اطفال مهاجر بی سرپرست درآلمان | مجله حقوق بشر | DW | 06.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

اطفال مهاجر بی سرپرست درآلمان

درآلمان درحدود 3 تا 6 هزار طفل مهاجر بدون سرپرست اصلي شان بسرمي برند.ادارات رسمي آلمان به آنهايي که به سن 16سالگي رسيده اند، به عنوان يک فرد بالغ برخورد مي کنند.

default

آنها هنوز صغير(خردسال) هستند و از کشور هاي اوگاندا، انگولا، ايران، اروپايي شرقي، آسيا و يا امريکايي لاتين به آلمان مي آيند. اين اطفال بالاخره به نحوي موفق شدند تا بدون همراهي کلانسالان، مرز هاي کشور هاي مختلف را تا اينجا پشت سر بگذرانند.

بسياري از اين کودکان در اثر پيامد هاي جنگ و دهشت افگني، وحشت زده شده و عده اي ديگر آنها قرباني تجارت کودکان و يا فاحشه گري اجباري شده اند.

آنها با رسيدن به آلمان، اميد حمايت دارند. بسياري نيز به اين باور هستند که آنها در اين اميدواري حق به جانب هستند. زيرا توافقنامه ي اطفال سازمان ملل متحد بر اين امر تاکيد مي کند؛ آلمان در سال 1992 اين توافقنامه را امضا کرد. هنريک کريمر سخنگوي انستيتوت براي حقوق بشر در برلين توضيح مي گويد:

"اين توافقنامه بسياري از [ماده هاي] حقوقي در يک توافقنامه ، به ويژه براي اطفال، را در بر مي گيرد: از يک طرف حقوق مدني و سياسي، حقوق آزادي و نيز حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به طور نمونه حق برخورداري از آموزش و پرورش را."

بسياري از ادارات، نهاد هاي اجتماعي و جامعه مدني از سالها به اين سو در اين راستا فعاليت مي کنند تا اطفال مهاجر به صورت مناسب، حقوق شان را در رابطه با حمايت و کمک هاي بشري درک کنند. اما ادارات رسمي آلمان به آنهايي که به سن 16سالگي رسيده اند، به عنوان يک فرد بالغ برخورد مي کنند. کريمر در اين باره مي گويد:

"اين هميشه اتفاق مي افتد که آنها را در ساحه ي پناهندگي کلانسالان آورده و از امکانات کمک ها براي نوجوانان و اطفال جدا مي شوند. اين عمل به هر صورت با توافقنامه ي سازمان متحدملل براي اطفال سازگار نيست."

مقامات آلماني بطور جداگانه براي اين نوع برخورد شان دليل مي آورند که حکومت آلمان در اين قسمت، ملاحظاتي را در زمان تصويب توافقنامه ي اطفال در 18 سال قبل به سازمان ملل متحد پيش کرده بودند. يکي از اين ملاحظات حاوي اين نکته است که توافقنامه براي اطفال خارجي تحت سوال قرار گيرد به اين معنا که توافقنامه در آلمان براي اطفال مهاجر ِ بدون همراه، اعتبار ندارد.

اما در موارد ديگر نيز 43 ماده ي توافقنامه جهت حفظ اطفال، فقط روي کاغذ، بدون ضمانت اجرايي باقي مي ماند. چنانچه کريمر سخنگوي انستيتوت براي حقوق بشر در برلين مي گويد:

" توافقنامه ي سازمان ملل براي اطفال، در چارچوب حقوقي کشور ها، يعني در دادگاه ها و ادارات، به شکل مستقيم اجرا نمي شود."

ماست- کيرشينگ/مبلغ

ويراستار: ياسر

آگهی