استراليا دست کم ده سال ديگر درافغانستان مصروف خواهد بود | افغانستان | DW | 19.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

استراليا دست کم ده سال ديگر درافغانستان مصروف خواهد بود

به روز سه شنبه جوليا گيلارد نخست وزير استراليا گفته است که آن کشور براي يک دهه آينده نيز درافغانستان مصروف خواهد بود.او هشدارداد که " روزهاي دشواري" درمبارزه عليه شورشگري طالبان درپيش رو است.

جولیا گیلارد، نخست وزیر استرالیا

جولیا گیلارد، نخست وزیر استرالیا

گيلارد گفته است که افغانستان نبايد هرگز دوباره پناهگاه محفوظ افراط گرايان گردد و حکومت آسترليا متعهد است که دراين منازعه درکنار متحد بسيار مهمش يعني ايالات متحده امريکا بياستد. گيلارد درنخستين سخنراني اش درپارلمان استراليا گفت :" اين بدان معنا است که جنگيدن بسيار، خشونت بسيار، خطر تلفات بيشتر را به وجود مي آورد.

ازاينرو روزهاي دشواري در پيش رو قرار دارند". نخست وزيراستراليا گفته است : ازآنجايي که ماموريت کليدي استراليا درافغانستان آموزش دادن به ارتش ملي افغانستان درولايت نا آرام ارزگان مي باشد، اين امر دو تا چهار سال را دربرمي گيرد. مصروفيت آسترليا درافغانستان فراتر ازاين نيز تمديد خواهد شد. جوليا گيلارد علاوه کرد: درحالي که قرار است حکومت افغانستان مسووليت امور امنيتي اين کشور را در سال 2014 بر دوش گيرد، جامعه بين المللي به شمول استراليا دراين کشور آسياي ميانه اي فرا تر ازاين تاريخ نيز باقي خواهند ماند.

نخست وزيراستراليا افزوده است:" با اينهم به استراليا ضرورت است تا نقش حفاظتي داشته باشد. اين نقش بازهم دربخش آموزشي ويا سايرهمکاريهاي نظامي خواهد بود. کمکهاي ملکي وتلاشهاي انکشافي ادامه خواهند يافت". جنگ افغانستان ازحمايت سياسي استراليا برخوردار است. استراليا 1550 سرباز درافغانستان دارد. اما حکومت اين کشور به دليل افزايش تلفات سربازان زير فشار زياد قرار دارد. گيلارد گفته است که تعهد استراليا نسبت به افغانستان نا محدود نيست.

کانبيرا درصدد است تا سربازانش را به زودي ممکن ازافغانستان دوباره به کشور بياورد.اما موفقيت يک امر بسيارمهم است. نخست وزيراستراليا علاوه کرده است:" استراليا افغانستان را به حال خودش رها نمي کند. ما بايد درمورد آينده بسيار واقع بين باشيم. انتقال مسووليتها ( به حکومت افغانستان) چند سالي را دربرمي گيرد. دست کم دراين دهه ما درآنجا مصروف خواهيم بود".

فرانس پرس / رسول رحيم

ويراستار: مهرنوش انتظاري

مطالب مرتبط

آگهی