استخدام جوانان توسط گروه تروریستی ″دولت اسلامی″ در گانا | آلمان و جهان | DW | 13.05.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

استخدام جوانان توسط گروه تروریستی "دولت اسلامی" در گانا

گانا نگران است که شماری از جوانان این کشور از طریق رسانه های اجتماعی به افراط گرایی رو می آورند. گروه "دولت اسلامی" و دیگر گروه های تروریستی هدفمندانه تلاش می کنند تا جوانان اقلیت مسلمانان را در شمال این کشور جذب کنند. 

کشور گانا در غرب افریقا تاهنوز حملات تروریستی را تجربه نکرده است. با آنهم یک مرکز "ضد ترور" در این کشور کوشش می کند تا مانع جلب و جذب نوجوانان توسط گروه تروریستی خودخوانده "دولت اسلامی" گردد. یکی از این جوانان نذیر است که البته نام اصلی اش نیست. سربازگیران داعش سعی کردند او را از طریق انترنت جذب کنند.
نذیر ۲۱ ساله در شمال گانا زندگی می کند و مکتب را به پایان رسانده است، اما نتوانسته کاری بیابد. او می گوید که به دلیل ناامیدی نسبت به آینده، از افسردگی رنج می برد و کوشش کرد تا از طریق انترنت کاری و یا دوستی بیابد. او بعد به این وسیله دوستی یافته است که گویا الجزایری بوده است. او از نذیر نخست پرسیده است که واقعاً در جستجوی کاری است و بعد او را به عضویت در گروه تروریستی داعش دعوت کرده است. نذیر می گوید: «او به من تقاضای یک کار را کرد با هزار دالر. بعد از چند بار گفتگو، این مرد از من خواست که آیا من در مبارزه عادلانه برای برادران مسلمان در سوریه یا در عراق شرکت می کنم. بعد من توسط او از طریق تلفون با یک مردی که خود را مبارز داعش معرفی کرد، در تماس شدم. او ادعا کرد که نیز از گانا به سوریه رفته است. او بعداً به من هدایت های مشخص داد.»
نذیر می افزاید: «او به من گفت که باید به کشور همسایه  بورکینا فاسو بروم و از آنجا در مسیر راه مهاجرین، از طریق نیجر به لیبیا بروم.»

نذیر قصد داشت که واقعاً برود، اما تصادفاً با یک برنامه تلویزیونی گانا به نام برنامه "ضد ترور" برخورد. نذیر توضیح می دهد: «من از دیدن این برنامه چنین احساس کردم که کسانی که در آنجا حرف می زنند، مرا می شناسند؛ به این معنا که مرا مستقیماً مخاطب قرار می دهند.»
به این ترتیب نذیر تصادفاً به این برنامه روشنگرانه برای جلوگیری از افراطی شدن جوانان برخورد. موتارو مختار از مدت دو سال به این سو، "مرکز ضد ترور" را در اکرا پایتخت  گانا راه اندازی کرده است.

موفقیت در فعالیت روشنگرانه
این برنامه تلویزیونی مبارزه علیه ترور به صورت منظم در چندین فرستنده تلویزیونی در گانا پخش می شود و به از همه کسانی که می خواهند در این باره معلومات بیابند می خواهد که با برنامه در تماس شوند. نذیر از فرصت استفاده کرد و با این برنامه در تماس شد. او به موتارو مختار نوشت که با او تلفونی تماس می گیرد، بالاخره مختار به شمال گانا رفت تا با نذیر دیدار کند. مختار می گوید: «من حدود دو هفته در آنجا سپری کردم تا با نذیر و داستان او آشنا شوم. می خواستم بدانم که او تا چه اندازه افراطی شده است. بعد من او را با خودم به پایتخت آوردم تا به او راه برون رفت از افراطی گری را نشان دهم.»

Ghana Junger Mann in der Zabzugu-Tatale Region (Imago/D. Delimont)

به ویژه در شمال گانا میزان بیکاری جوانان بسیار بلند است

مختار همزمان به وزارت داخله گانا خبر داد. در این وزارت به تازگی ها یک گروه کاری ایجاد شده است تا تلاش های سربازگیری توسط گروه تروریستی "دولت اسلامی" در گانا را مورد بررسی قرار دهد. 
در این میان مختار با هفت همکارش تلاش می کند تا از به دام افتادن جوانانی مانند نذیر در چنگ گروه های تروریست جلوگیری کنند. اما چگونه؟ مختار می گوید با گفتگو و روشنگری و  با تحلیل این مساله که چرا این افراد آماده جذب به این گروه ها می شوند و نیز با بحث در باره اسلام.
    
"مرکز مبارزه علیه ترور" می گوید که کارمندانش تا هنوز از سفر حدود ۲۰ جوان گانایی به سوریه یا عراق جلوگیری کرده است. اما آنها نمی دانند که چه تعداد جوانان مسلمان در این کشور افریقای غربی برای سهم گیری در فعالیت های تروریستی با "دولت اسلامی" در تماس شده اند.

آگهی