اسلام در مورد هم‌جنسگرایی چه می‌گوید؟ | آلمان و جهان | DW | 03.06.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

اسلام در مورد هم‌جنسگرایی چه می‌گوید؟

شماری از دانش‌مندان علوم اسلامی سعی دارند تا دربِ گفتمان در مورد پدیده همجنس‌گرایی در میان مسلمان را باز کنند. داکتر مرتضی یکی از دانشمندان علوم اسلامی در آلمان می‌گوید که مسلمانان در این مورد باید به بحث بپردازند.

پدیده همجنس‌گرایی آهسته آهسته دارد در شمار زیادی از کشورهای غربی به یک امر عادی تبدیل می‌شود. اما گروه های مذهبی متعلق به ادیان مختلف هنوز با این پدیده کنار نیامده اند. در میان این ادیان، حلقه‌های مذهبی مسلمانان همجنس‌گرایی را تابو و عمل غیرعادی و غیر اخلاقی میدانند.

همجنسگرایان در اکثر کشورهای اسلامی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. شماری از این کشورها حتی رفتارهای همجنسگرایانه را جرم دانسته و عاملان آن را مجازات و حتی اعدام می‌کند.

با این حال باگذشت هر روز بحث مسئله همجنس‌گرایی در میان مسلمانان به ویژه در غرب داغ‌تر می‌شود. به گفته سازمان‌های مدافع حقوق همجنس‌گرایان، در میان مهاجرانی که در جریان بحران مهاجرت از کشورهای اسلامی به اروپا آمده اند، شمار زیادی از افراد همجنس‌گرا نیز وجود دارند.

تعدادی از محققان اسلامی، عمدتا درغرب، سعی دارند تا درهای گفت‌وگو در این مورد را باز کنند. آنان باور دارند که منابع اسلامی که براساس آنها پدیده همجنس‌گرایی مردود دانسته می‌شوند، تعبیر نادرست شده اند.

هرچند داکتر محمد سمیر مرتضی باور دارد که در قرآن در مورد پدیده همجنس‌گرایی چیزی گفته نشده است، اما شمار زیادی از روحانی‌های مسلمان معتقد اند که "روایت قوم لوط" در قرآن اشاره ای به این پدیده دارد.

Dr. Mohammad Sameer Murtaza Islamwissenschaftler (DW/N. Ahmadi)

داکتر محمد سمیر مرتضی یکی از دانشمندان علوم اسلامی آلمانی پاکستانی‌تبار

داکتر مرتضی در نشستی که از سوی بنیاد فریدریش نویمن و برخی دیگر از سامان های آلمانی در شهر ماینس آلمان برای بحث در مورد "اسلام و همجنس‌گرایی" برگزار شده بود، می گوید:

«وقتی درباره همجنس‌گرایی صحبت می کنیم، ما به متن‌هایی از قرون وسطی "داستان لوط" رجوع می‌کنیم. اما از آنجاییکه روایت لوط در مورد همجنس‌گرایی نبوده و به "دوجنسی‌گرایی" و "خشونت جنسی" اشاره می‌کند، ما باید در جوامع اسلامی درباره نحوه برخورد با افرادی که همجنس‌گرا هستند صحبت کنیم... [همجنس‌گرایان] عبادت می‌کنند، روزه می‌گیرند، حج می روند، زکات پرداخت می‌کنند به خداوند، ملائک، پیامبران، آیات قرآنی و روز قیامت باور دارند، آیا با این وجود آنان مسلمان نیستند؟ در این مورد باید بحث کنیم.»

داکتر مرتضی باور دارد که حالت فزیکی انسان‌ها از لحاظ گرایش جنسی به انتخاب آنان نبوده و خدا آنان را این گونه آفریده است. او از علمای اسلامی می‌خواهد که در پیوند به این موضوع بحث کنند.

داکتر محمد سمیر مرتضی دانشمند علوم اسلامی: «من فکر می کنم که ما باید خیلی عمیق به متون [اسلامی] بپردازیم و قویاً بازتاب بدهیم که آیا درست است که افرادی همجنس‌گرا را محکوم کنیم؟ در حالی که ترجیح گرایش جنسی؛ "دگرجنس‌گرایی" یا "همجنس‌گرایی"، انتخابی نیست، بلکه انسان این‌گونه تولد می‌شود. انسان این‌گونه از سوی خدا خلق شده است. زمانی که خدا برحق است و انسان را با این مشخصه آفریده، بناءً ما باید او را تحمل کرده و بپذیریم. در این مورد باید در جوامع اسلامی بحث کنیم.»

در میان دانشمندان اسلامی، اجماع وجود دارد که انسانها به طور طبیعی دگرجنسگرا هستند. همجنس‌گرایی توسط آنها به عنوان انحراف از قانون و یک حرکت غیراخلاقی به حساب می آید. آنان درکل حرکت‌های همجنس‌گرایانه را غیر قانونی و غیر مشروع می دانند.

اما تعدادی از محققان دیگر مانند داکتر مرتضی معتقدند که درک جوامع اسلامی در این مورد ناقص است و باید به گونه جدی مورد بحث قرار گیرد.

DW.COM

آگهی