اروپا 20سال ديگر20ميليون متخصص نيازدارد | آلمان و جهان | DW | 30.11.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اروپا 20سال ديگر20ميليون متخصص نيازدارد

"کارت آبي" براي نيرو هاي کاري متخصص بايد هم اجازه اقامت و هم اجازۀ کار باشد و مدت سه سال اعتبار دارد و تمديد آن نيز به مدت سه سال خواهد بود.

. از د يد ويبر در دريافت کارت هاي آبي بايد علاقمندي اروپا بيش از همه در نظر گرفته شود

. از د يد ويبر در دريافت کارت هاي آبي بايد علاقمندي اروپا بيش از همه در نظر گرفته شود

پارلمان اتحاديه اروپا بارديگر درنشست اخيرخود، در بارۀ (Blue Card) "کارت آبي" به بحث وشور پرداختند. در بحث و شور کشور هاي اتحاديه اروپا در بروکسل و اشتراسبورگ گفته شده است که در 20 سال بعد، تمام اروپا تخميناً با کمبود 20 ميليون تن از نيرو هاي متخصص در سطح عالي آن مواجه است. اين کمبودي را مي توان تنها با ورود کنترول شدۀ افراد متخصص از يک دولت سومي خارج از کشور هاي ا تحاديه اروپا جبران کرد.

توافق روي اين کارت، بايد ورود افراد متخصص خارجي را به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا آسان سازد. قاعده ها دراين زمينه بايد درنهايت، بعد ازدوسال عملي گردند.

"کارت آبي" براي نيرو هاي کاري متخصص بايد هم اجازه اقامت و هم اجازۀ کار باشد و مدت سه سال اعتبار دارد و تمديد آن نيز به مدت سه سال خواهد بود.

مانفريد ويبرنماينده پارلمان اروپا مربوط به حزب اتحاد سوسيال مسيحي (CSU) در آلمان است. او تاکيد مي کند بهتر است که ما به زودي داراي کارت آبي گرديم تا ورود قانوني اشخاص متخصص از خارج به کشور هاي عضو اتحاديه اروپا ساده گردد. اما حزبي که ويبر عضو آن است، چندان در قسمت همزيستي تنوع فرهنگ ها در آلمان علاقمند نيست، اما ويبر در شهر اشتراسبورگ مرکز پارلمان اتحاديه اروپا در ابعاد اروپايي فکر مي کند. اومي گويد:"براي نخستين بار ماموفق شده ايم تا در سطح اروپا يک سيستم يگانۀ اجازه نامه را به وجود آوريم. اين يک ارزش افزود ه و واقعي اروپايي است." "ولفگانگ کرايسل- دورفلر" از حزب سوسيال دموکرات آلمان و نماينده در پارلمان اروپا به اين نظر است که با اين کارت همه امور مربوطه ساده تر مي شود و همه از آن مستفيد مي شوند. از د يد ويبر در دريافت کارت هاي آبي بايد علاقمندي اروپا بيش از همه در نظر گرفته شود:"در صورتي که براي شغلي، همکاران متخصص اروپايي وجود داشته باشند، در آن صورت بايد آنان در قسمت دريافت کارت هاي آبي ترجيج داده شوند. سپس بايد صلاحيت ملي در نظر گرفته شود."

مطالب مرتبط