ارسلايي به نفع داکترعبدالله گذشت | آلمان و جهان | DW | 23.07.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

ارسلايي به نفع داکترعبدالله گذشت

ظهر امروز آقاي نصرالله بريالي ارسلايي، نامزد کرسي رياست جمهوري دريک نشست خبري به نفع آقاي داکتر عبدالله عبدالله يکي ديگراز نامزدهاي رياست جمهوري افغانستان، گذشت.

دراعلاميه تاکيد شده است که ما براي يک حرکت ملي ومردمي چنين تشخيص داده ايم که با گروه کاري داکترعبدالله يک جا، متحد وفعالانه کار نماييم.

دراعلاميه تاکيد شده است که ما براي يک حرکت ملي ومردمي چنين تشخيص داده ايم که با گروه کاري داکترعبدالله يک جا، متحد وفعالانه کار نماييم.

شدت رقابت هاي انتخاباتي درافغانستان درحال اوج گرفتن است ودراين روزها که به انتخابات کمتر از يک ماه باقي مانده است يارگيري هاي سياسي نيز درميان نامزدان کرسي رياست جمهوري شدت گرفته است.

ظهر امروز آقاي نصرالله بريالي ارسلايي، نامزد کرسي رياست جمهوري دريک نشست خبري به نفع آقاي داکتر عبدالله عبدالله يکي ديگراز نامزدهاي رياست جمهوري افغانستان، گذشت.

دراعلاميه مطبوعاتي که از طرف گروه کاري آقاي ارسلايي به نشر رسيده است، حکومت موجود را به" تفرقه افگني ميان اقوام، ضعف مديريت و مسبب رشد فساد اداري، تاراج دارايي هاي عامه، غصب زمين هاي دولتي، قاچاق آدم، کشت وقاچاق مواد مخدر وجنگ دوامدار، متهم کرده است.

دراين اعلاميه آمده است که به دلايل ياد شده گروه کاري آقاي ارسلايي تصميم گرفتند تا ازکمپاين مستقل دست برداشته وهمراه با گروه کاري آقاي عبدالله به خاطر رسيدن به اهداف خويش يکجا مبارزه نمايند.

آقای ارسلایی با معاونانش وآقای عبدالله عبدالله درکنفرانس خبری

آقای ارسلایی با معاونانش وآقای عبدالله عبدالله درکنفرانس خبری

دراعلاميه تاکيد شده است که ما براي يک حرکت ملي ومردمي چنين تشخيص داده ايم که با گروه کاري داکترعبدالله يک جا، متحد وفعالانه کار نماييم.

آقاي ارسلايي مهمترين انگيزه اش را جرئت دادن به ساير نامزدان تلقي کرد و افزود اهداف داکتر عبدالله با اهداف وي نزديک است وهمچنان آقاي عبدالله چانس بيشتر برنده شدن را دارد؛ بر اين اساس به نفع آقاي عبدالله گذشتيم. اوهمچنان درصحبت خبري گفت: « ما به اين نتيجه رسيديم که براي منافع علياي کشور ومساعد ساختن يک فرصت براي تغيير مثبت درکشوروهمچنان ايجاد يک اداره سالم دراين کشور بايد از کانديداتوري خود بگذريم، که از يک طرف زمينه را براي شخص ديگري فراهم کنيم که چانس بيشتر براي اين تغيير مثبت دارد واز طرف ديگربراي کانديداي ديگر اين جرئت را بدهيم تا آنها هم روي اين موضوع فکر کنند».

آقاي داکترعبدالله عبدالله، نامزد کرسي رياست جمهوري ضمن سپاسگزاري از کنار رفتن ارسلايي به نفعش، اقدام آقاي ارسلايي را يک اقدام نيک وخجسته براي مردم افغانستان خواند وگفت: اين اقدام ارسلايي سبب تقويت هرچه بيشتر وحدت ملي وتقويت هرچه بيشتر اميدواري مردم افغانستان درآوردن يک تغييرمثبت درکشورشده است.

آقاي عبدالله اميد برد که با چنين همکاري ها بتواند روند مشارکت و وحدت ملي را درنظام آينده افغانستان بيشتر از هرزمان ديگر تقويت نمايد.

ارسلایی:اهداف داکتر عبدالله با اهداف وي نزديک است وهمچنان آقاي عبدالله چانس بيشتر برنده شدن را دارد؛ بر اين اساس به نفع آقاي عبدالله گذشتیم.

ارسلایی:"اهداف داکتر عبدالله با اهداف وي نزديک است وهمچنان آقاي عبدالله چانس بيشتر برنده شدن را دارد؛ بر اين اساس به نفع آقاي عبدالله گذشتیم. "

عبدالله گفت:« انشاالله با درنظر داشت برنامه هاي که درپيش رو داريم، با درنظرداشت استقبال که مردم افغانستان از برنامه هاي ما کردند، پيوستن حاجي صاحب نصرالله بريالي، سبب تقويت هرچه بيشتر تيم ما که يک تيم ملي است وبخاطر اهداف ملي واسلامي گرد هم آمده ايم و آرزوي نجات افغانستان وفرداهاي بهتر براي افغانستان را داريم ، خواهد شد».

آقاي عبدالله ابراز اميدواري کرده گفت: ما با ساير نامزدها نيز درتماس هستيم اميد مي رود که با تيم ما همکاري خواهند کرد. وي افزود: " انتخابات فرصتي است که با آن مي توان افغانستان را نجات داد، بر اين اساس دراين فرصت نبايد روي امتيازات صحبت شود بلکه نياز افغانستان است تا يک تيم ملي با اهداف ملي وخدمت گذاري دورهم جمع گردند."

آقاي عبدالله از تقلب درانتخابات توسط ارگان هاي حکومتي ابراز نگراني کرد و گفت:" هم اکنون تمام اعضاي بلند پايه حکومت مصروف کمپاين به نفع آقاي کرزي هستند که نشان از آغاز تقلب وجعل را ميدهد."

عبدالله گفت مردم افغانستان، نهاد هاي ديدبان درانتخابات ورسانه ها نبايد اجازه دهند که آقاي کرزي درانتخابات دست به جعل وتقلب بزند.

داکترعبدالله همچنان گفت: به ساعت 8 امشب به وقت محل، منتظر آقاي کرزي دريک مناظره مستقيم تلويزيوني که قبلاً از ايشان خواسته شده خواهد بود، درحالي که کرزي قبلاً اين مناظره با آقاي داکتر اشرف غني احمدزي وعبدالله عبدالله را رد کرده است.

گفتنيست که آقاي ارسلايي نخستين نامزدي است که به نفع يک نامزد ديگر مي گذرد.

امین بهراد، کابل

ویراستار: یاسر

DW.COM

مطالب مرتبط