اسحاق الکوهم باشعارمبارزه دربرابرغاضبان زمين | افغانستان | DW | 31.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

اسحاق الکوهم باشعارمبارزه دربرابرغاضبان زمين

محمد اسحاق الکو نامزد دادستاني کل افغانستان امروز توانست با بدست آوردن راي از مجلس نمايندگان کرسي دادستاني را تصاحب نمايد.

آقای الکوبا بدست آوردن 157 رای مثبت به کرسی دادستانی کل افغانستان برگزیده شد

آقای الکوبا بدست آوردن 157 رای مثبت به کرسی دادستانی کل افغانستان برگزیده شد

آقاي الکو که دراين وظيفه از جانب رييس جمهور به مجلس نمايندگان معرفي گرديد روز يکشنبه توانست با بدست آوردن 157 راي دادستان کل اين کشور گردد.

وي که در مجلس نمايندگان حاضر شده بود در جريان معرفي برنامه هايش با پرسش هاي متعدد نمايندگان حاضردرپارلمان روبروگرديد.

بيشتر اعضاي مجلس در مورد اين که فساد روز به روز افزايش ميابد نگراني داشتند. يکي از اين نمايندگان گفت که اگر يک عضو بلند پايه دولت متهم به فساد يا قاچاق مواد مخدر گردد در آنصورت داد ستان کل چه برنامه خواهد داشت.

وي درپاسخ ازجديت عمل دربرابر هرگونه خلاف رفتاري سخن گفت، چنانکه هنگام بدست آوردن راي ديگران نيزچنين مي گويند.

عبدالجبارثابت دادستان پيشين برکنارشده نيزهنگام اخذ راي اعتماد سخنان بالا بلند مي گفت وجهاد عليه فساد اداري ، رشوه ستاني وضديت با آنچه خلاف قانون پنداشته مي شود را اعلام نمود.

آقاي الکو به يکي ازمسايل درد سرساز برايش مانند عبدالجبارثابت اشاره نموده گفته است که با غاضبان زمين مبارزه خواهد کرد.

آقاي الکو در صحبت هايش از اعضاي مجلس نمايندگان خواست تا با وي اگر راي گرفت، همکاري نمايند. وي گفت که او تلاش دارد تا با همه ارگانها همکاري داشته و همگام با مردم کارنمايد. براين اساس چنان که آقاي ثابت ادعا مي کرد بسياري ازغاضبان زمين درحکومت وپارلمان حضوردارند، آيا آقاي الکوبه جمع آنها مانند آقاي ثابت که خود درشيرپورخانه ساخت ، پيوست يا اين که واقعاً به مبارزه جدي وحق خواهي پرداخت؟ برخي ازکارشناس مسايل افغانستان به اين ادعاي آقاي الکوباديده ي شک مي نگرند. شماري هم معتقدند که هرگاه آقاي الکوخود هم بخواهد قادربه آن نخواهد بود که دربرابرفساد اداري همگير درافغانستان ايستادگي ومبارزه کند

آگهی