اروپا را از هم گسیختگی اجتماعی تهدید می کند | آلمان و جهان | DW | 09.01.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اروپا را از هم گسیختگی اجتماعی تهدید می کند

کمیسیون اتحادیه اروپا یک شکاف عمیق بین کشورهای شمالی و جنوبی این اتحادیه می بیند. تفاوت های اقتصادی میان کشورهایی چون آلمان ، با کشورهایی مانند یونان و اسپانیا افزایش یافته است.

Pedestrians walk past a homless beggar in the entrance of the metro station at Athens' main Syntagma square, on Wednesday, Feb. 8, 2012. Leaders of the three parties backing Prime Minister Lucas Papademos' interim government were poring over a draft new austerity program demanded by Greece's creditors to continue providing rescue loans to the debt-crippled country. (Foto:Dimitri Messinis/AP/dapd).

Syntagma Platz in Athen

در بررسی کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد اشتغال و وضعیت اجتماعی در این قاره در سال 2012، یک «گرایش نگران کننده» و یک «نمونه جدید» انکشاف از هم متفاوت بین کشورهای شمال و جنوب اروپا تثبیت شده است.

لاسلو اندور، کمیسار امور اجتماعی اتحادیه اروپا حین ارایه این بررسی در لوکزامبورگ از «شکاف جدید» سخن به میان آورده است. در گزارش گفته شده است: «به نظر می رسد که کشورهای کمتر توسعه یافته در گردابی از کاهش بازده اقتصادی، افزایش سریع بیکاری و کاهش درآمد گیرمانده اند».

کشورهای فقیرجنوب، فقیرتر می گردند

کشورهای عضو حوزه پولی یورو، با 11.8 درصد، بلندترین درصد بیکاران را از حدود 20 سال به این سو دارند. میزان بیکاری پنج سال پیش در شمال و جنوب اروپا تقریباً برابر بود. در حال حاضر تفاوت میان آن ها به 7.5 درصد می رسد.

در عین زمان درآمد خانواده ها در دو سوم کشورهای عضو حوزه پولی یورو سقوط کرده است. خانواده ها در یونان در مقایسه با سال 2009 قریب یک پنجم (17درصد) حقوق و معاشات کمتر به دست می آورند. این رقم در اسپانیا هشت و در قبرس هفت درصد کمتر است.

نتایج این گزارش قبل از همه می بایست برای نجات دهندگان واحد پولی یورو تکان دهنده باشد. چون با وجود بالغ بر میلیاردها یورو کریدت عاجل و برنامه های کمکی، سیر اقتصادی در کشورهای جنوب رو به پایین است.

درآمد خانواده ها در دو سوم کشورهای عضو حوزه پولی یورو سقوط کرده است.

درآمد خانواده ها در دو سوم کشورهای عضو حوزه پولی یورو سقوط کرده است.

کمیسار امور اجتماعی اتحادیه اروپا گفت که کشورهای معروض به بحران باید به شدت صرفه جویی کنند و به این ترتیب مجالی برای کاهش مالیات و یا عرضه کمک های اجتماعی بیشتر وجود ندارد.

فدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان گفت که این مشکل حل نشده در سیاست مدیریت بحران اتحادیه اروپا، پوتانسیلی را برای نارضایتی اجتماعی به وجود آورده و شکاف های کهنه را بزرگتر کرده است. انیلی بونتنباخ، عضو هیأت عامل فدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان گفته است: «با یک اقدام جهت سرمایه گذاری و مدرن سازی که سالانه بالغ بر 260 میلیارد یورو گردد، می توان دست کم نه میلیون بست کاری یا مشغله تمام روز در اروپا به وجود آورد. این امر می تواند برای کشورهای معروض به بحران یک چشم انداز توسعه یی کاملاً جدید و مثبت را باز کند».

از نظر کمیسیون اروپا در بروکسل، صرف یک استراتژی دوگانه می تواند کمک کند. از یک سو، اقتصادهای ملی باید از طریق مکانیزم هایی که برای تعمیق همکاری میان کشورهای عضو حوزه پولی مورد بحث هستند، باثبات گردند. احتمالا اجرای چنین استراتژی موجب انتقال پول از شمال به جنوب خواهد شد. این کار را به طور مثال می توان با تعیین یک بودجه خاص انجام داد. کمیسیون اروپا و هرمان فان رامپوی رییس شورای اتحادیه اروپا از آن جانبداری می کنند. آلمان با قاطعیت مخالف آن است.

از سوی دیگر آوردن اصلاحات در بازار کار از روی نمونه آلمان یک امر اساسی و اجتناب ناپذیر است. اندور می گوید که نمی توان یک نسخه شفابخش برای حل این مشکل نوشت، اما: «اصلاحات مناسب در بازار کار و ایجا یک سیستم تضامن اجتماعی (سوسیال) بهتر می تواند به برون رفت از این بحران سرعت بخشد».

DW.COM

آگهی