استقرار بخشي از سربازان جديد درشمال افغانستان | افغانستان | DW | 03.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

استقرار بخشي از سربازان جديد درشمال افغانستان

از30 هزارنيروي جديد نظامي که ايالات متحده امريکا به افغانستان اعزام مي کند، بخشي از آن ها جهت تامين امنيت درشمال افغانستان استقرار مي يابند.

دگروال لوند برگ :دربعضي ازولسوالي ها نيروي کافي پليس ملي ونيروهاي آيساف وجود ندارد، به اين اساس ضروراست که نيروي اضافي بيشتر به شمال اعزام شود.

دگروال لوند برگ :"دربعضي ازولسوالي ها نيروي کافي پليس ملي ونيروهاي آيساف وجود ندارد، به اين اساس ضروراست که نيروي اضافي بيشتر به شمال اعزام شود."

دگروال لوند برگ، سرپرست فرماندهي نيروهاي آيساف درشمال، دريک کنفرانس خبري درپايگاه اين نيروها درکمپ مارمل، واقع درشهرمزارشريف اين موضوع را به خبرنگاران بيان کرد. او گفت :

"من مطمين هستيم از جمله ي نيرو هاي جديد[30 هزارسرباز] که به افغانستان اعزام مي شود، بخشي از آن ها به شمال استقرار مي يابند، به ويژه دربخش مشاورت وتقويت پليس ملي."

اما اين مقام بالا رتبه ي آيساف درمورد تعداد مشخص اين نيروهاي جديد که به شمال اعزام مي شوند، چيزي نگفت. او در بخشي از سخنانش علاوه کرد:

"دربعضي ازولسوالي ها نيروي کافي پليس ملي ونيروهاي آيساف وجود ندارد، به اين اساس ضرور است که نيروي اضافي بيشتر به شمال اعزام شود."

لوند برگ به ضرورت تجهيزوتقويت بيشتر نيروهاي امنيتي افغان وايجاب راه اندازي عمليات هاي امنيتي درصفحات شمال تاکيد کرده گفت:

"يگانه وظيفه ما تقويت نيروهاي افغان است، تا آنها قادر شوند روي پاي خود قرارگيرند وبه تنهايي امنيت کشورشان را تامين نمايند."

او در خاتمه گفت، بعضي از ولسوالي ها درشمال از امنيت لازم برخوردارنيستند، اما بيشترين چالش ها دربرابرنيروهاي آيساف در ولايت قندز بوده است.

اسير

ويراستار:مبلغ

آگهی