفرانس طبق برنامه ادامه يافت.

کنفرانس صبح ديروز دوشنبه بدون اخلال، با بيانيۀ هشدار دهندۀ بان کي مون سرمنشي سازمان ملل متحد آغاز گرديد. او عميقاً اظهار تاسف کرد که ايالات متحد امريکا و همچنان آلمان در کنفرانس که حضور آنها در آن خيلي مهم است، شرکت نکرده اند. او گفت:

"من عميقاً اظهار تأسف مي کنم که بعضي ها تصميم گرفته اند که در کنفرانس شرکت نکنند و من اميد ورم که آنها خيلي دير روي اين تصميم شان پايداري نکنند."

زماني که آلمان شام يکشنبه در آخرين دقايق، عدم اشتراکش را در کنفرانس اعلام نمود، نمايندگان 23 کشور اروپايي که درين کنفرانس اشتراک دارند، واضح ساختند، که آنان به زودي کنفرانس را ترک خواهند گفت، اگر يهود ستيزي در کنفرانس حاکم گردد. اکنون روشن نيست که کنفرانس چطور ادامه خواهد يافت. عده اي از ناظران حتي کمي قبل از بيانيۀ احمدي نژاد خوش بين بودند. از جمله پيترا فولمر-اوتو از انستيتوت آلماني براي حقوق بشر اظهار داشت:

"بعضي از کشور هاي غربي از شرکت در اين کنفرانس خود داري کرده اند، اما نه همۀ آنان. اکثريت کشور هاي اتحاديۀ اروپا هنوز در کنفرانس حضور د ارند. به اين دليل من از از هرگونه پيشگويي هاي نامناسب خود داري مي کنم و مي بينم که روز هاي آينده چه ارمغاني خواهند داشت."

ممکن است آلمان در طول هفته در تصميم خود تجديد نظر کند و در سالن کنفرانس حضور يابد، زيرا فرانک والتر شتاين ماير وزير خارجۀ اين کشور اين امر ناممکن نخوانده است. زماني که سروصدا ها خاموش گردند، احمدي نژاد بار ديگر به خانه برگردد و مراسم ياد بود از هولوکاست سپري شده باشد، ممکن است زمان گفتگو هاي سازنده بار ديگر فرا رسد.

وايس/ مبلغ

ويراستار:ياسر

آگهی