استخبارات امریکا در مورد پیشرفت جنگ در افغانستان بدبین است | افغانستان | DW | 13.03.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

استخبارات امریکا در مورد پیشرفت جنگ در افغانستان بدبین است

درگزارشی که به روز سه شنبه (22حوت/ 12مارچ) به سنای امریکا تقدیم شده است ، پس از 12 سال جنگ در افغانستان ، استخبارات امریکا می گوید: شمار آن طالبانی که بتوانند خود را جمع وجور کنند، در برخی مناطق کاهش یافته اند.

عادتاً مقامات نظامی ایالات متحده امریکا از پیشرفت عملیات برای عقب زدن طالبان و ایجاد نیروهای نظامی افغانستان ارزیابی های مثبتی ارائه می کند، اما این گزارش سالانه ای که ادارات استخباراتی به کانگرس تقدیم کرده است، با بدبینی همراه است.

این ادارات هوشدار داده اند، پس از آنکه اکثر نیروهای ناتو در سال آینده افغانستان را ترک گویند، اقتصاد این کشور با کاهش کمک های غربی دچار افت می گردد. این درحالی است که پیشرفت در جبهه های جنگ در آن مناطقی که باید به نیروهای امنیتی افغانستان سپرده شوند، نامطمئن وشکنند می باشد.

در گزارش گفته می شود:« ما براین نظر استیم که شورشگری زیر رهبری طالبان در برخی مناطق افغانستان کاهش یافته است، اما قادر به جمع وجور کردن مجدد شان بوده و می توانند چالشی دربرابر اهداف ایالات متحده امریکا و نیروهای بین المللی باشند».

این گزارش به روز سه شنبه توسط جیمز کلیپر رئیس استخبارات ملی ایالات متحده امریکا دراجلاس استماعی سنای ایالات متحده امریکا ارائه شده است.

طبق این سند رهبری طالبان به پناه گرفتن شان در مخفیگاه های مناطق مرزی در پاکستان ادامه می دهند. واین « به آنها امکان آن را می دهد که رهبری استراتژیک شورشگری را بدون ترس از جان شان در دست گیرند».

پیشرفت درقسمت مسائل امنیتی در مناطقی که شمار زیاد سربازان امریکایی به مثابه بخشی از افزایش موقتی قوا در سال 2010 در افغانستان توظیف شده بودند « به طور خاصی شکنند» می باشد. این مناطق اکنون درحال سپردن به اردوی ملی و پولیس افغانستان می باشند.

این ارزیابی استخباراتی در تضاد با اظهارات دل خوش کننده ای قرار دارد که غالباً توسط وزارت دفاع و فرماندهان جبهات اش اظهار می شوند که حاکی از پیشرفت های بزرگ می باشند وطالبان را با شدت تضعیف شده و دچار نفاق تصویر می کنند.

در گزارش به کانگرس گفته می شود که نیروهای امنیتی افغانستان قادر به حفاظت از شهر های بزرگ وجاده های بزرگ نزدیک «مناطق زیر کنترول حکومت» می باشند.

اما نیروی هوایی افغانستان که می کوشد، با هلی کوپترها و هواپیماهای کوچک تجهیز گردد، پیشرفت اندکی نموده است.

دراین گزارش به نفوذ القاعده کم بها داده شده است وگفته می شود که این گروه تنها دسترسی محدودی دارد وآن عبارت است از اعلام پیروزهایی که بیشتر جنبه تبلیغاتی( پروپاگند) دارند ، تا اینکه کدام تاثیر واقعی بر جبهه جنگ داشته باشند.

در گزارش گفته می شود : اقتصاد افغانستان که در سالهای اخیر به طور ثابتی رشد داشته است، بعد از سال 2014 که کمک های مالی بین المللی سیر نزولی بپیمایند، انتظار می رود این رشد بطی گردد.

درگزارش گفته می شود: « کابل امید اندکی به برقراری تعادل درقبال افت کمکها و مخارج نظامی غربی دارد، که موجب تقویت رشد ، عمران و بخش های خدماتی گردید».

DW.COM

آگهی