از جرگۀ اسلام آباد چه مي توان انتظار برد؟ | افغانستان | DW | 29.10.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

از جرگۀ اسلام آباد چه مي توان انتظار برد؟

رزاق مامون "اين مذاکرات هيچ ربطي به جرگه ندارد. اين جرگه بيشتر يک استفاده تبليغاتي است"

عبدالله عبدالله وزير خارجۀ دوران مجاهدين که رياست کشور افغانستان را در اين جرگۀ به عهده داشت

عبدالله عبدالله وزير خارجۀ دوران مجاهدين که رياست کشور افغانستان را در اين جرگۀ به عهده داشت

عبدالله عبدالله وزير خارجۀ دوران مجاهدين که رياست کشور افغانستان را در اين جرگۀ به عهده داشت، گفت که درب مذاکره به روي آن عده طالباني که از دهشت افگني دست برداراند، باز است. گفته شده است که در اين جرگه در مورد تشکيل کميسيون هاي فيصله به عمل آمده است تا با تمام گروه هاي درگير در تماس شوند.

عبدالله عبدالله اظهار داشته است که نتايج گفتگو قرار است در جرگۀ بعدي که دو ماه بعد برگزار خواهد شد، إعلام گردد. او در بخش انگليسي خبري بي بي سي گفت:

"اين جرگه از حکومت هردو کشور تقاضا و به آنان سفارش کرده است که از دادن پناهگاه ها به دهشت افگنان و عناصر جنگجو که براي همه ما – هردو کشور – مايه تهديد هستند، خود داري نمايند." اما ناظرين امور به برگزاري و نتايج اين جرگه به ديدۀ شک و ترديد مي نگرند. مثلا ً رزاق مامون کارشناس امور سياسي کشور در مصاحبه اي با همکار بخش دري راديو دويچه ويله اظهار داشت که اين نشست، آنچنان که ادعا شده است، نه جرگه خورد بوده است و نه جرگه بزرگ، بلکه نشستي بين نمايندگان حکومت هردو کشور بوده است و از اين نوع مذاکرات قبلا ً نيز در سطح وزاري خارجه و روئساي جمهور هردو کشور نيز صورت گرفته است. او علاوه کرد که "اين مذاکرات هيچ ربطي به جرگه ندارد. اين جرگه بيشتر يک استفاده تبليغاتي است."

مطالب مرتبط

آگهی