اردوگاه آلمان درقندوز 20 دقيقه بعد ازبيرون رفتن ميرکل مورد حمله راکتي قرارگرفت | آلمان و جهان | DW | 06.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اردوگاه آلمان درقندوز 20 دقيقه بعد ازبيرون رفتن ميرکل مورد حمله راکتي قرارگرفت

اردوگاه ساحوي ارتش فدرال آلمان درقندز، بلافاصله پس از پايان ديدار انگيلا ميرکل صدراعظم آلمان فدرال مورد اصابت راکت قرارگرفت.

میرکل امروز در درون یک هلی کوپتر با افسران آلمانی صحبت می کند

میرکل امروز در درون یک هلی کوپتر با افسران آلمانی صحبت می کند

توماس شتيگ معاون سخنگوي حکومت آلمان به روز دوشنبه در برلين گفته است که اين حمله درست 20 دقيقه بعد ازآنکه ميرکل اردوگاه ساحوي را ترک گفت ، صورت گرفته است.وزارت دفاع آلمان گزارش کرده است که دو راکت دربيرون از اردوگاه متذکره اصابت کرده وکسي زخمي نشده است.

ميرکل به مثابه نخستين ايستگاه سفرش از اردوگاه ساحوي خطرناک آلمان درقندوز ديدارکرد. ميرکل با فرانتس يوزف يونگ وزيردفاع آلمان فدرال ازتيمهاي بازسازي منطقوي آلمان دراينجا بازديد کرد. ارتش فدرال آلمان درصفحه انترنتي اش گزارش کرده است که صبح امروز اردوگاه ساحوي آلمان مورد حمله راکتي قرار گرفته است.اين راکتها فقط 20 دقيقه بعد ازآنکه صدراعظم آلمان اردوگاه را ترک بگويد، درمنطقه اصابت کرده است.

ازقرارمعلوم اين دو راکت نتوانسته است به خود اردوگاه اصابت بکند. درسال گذشته اين اردوگاه 20 بارمورد حمله راکت قرارگرفته است . با حملات تروريستي اي که درسال گذشته صورت گرفته است، سه سربازآلماني جانهاي شان را ازدست داده اند. اين نشان ميدهد که وضع قندزچقدر پيچيده است.

اين بار قراراست که صدراعظم آلمان فقط شمال افغانستان را ارزيابي کند. شمال افغانستان منطقه اي است که سربازان آلماني درآنجا مستقر اند. درمسيرسفر ميرکل ، کابل مدنظرگرفته نشده است. بنابراين وي فقط با مکالمه تلفوني با کرزي اکتفا مي کند.

میرکل درحال صحبت با سربازان آلمانی درافغانستان

میرکل درحال صحبت با سربازان آلمانی درافغانستان

بارنخست درسال 2007 صدراعظم آلمان با افغانستان آشنايي بهم رساند. درآن هنگام محافظان ميرکل به وي توصيه کرده بودند که واسکت ضد چره بپوشد. ميرکل ازسفرزميني درجاده هاي خطرناک کابل اجتناب کرد وبا هلي کوپترپروازکرد.اين بارنيز سفرميرکل تحت شرايط امنيتي بسياراکيد صورت مي گيرد. تا آخرين دقيقه برنامه سفرصدراعظم آلمان مخفي نگهداشته شده بود.

هدف اين سفرکه بلافاصه پس ازهمايش سران ناتو صورت گرفت آن بود تا به جهانيان فهمانده شود که آلمان درقبال سرنوشت افغانستان بي تفاوت نيست.درعين زمان ميرکل خوش ندارد ، درانتخابات پارلماني اي که درآلمان پيشرو است، صرفاً به يک بار سفر به افغانستان بسنده کند، زيرا شتاين ماير نامزد مقام صدارت آلمان ، دست کم سال گذشته درافغانستان بوده است.

دراخيرهفته ناتو درمورد يک ستراتژي جديد براي افغانستان به توافق رسيد. در اساس اين ستراتژي با طرحهاي بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا براي افغانستان همنوا مي باشد. ميرکل درهمايش سران ناتو دراخيرهفته يک بارديگر ياد آوري کرد که 600 سربازاضافي آلمان را براي تامين امنيت درانتخابات رياست جمهور افغانستان که قرار است درماه آگست برگزارشود، اعزام مي کند. درخزان سال گدشته بوندس تاگ يا پارلمان فدرال آلمان مرزنهايي براي اعزام سربازان آلماني به افغانستان را، 4500 نفرتعيين کرد.

اوليا ايبل/ رسول رحيم

ويراستار: حسين مبلغ

مطالب مرتبط

آگهی