ارزيابي سويه تعليمي طلاب ديني درافغانستان آغازيافت | افغانستان | DW | 13.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

ارزيابي سويه تعليمي طلاب ديني درافغانستان آغازيافت

وزارت معارف افغانستان طي سال هاي اخير برنامه ي را روي دست گرفته است که بر اساس ان مدارس ونهاد هاي اموزشي خصوصي ديني ثبت وراجستر ميشوند.

با تثبیت سویه طلاب مدارس خصوصی دینی، این دختران وپسران معصوم که علوم دینی را فرامی گیرند، درآینده می توانند عضو مفید ومولد جامعه شان نیزباشند

با تثبیت سویه طلاب مدارس خصوصی دینی، این دختران وپسران معصوم که علوم دینی را فرامی گیرند، درآینده می توانند عضو مفید ومولد جامعه شان نیزباشند

اين مدارس که قبل از حکومت انتقالي افغانستان بدور از معيارهاي لازم اموزشي ورسمي فعاليت ميکردند، فارغان اين نهاد هاي اموزشي وتحصيلي علوم ديني بدون مدارک وسرونوشت باقي ميماندند.

مسولان وزارت معارف افغانستان ميگويند پس از انکه ثبت وراجستريشن مدارس آغاز شده است، وزارت معارف ارزيابي سويه تحصيلي طلاب علوم ديني را براساس يک ميکانيزم جديد وعصري نيز اغاز کرده است.

به گفته ايشان سالانه سه بار درمرکز و زون هاي کشور از طلاب علوم ديني امتحان تثبيت سويه اخذ ميگردد وبراي کسانيکه موفق ميشوند اسناد فارغ صنف دوازدهم و چهاردهم داده ميشود وپس ازان دررشته هاي مناسب درمکاتب وساير نهادهاي اموزشي استخدام ميگردند.

امروز حدود 600 تن از طلاب علوم ديني در شهر کابل درامتحان تثبيت سويه ي علمي اشتراک کردند.

آقاي داعي الحق عابد رييس عمومي رياست تعليمات اسلامي وزارت معارف افغانستان ميگويد ده 10 روز قبل درحدود 3500 تن ديگر درزون هاي کشور شامل اين برنامه شدند.

اقاي عابد هدف ازاين کار را بهبود اوضاع اجتماعي، سياسي، اموزشي وامنيتي کشور توصيف ميکند وي ميگويد وزارت معارف دراين راستا ها دست اورده اي خوبي ازاين برنامه کسب کرده است.

گفته ميشود مدارس علوم ديني سرحدي افغانستان بعضي فعاليت هاي تروريستي را به بهانه علوم ديني انجام ميدهند، اقاي عابد اين موضوع را تاييد کرده ميگويد يکي از دست اورد هاي وزارت معارف اين است که اين مدارس را تحت کنترول در اورده وفارعان بي سرنوشت مدارس را درچوکات دولت ادغام ميکند.

وي اضافه داشت:

« گزارش که دو روز پيش از ولايت نميروز رسيد مسولان هشت مدرسه با گروه هاي تروريستي مرتبط اند، گزارش را امنيت براي ما داد وهيات ما توظيف شده اند تا مسايل را تعقيب کند، بلي مدارسي هستند که تحت نام مدارس علوم ديني فعاليت هاي تروريستي دارند وما کوشش داريم که انها را درچوکات دولت اوريم».

به قول او دربسياري از ولايات وزارت معارف با تطبيق اين برنامه توانسته است کمبود معلم را درمکاتب نيزجبران کند.

دو تن از اشتراک کننده گان ارزيابي تثبيت سويه، اين برنامه وزارت معارف را درخور ستايش توصيف کردند.

« از وزارت معارف ابراز شکران داريم که زمينه اشتراک ما را درامتحان فراهم کرد، درخصوص خانم ها هيج اعتراضي نيست اگربا حجاب اسلامي برايند ودرس خود را تکميل کنند / برنامه ي خوبي است هموطنان ما که درخارج از کشور تحصيل کرده بودند واسناد شان راجستر نبودند، اينکه تثبيت سويه ميکند کار خوبي است، وزارت معارف تلاش کند تا زمينه درس براي ملاها را درکشور فراهم کند تا برادران ما به پاکستان نروند ومورد استفاده سوء تروريست ها قرار نگيرند».

اخيرا رياست تعليمات اسلامي وزارت معارف به معينيت تعليمات اسلامي ارتقا کرد، به گفته آقاي عابد انکشاف برنامه هاي علوم ديني در وزارت معارف ووسعت تشکيلات اين بخش ايجاب مينمود که به معينيت ارتقا کند.

به گفته مسولان هم اکنون 590 مدرسه علوم ديني درچوکات وزارت معارف افغانستان فعاليت دارند که حدودد 129 هزار طلاب علوم ديني مصروف اموزش هستند وازاين جمع 5500 تن انان را خانها تشکيل ميدهند.

گزارشگر: بهراد

ويراستار: رسول رحيم

آگهی