اداره زراعت کندز برنامه هایی را برای نهال شانی روی دست گرفته است | گزارش های بازسازی | DW | 06.03.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

اداره زراعت کندز برنامه هایی را برای نهال شانی روی دست گرفته است

با نزدیک شدن سال جدید خورشیدی از جانب اداره زراعت ولایت کندز برنامه های ویژه ای نهال شانی روی دست گرفته شده است و به این خاطر به زودی نهال زیادی در دردسترس ادارات دولتی، شهرداری ها، ولسوالی ها قرار خواهد گرفت.

default

طی برنامه "افغانستان سبز"، نهال هایی زیادی در نقاط مختلف ولایت کندزغرس می شود

به قول مقامات اداره زراعت کندز، در حال حاضرنهال هایی که در دسترس این اداره قراردارد، سهمیه بندی شده و در هر جایی که ضرورت باشد غرس نهال انجام خواهد شد.عزیزالله ایماق، رییس اداره زراعت کندز می گوید: "برای نهال شانی چند برنامه داریم. فعلاً سی و چهار هزار نهال برای توزیع داریم که این نهال ها را دردسترس اداره های مختلف دولتی، شهرداری ها، ولسوالی ها ومکاتب قرار خواهیم داد. به علاوه طی برنامه که "افغانستان سبز" نام دارد، نیز نهال هایی را در نقاط مختلف ولایت کندزغرس خواهیم کرد."

آقای ایماق می افزاید، درغرس این نهال ها اداره های شهرداری، مکاتب و مردم سهم خواهند گرفت وکارکنان اداره زراعت نیز در این زمینه همکاری خواهند کرد.

نهال شانی در ولایت کندز سابقه دیرینه دارد و همه ساله توسط اداره زراعت و با همکاری مردم راه اندازی می شود. اما یک مشکل عمده نگهداری نهال های غرس شده است که به قول آقای ایماق درسا ل گذشته از این بابت مشکلاتی وجود داشته است. او می گوید:

"درسال گذشته حدود بیست هزار نها ل را درنواحی مربوط به بندر شیرخان غرس کردیم، اما این نهال ها به خوبی حفاظت نشدند . آبیاری آنها به خوبی صورت نگرفت. اداره فواید عامه وظیفه گرفته بود که این کاررا انجام بدهد، اما ازعهده آن برآمده نتوانست وبه همین دلیل تعدادی زیادی ازنهال ها خشک شدند وحدود سی تا چهل فیصد آن باقیمانده که امیدوار هستیم بتوانیم آب مورد نیازآنرا تامین کنیم."

او تاکید کرد که برای سالی که درپیش روست، تدابیری را جهت حفاظت از نهال های غرس شده و آبیاری آنها روی دست خواهند گرفت. با این وصف شماری ازباشندگان کندز نهال شانی را یک ضرورت جدی می دانند و باورمند اند که غرس نهال ها وحفاظت ازآنها یک بخش با اهمیت بازسازی را تشکیل می دهد. علی احمد یک تن اهالی این ولایت توقع دارد تا هریک ازهموطنان او یک نهال را غرس نمایند. او می گوید:

"نهال شانی بسیار اثرات مثبت دارد، آب وهوا را تصفیه می کند و سر سبزی و شادابی را به وجود می آ ورد. اما مهم اینست که مردم ازنهال هایی که غرس می شوند، به درستی محافظت کنند."

به گفته رییس زراعت کندز، آنها در سال گذشته بیش از یک صدهزار اصله نهال را غرس کرده بودند. اما نهال های که آنان امسال برای غرس آماده کرده اند، برای نهال شانی در تمامی حصص این ولایت کافی نیست و به همین دلیل وزارت زراعت وعده کرده که ازطریق یک پروژه فرانسوی نهال های بیشتری را تهیه نموده ودردسترس اداره زراعت کندز قرار می دهد.

او وعده کرد، نهال های جدید درآینده نزدیک خواهند رسید و در اختیار مردم قرارداده می شود. درعین حال آقای ایماق ازبخش های خصوصی و دیگر نهادها نیزمی خواهد که درتامین نهال های مورد نیازمردم همکاری کنند.

محمد صابریوسفی، کندز
ویراستار:مبلغ

آگهی