استراتيژي جديد بريتانيا براي افغانستان و پاکستان | افغانستان | DW | 30.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

استراتيژي جديد بريتانيا براي افغانستان و پاکستان

"مناطق سرحدي افغانستان و پاکستان پرورشگاه ِ تروريست هاي بين المللي مي باشند. اين مناطق حلقۀ ارتباطي ترور هستند که کوه پايه هاي افغانستان و پاکستان را با خيابان هاي بريتانيا متصل مي سازند."

براون با کرزی:براون در مقابل حکومت کابل را فراخواند تا به صورت جدي عليه رشوت ستاني و فساد اداري مبارزه کند

براون با کرزی:براون در مقابل حکومت کابل را فراخواند تا به صورت جدي عليه رشوت ستاني و فساد اداري مبارزه کند

گوردون براون نخست وزير بريتانيا ديروز چهارشنبه در پارلمان، استراتيژي جديد حکومت آن کشور را براي افغانستان وپاکستان معرفي کرد. براون دو روز بعد از سفر غير مترقبه اش به افغانستان، مناطق سرحدي ميان افغانستان و پاکستان را "پرورشگاه تروريست هاي بين المللي" خواند که امنيت بريتاينا را مستقيماً به خطر مواجه مي سازد. او تاکيد کرد که در آينده بايد عليه تروريسم در آن مناطق به وسيلۀ يک استراتيژي همه جانبه مبارزه کرد.

براون اعلام کرد که حکومت بريتانيا مي خواهد به هردو کشور بحران زد ه در چهار سال آينده با مبلغ اضافي 1،165 ميليارد پوند (1،3 ميليارد يورو) کمک کند. او تأکيد کرد، امنيت در مناطق سرحدي اين دو کشور که راديکال هاي طالبان و شبکه القاعده از آن به عنوان جايگاه عقب نشيني شان استفاده مي کنند، براي جامعه بين المللي "بالا ترين اولويت" را دارد. براون در برابر نمايندگان پارلمان گفت:

" مناطق سرحدي افغانستان و پاکستان داراي اولويت بين المللي اند. اين مناطق مرکز تروريسم بين المللي مي باشند. اين مناطق پرورشگاه ِ تروريست هاي بين المللي مي باشند. اين مناطق حلقۀ ارتباطي ترور هستند که کوه پايه هاي افغانستان و پاکستان را با خيابان هاي بريتانيا متصل مي سازند. طبعاً پاکستان و افغانستان دو کشور مختلف با مراحل انکشافي مختلف اند، اما در سندي که ما امروز آن را نشر مي کنيم، بايد تاکيد گردد که هردو کشور درامر مواجه بودن با چالش تروريسم باهمديگر وجه مشترک دارند."

، براون: امنيت در مناطق سرحدي اين دو کشور که راديکال هاي طالبان و شبکه القاعده از آن به عنوان جايگاه عقب نشيني شان استفاده مي کنند، براي جامعه بين المللي بالا ترين اولويت را دارد

، براون: امنيت در مناطق سرحدي اين دو کشور که راديکال هاي طالبان و شبکه القاعده از آن به عنوان جايگاه عقب نشيني شان استفاده مي کنند، براي جامعه بين المللي "بالا ترين اولويت" را دارد

اوعلاوه کرد: "باوجود آنکه عمليات ما در اين دو کشور مختلف هستند، اما بايد مکمل يکدگير باشند."

يکي از همکاران براون اظهار داشت که بريتانيا کمک هايش را به پاکستان افزايش مي دهد، به خصوص مناطق سرحدي بايد بيشتر از اين کمک ها بهره مند گردند. بريتانيا به پاکستان براي زمان 2009 تا 2013 به مبلغ 665 ميليون پوند (حدود 737،6 ميليون يورو) کمک اضافي در جهت مبارزه عليه تروريسم و اقتصاد پاشيدۀ آن کشور اختصاص داده است. براون گفت که يکي از اهداف اساسي اين کمک ها "جلوگيري از غلتيدن جوانان در دامن نفوذ تروريست ها است."

براون مشخصاً براي افغانستان مبلغ 500 ميليون پوند کمک هاي مالي و انکشافي وعده کرده است، تا به آن وسيله فقر در اين کشور کاهش يابد. براون در مقابل حکومت کابل را فراخواند تا به صورت جدي عليه رشوت ستاني و فساد اداري مبارزه کند. گذشته از آن بايد در اين کشور تلاش ها در جهت تربيه و آموزش پليس و سربازان تشديد گردند.

بريتانيا مي خواهد در جهت تأمين امنيت در برگزاري انتخابات رياست جمهوري د ر ماه اگست، به تعداد سربازانش در افغانستان که فعلاً شمار آن ها 9000 هزار است، 700 سرباز ديگر علاوه کند.

دي. آ. پي/ مبلغويراستار: ملک

آگهی