از لیبیا تا افغانستان، کارمندان صحی هدف قرار میگیرند | افغانستان | DW | 10.08.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

از لیبیا تا افغانستان، کارمندان صحی هدف قرار میگیرند

کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارش تازهای میگوید که شفاخانهها و کارمندان صحی به صورت فزاینده در جریان جنگها از لیبیا تا سومالیا و افغانستان هدف قرار میگیرند. این مشکل، باعث محرومیت میلیونها تن از خدمات صحی شده است.

صلیب سرخ یک سازمان امدادی مستقل بین المللی است

صلیب سرخ یک سازمان امدادی مستقل بین المللی است

این کمیته مستقل امدادی بین المللی که مواد اولیه زندگی را برای مردم تهیه میکند و زخمیها و کشتهشدگان را از میدان جنگ جمع آوری میکند، خواستار پایان دادن به حملات علیه کارمندان و تاسیسات صحی شده است.

یویس دیکورد، رییس کمیته بین المللی صلیب سرخ روز چهار شنبه، 10 آگست، در بیانیهای گفت: «در سریلانکا و سومالیا شفاخانهها هدف گلوله قرار گرفته اند، در لیبیا بر آموبلانسها شلیک شده است، در کلمبیا پرسونل صحی کشته شده اند و در افغانستان زخمیان برای ساعتها در درون موتر در پسته های بازرسی متوقف میگردند».

براساس این گزارش، صلیب سرخ حوادث امنیتی در شانزده کشوری را که ارایه خدمات صحی قطع شده است، مستند کرده است. بسیاری این حوادث نشان دهنده حملاتی است که قوانین بشردوستانه بین المللی را نقض میکند.

دیر رساندن مریضان و زخمیان یکی از عوامل افزایش تلفات است

دیر رساندن مریضان و زخمیان یکی از عوامل افزایش تلفات است

دکتور رابین کاوپلند، مدیر این تحقیق صلیب سرخ گفت: «یافتههای بسیار تکاندهنده این است که شمار زیاد مردم کشته میشوند، البته نه به خاطر این که آنها قربانیان بمبهای کنارجادهای یا شلیک گلوله هستند».

او افزود: «آنها میمیرند به خاطری که آمبولانس آنها را سر وقت (به شفاخانه) نمیرساند، به خاطری که پرسونل صحی از انجام وظایف شان بازداشته میشوند، به خاطری که شفاخانهها خود شان هدف مستقیم حملات قرار میگیرند، و یا ساده به این خاطر که محیط برای ارایه خدمات موثر صحی بسیار خطرناک میباشد».

براساس گزارش صلیب سرخ، خشونتهایی که اغلب غارتگری را به دنبال دارند، داکتران و خدمههای شفاخانهها را وادار میکند که وظایف شان را ترک کنند و امکانات شفاخانهها نیز تمام میشود.

واگذاری مریضان بدون تداوی همچنان زمینه مساعدی برای مریضیهایی قابل شیوع مانند پولیو و کولرا در مناطق مورد منازعه فراهم میسازند.

صلیب سرخ گفته است که براساس کنوانسیون ژنیو، مریضها و زخمیها چه ملکی باشند یا از طرفهای درگیر، باید خدمات فوری دریافت کنند و معالجه شوند. اما اکنون ارتش و شورشیان در بسیاری کشورها به قوانین بشردوستانه بین المللی بیاحترامی میکنند.

در گزارش افزوده شده است: «در منازعات در سراسر جهان، نیروهای درگیر جنگ از مسوولیت شان در قبال غیرنظامیانی که در درگیریها گرفته شده اند، چشم پوشی میکنند. همواره این بستگان و همسایگان هستند که غیرنظامیان آسیب دیده را به شفاخانهها میرسانند».

در افغانستان شفاخانه ها نیز هدف حملات طالبان قرار گرفته است

در افغانستان شفاخانه ها نیز هدف حملات طالبان قرار گرفته است

براساس این گزارش، از شفاخانهها برای ذخیره کردن اسلحه و انجام حملات استفاده شده است که اصل بیطرفی شفاخانهها و تاسیسات صحی در منازعات را نقض میکند.

به گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ، افغانستان، عراق، سریلانکا و سومالیا بدترین حملات بر کارمندان و تاسیسات صحی را شاهد بوده اند. در یک مورد، طالبان در شهر قندهار مواد انفجاری را در یک آمبولانس جاسازی کرده و با انفجار آن، 12 تن را به قتل رساندند.

بررسی صلیب سرخ حاکی است که خیزش عمومی در کشورهای عربی موارد تازهای از نقض قوانین بشردوستانه را باعث شده است. «در ناآرامیهای تازه در بحرین، سوریه و یمن، تظاهرکنندگان از مراجعه به تاسیسات صحی و استفاده از امکانات صحی هراس داشته اند تا مبادا زخمهای شان منجر به شناسایی شان گردد و روحیه انتقام را برانگیزاند».

در بحرین حدود 47 داکتر و پرسونل صحی که معترضان زخمی شیعه را معالجه کرده بودند، بازداشت شدند و برخی شان با محاکمه در دادگاه نظامی مواجه هستند.

رویترز/ عارف فرهمند
ویراستار: رسول رحیم

DW.COM

آگهی