استفاده نادرست از آب های تحت الارضی در مزار شریف | گزارش های بازسازی | DW | 20.07.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

استفاده نادرست از آب های تحت الارضی در مزار شریف

مقامات شهر مزار شریف هشدار می دهند که ادامه حفر چاه ها با شیوه های نادرست و غیر مسوولانه، شهر را در آینده نزدیک با مشکلات زیاد از ناحیه دسترسی به آب مواجه خواهد ساخت.

اکثر باشندگان شهرمزار شریف، برای دست یابی به آب در محل های بود و باش شان چاه های آب را به طور غیر معیاری حفاری می کنند. انجینر عبدالجمیل مسیح، رییس شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون زون شمال در ولایت بلخ دراین مورد به دویچه وله گفت:
-
"اگروضعیت به همین شکل ادامه یابد واستفاده های نادرست وزاید ازآب های تحت الارضی دراین شهر قطع نگردد، درآینده مزارشریف با مشکلات کمبود آب مواجه می گردد واین برای ما سخت نگران کننده است."

مسیح افزود هم اکنون چاه های آب به طور غیرتخنیکی حفاری می گردند وازطرف دیگر این چاه ها به طور زاید بیشتر از حد نیاز حفرمی شوند و نیز حمام ها، موترشویی ها، حوض های آببازی، فابریکات یخ بعضاً از آب های زیر زمینی استفاده غیر ضروری و بیش از حد نیاز می کنند.

به قول رییس آبرسانی، آب های ایستاده تحت الارضی مربوط وزارت معادن هستند و این وزارت مسوولیت حفاظت آنرا به عهده دارد. به همین دلیل نیز ریاست آبرسانی بلخ با ریاست معادن دراین ولایت جهت جلوگیری ازضایعات آب نشست هایی انجام داده و کمیسیونی دراین راستا ایجاد کرده اند تا از این زیان ها تا حدی جلوگیری شود، اما کار دراین عرصه تاهنوز رضایت بخش نیست.

بعضی از باشندگان شهر مزار شریف از مقامات مسوول در این رابطه انتقاد می کنند و می گویند که آنها باید امکانات بدیل را برای استفاده مناسب از آب در اختیار آنها قرار دهند، تا مردم از حفر چاه ها به شیوه های نادرست خودداری کنند.

اما انجینرمسیح می گوید که این امر به مصارف زیاد نیاز دارد و آنها توانایی پرداخت آن را ندارند. او از باشندگان شهر مزارشریف خواست تا ازآب های تحت الارضی که متعلق به خود شان است استفاده درست وبه مورد نمایند وازضایعات آب جلوگیری کنند.

نبی اثیر، مزار شریف
ویراستار:مبلغ

آگهی