ازجمله چهارمقام دولتي تقررسه نفرآنها توسط ولسي جرگه تائيد شد | افغانستان | DW | 17.08.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

ازجمله چهارمقام دولتي تقررسه نفرآنها توسط ولسي جرگه تائيد شد

ازجمله چهارمقام دولتي افغانستان که قبلاً توسط حامد کرزي رئيس جمهورکشورمقررشده بودند، وهرکدام دوره کاري را درپي داشتند، سه نفرآنها تائيد ولسي جرگه افغانستان را به دست آورده اند.

بیشترین مقرریهای کرزی مورد تائید ولسی جرگه قرارگرفته اند

بیشترین مقرریهای کرزی مورد تائید ولسی جرگه قرارگرفته اند

مقامها ي قبول شده ازجانب ولسي جرگه با شمارآرايي که به دست آورده اند ازاينقراراند

1.امرالله صالح : رئيس امنيت ملي ، 128 راي موافق، 4 راي سفيد و 82 راي مخالف

2. عبدالجبارثابت : لوي سارنوال ، 137 راي موافق ، 5 راي سفيد و 73 راي مخالف

3. خانم فاطمه گيلاني : رئيس سره مياشت، 139 راي موافق ، 6 راي سفيد و 71 راي مخالف

4. نورالله دلاوري : رئيس دافغانستان بانک ، توسط نمايندگان ولسي جرگه تائيد نه شد.

آگهی