استقبال ازمکاتب خصوصي درافغانستان | افغانستان | DW | 22.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

استقبال ازمکاتب خصوصي درافغانستان

خصوصي سازي نه تنها در بخش هاي تجاري وتوليدي در افغانستان رشد کرده است که دربخش فرهنگي(آموزش وپرورش وتحصيلات عالي) نيز به رشد خوبي دست يافته است.

default

در اين اواخرشمار زيادي از مکتب هاي خصوصي در درجه هاي مختلف آموزشي به فعاليت اغاز کرده اند.

آقاي دستگير منير رييس تعليمات ثانوي وزارت معارف افغانستان رشد قابل ملاحظه ي بخش خصوصي معارف را فراهم آوري زمينه هاي خوب در قانون اساسي و سياست وزارت معارف افغانستان مي داند:« وزارت معارف بر علاوه ي اين که در سکتور دولتي زمينه آموش وپرورش را براي رشد کودکان ،جوانان ونوجوانان فراهم ساخته است، بنا برکميت سرسام آور وقانون اساسي زمينه آموزش وپروش را براي اطفال وطن فراهم ساخته است. فعلا درسکتور خصوصي در22 ولايت افغانستان 208 مکتب خصوصي با درنظر داشت مقرره اي وزارت معارف که توسط شوراي وزيران پاس شده ودر جريده رسمي وزارت عدليه نشرگرديده است فعاليت دارند، هم اکنون بيشتر از 40 هزار تن شاگرد را تحت پوشش دارند».

آقاي منير مي گويد درمکتب هاي خصوصي نيز نصاب آموزشي وزارت معارف تطبيق مي گردد، مکتب هاي خصوصي درصورت مشوره با وزارت معارف مي توانند مضمون اضافه از نصاب را آموزش دهند، بگفته وي تمام فعاليت هاي بخش خصوصي زير نظارت وزارت معارف مي باشد.

به نقل از آقاي منير براساس مقرره اي وزارت معارف مکتب هاي خصوصي داخلي در« ابتدا يک هزار افغاني ومکتب هاي خصوصي خارجي 5 هزار افغاني مي پردازند ودر آخر سال 10% سود مکتب هاي خصوصي متعلق دولت بوده به وزارت ماليه بايد پرداخته شود.»

به گفته آقاي منير مکتب هاي خصوصي خارجي اگر به زبان انگليسي يا ساير زبان هاي خارجي آموزش مي دهند آموزش زبانهاي ملي افغانستان و علوم ديني يک امر حتمي است.

با آنکه آقاي منير موجوديت بخش خصوصي را درمقابل دولتي يک رقابت سالم قلمداد مي کند ؛ خود اعتراف مي کند که بخش خصوصي درتسهيلات آموزشي پيش قدم مي باشد.

"ليسه آرياناي نوين" يکي از اين مکتب هاي خصوصي است که در سال جديد ثبت وزارت معارف شده است.

به گفته خانم مهرالنسا معاون آموزشي ليسه آياناي نوين، اين ليسه ازفن آوري آموزشي نسبتاً خوبي مثل کمپيوترو آزمايشگاه درسي (لابراتوار) درمقايسه با مکتب هاي دولتي برخوردار بوده، اولين سال فعاليت شان را موفق ارزيابي مي کند اودرصحبتي به صداي آلمان گفت:«فعلاً ما105 نفرشاگرد و 12 نفر استاد داريم که استادان ما ليسانس و13و14پاس مي باشند، درس هاي ما ساعت 7ونيم شروع به ساعت 12ختم مي شود، دراين ليسه اضافه از درس لسانهاي عربي،فرانسوي وکمپيوترنيزتدريس مي گردد ما خوش وقت هستيم که تعداد شاگردان ما زياداند ودرسهاي ما طبق قانون ومقرره هاي وزارت معارف به پيش مي رود».

آقاي محمد حسن آرام معاون اداري ليسه آرياناي نوين نقش بخش خصوصي را بربخش دولتي بيشتر مي داند:« مکتب هاي خصوصي نسبت به مکتب هاي عممومي نقش برازنده دارند. مکتب هاي خصوصي مثل مکتب هاي دولتي پروگرام (برنامه)هاي وزارت معارف راتطبيق مي کنند».

مستوره سهاک يک تن ازمعلمان اين ليسه درمجموع از وضعيت مکتب هاي خصوصي راضي به نظر مي رسد. مستوره مي گويد:« من ازشاگردانم راضي هستم زيراکارهاي خانگي شا نرا طبق خواست ما اجرامي کنند وخوبي بخش خصوصي يکي هم اينست که درهيج صنف تعداد شاگردان از20 تا25 زياد نمي باشند».

واما دانش آموزان چه نظري دارند؟

يکي ازدانش آموزان مي گويد:« درسهاي ما با درسهاي دولتي تفاوت زياد دارد دراينجا ما شش مضمون در روز مي خوانيم درحالي که درمکتب دولتي سه مضمون مي خوانديم، دراينجا از استادان و همصنفيان خود راضي هستيم»

درعين حال يکي دريگرازدانش آموزان علت استقبال ازمکتب هاي خصوصي را به خاطربي نظمي و پايين بودن کيفيت درسي مکتب هاي دولتي مي داند. او به صداي آلمان گفت:«در مکتب هاي دولتي استادان بعضي مضمون ها مثل فزيک وهندسه حتا تاآخرسال معلوم نبودند واستادان ما ليسانس نبودند».

با اين همه مزاياي که اين مکتب ها دارد اما اين مکتب ها مکتب هاي قشري وثروتمندان است. درحالي که شماري زيادي مردم توانايي تامين زندگي روزمره شان را ندارند ونمي توانند غذايي کافي براي خانواده هاي شان فراهم کنند آيا مردم مي توانند ازاين فرصت استفاده کنند؟!.

آگهی