اسلامگرایان مالی دولت جداگانه تشکیل می دهند | آلمان و جهان | DW | 27.05.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اسلامگرایان مالی دولت جداگانه تشکیل می دهند

به نظر می رسد که مالی در برابر تجزیه قرار گرفته باشد. "انصار الدین"، حرکت گروه شورشیان اسلامگرا و "جنبش رهایی ملی ازواد"، یک دولت مستقل را اعلام کرده اند.

ازواد بخش شمالی کشور مالی، واقع در غرب افریقا است که شورشیان طوارق در ششم اپریل همین سال استقلال آن را از جمهوری مالی اعلام کرده بودند. در 22 مارچ کودتاچیان، اماندو تومانی توری، رییس جمهور منتخب را از قدرت برانداختند؛ به این دلیل که او قاطعانه علیه شورشیان جدایی طلب طوارق در شمال مالی برخورد نمی کرد.

به دلیل به وجود آمدن خلا قدرت بعد از کودتا، شورشیان طوارق موفق شدند تا با همدستان اسلامگرای خود، در جریان چند روز، بخش بزرگی از قسمت شمالی مالی را تحت کنترول درآورند و دولت جداگانه یی را به نام "ازاواد" مستقل اعلام کنند.

القباس اق انتالا، رهبر گروه شورشیان اعلام کرده است که حرکت او می خواهد با "جنبش رهایی ملی ازوارد" متحد شود. او بر علاوه گفته است که آنها درشهر "غاو" پیمان این اتحاد را امضا کرده اند.

گروه اسلامگرای انصار الدین ارتباط نزدیکی به شبکه تروریستی القاعده در مغرب عربی دارند.

گروه اسلامگرای "انصار الدین" ارتباط نزدیکی به شبکه تروریستی القاعده در مغرب عربی دارند.

در رسانه های خبری آمده است که در شهر غاو و هم تمبوکتو، طرفدران این جنبش ها با شلیک گلوله، جشن گرفته اند.

اسلامگرایان می خواهند یک دولت بنیادگرا را تشکیل دهند

رهبر گروه "انصار الدین" توضیح داد که آنها طبق پیمان اتحاد با "جنبش رهایی بخش ملی ازواد" یک دولت اسلامی را در شمال مالی تشکیل می دهند. گروه "انصار الدین" با شبکه تروریستی "القاعده در مغرب عربی" رابطه دارد.

در این میان، در منطقه مرزی میان مالی و بورکینافاسو، برخوردهای قبیله یی گزارش داده شده است که به قول مقامات رسمی در اثر آن 100 نفر کشته شدند.

بسیاری از کشته شدگان به مردم بادیه نشین "فولان" تعلق دارند. در این منطقه همواره منازعه دامن زده می شود، چون بادیه نشینان رمه های خود را روی زمین های زراعتی مردم دیگر به چرا می برند و آنان را تخریب می کنند.

دویچه وله / مبلغ

ویراستار: عاصف حسینی

DW.COM

آگهی