ازنظر افغانستان تصاميم ناتو دربخارست قناعت بخش نيستند | مصاحبه ها | DW | 04.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

ازنظر افغانستان تصاميم ناتو دربخارست قناعت بخش نيستند

به روزجمعه ظاهرعظيمي سخنگوي وزارت دفاع افغانستان ضمن گفت وشنود اختصاصي با صداي آلمان گفته است که تصاميم ناتو دربخارست براي ما قناعت بخش نيستند. عظيمي خاطرنشان ساخته است که آموزش 80000 سرباز براي اردوي افغانستان مي تواند يک گام مثبت تلقي گردد، اما براي رفع مشکلات امنيتي اين کشور کافي نمي باشد.

اجلاس ناتو در بخارست

اجلاس ناتو در بخارست

به گفته سخنگوي وزارت دفاع افغانستان ، تامين امنيت درداخل افغانستان وحفظ سرحدات درمقابل تهديدات خارجي نياز به اردوي بزرگتر ومجهز تر دارد. او با اشاره به عراق گفته است:" براي عراق که هم ازلحاظ مساحت ازافغانستان کوچکتراست وهم نسبت به افغانستان داراي جمعيت کمتر مي باشد، ارتش حداقل 400000 نفري درنظرگرفته شده است، بناءً چگونه مي توان با 80000 سرباز مشکلات کشور را که با مرکز تربيه وتمويل تروريسم نزديکتراست، حل نمود."

عظيمي رقم دقيقي را که بنابرخواست حکومت افغانستان بايد شمارسربازانش چند نفرباشد، مطرح ننموده ، ولي او به اين نکته اشاره کرده است که ناتو درآغاز يعني بعد ازشکست طالبان وهم همين اکنون باديد واقع بينانه به افغانستان نگاه نمي کند.

جنرال عظيمي درپاسخ به اين پرسش که آيا حکومت افغانستان توانايي اين را دارد تا حداقل درآينده امکان تمويل ارتش 80000 نفري يابيشتر را داشته باشد، گفته است:" حکومت افغانستان درحال حاضر به هيچ صورت امکان تمويل بودجه نظامي خود را ندارد وتمام مصارف اردو ازطرف ايالات متحده امريکا پرداخته مي شود." عظيمي اما گفته است که سربازان اردو که تعدادشان به 65000 نفر مي رسد "ازآموزش بسيار خوب وروحيه عالي برخوردار مي باشند ووفادار به حکومت اين کشور استند". به نظر عظيمي اردوي افغانستان درشکل امروزي اش "ازجمله بهترين ارتشها درطول تاريخ اين کشور مي باشد". اما نياز به پشتيباني بيشتر دارد.

تصاميم ناتو دربخارست نشان مي دهند که ناتو آمادگي اين را ندارد تا ميزان کمکهاي خود به ارتش افغانستان را بنابرخواست وزارت دفاع اين کشور بالا ببرد. درنشست سران ناتو دربخارست تعداد سربازان ارتش افغانستان 80000 نفروشمار ماموران پليس اين کشور حدود 82000 نفرگفته شده است. قراراست به کمک ناتو تا سال 2010 اين تعداد سرباز وپليس آموزش ديده ودرخدمت حکومت افغانستان قراربگيرند.

مطالب مرتبط

آگهی