1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

اعتراضات زنان در افغانستان

زنان و دختران افغانستان بعد از تصرف قدرت توسط طالبان به تکرار به جاده‌ها برآمده و برای تامین حقوق شان اعتراض کرده اند. این در حالی است که طالبان همواره تظاهرات‌ها را سرکوب کرده اند.

عبور از قسمت گزارش‌ها

گزارش‌ها

نمایش مطالب بیشتر