ادامه و افزايش کمک هاي آلمان به افغانستان | آلمان و جهان | DW | 07.11.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

ادامه و افزايش کمک هاي آلمان به افغانستان

توماس ماتوسک سفير آلمان در سازمان ملل متحد در برابر آن مجمع اطمينان داد که آلمان به حمايت فعال خود از افغانستان ادامه خواهد داد. از ديدگاه نظامي آن کشور با 3500 سرباز با" ايساف " (نيروهاي کمک به حفظ صلح افغانستان ) همکاري خواهد کرد.

کمک مالي از 130 ميليون دالر دراين سال، به 160 ميليون دالر در سال آينده افزايش مي يابد.

کمک مالي از 130 ميليون دالر دراين سال، به 160 ميليون دالر در سال آينده افزايش مي يابد.

کمک مالي از 130 ميليون دالر دراين سال، به 160 ميليون دالر در سال آينده افزايش مي يابد. گذشته از آن، قرار گفته ماتوسک، تربيه و آموزش نيرو هاي امنيتي ادامه مي يابد و آلمان همچنان افغانستان را در تدارک انتخابات آينده کمک مي کند. انتخابات رياست جمهوري در سال 2009 و پارلمان در سال 2010 برگزار خواهد شد. هدف ايجاد يک کشور با ثبات، آرام و دموکرات است. سرمنشي سازمان ملل متحد بن کي مون در رابطه با رو افزوني پيروزي هاي راديکال هاي اسلامي طالبان، بر ضرورت اين امر تأکيد کرد که سربازان خارجي بايد افغانستان را از خطر سقوط دوباره دردامن دهشت افگني و افراطي گري حفظ نمايد.

آگهی