اخگر در رابطه با شکست کرزی و اشتباه سپنتا | افغانستان | DW | 13.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

اخگر در رابطه با شکست کرزی و اشتباه سپنتا

"به نظر من نتايج نشست پاريس را ميتوان به مثابۀ يک باخت بزرگ برای آقای کرزی ارزيابی کرد". اين مطلب را قسيم اخگر مدير مسوول روزنامه " 8صبح" و تحليلگر امور سياسی در گفت و شنودی اختصاصی با راديو صدای آلمان ابراز داشته است.

قسيم اخگر مدير مسوول روزنامه 8صبح

قسيم اخگر مدير مسوول روزنامه 8صبح

بنابر تحليل آقای اخگر، حامد کرزی با اين خواست به پاريس رفته بود که با مبلغ 50 ميليارد دالر دوباره به کشورش بر گردد. اما مبلغی که دقيقاً برای نيازمندی های افغانستان وعده داده شده است رقم 21،4 مليارد دالر ميباشد. مدير مسوول روزنامه هشت صبح به اين باور است که مبلغ 20 مليارد کمتر از آنچه است که کرزی انتظار داشت و اين خود دال بر آن است که جامعه جهانی ديگر آن اعتبار سابق را بالای حکومت افغانستان و رييس آن قایل نیست .

قسيم اخگر به يک نکتۀ ديگر نيز اشاره ميکند و آن اينکه، جامعه جهانی با درک اين موضوع که حامد کرزی برای پيروز شدن در انتخابات آينده به پول زياد ضرورت دارد، از وعده های بی حد وافر به افغانستان خود داری ورزيده است. نتجه گيری اخگر از اين موضوع چنين است: شکست پاريس تاثيربی حد منفی بالای متحدين آقای کرزی خواهد داشت، بخصوص بالای آنانيکه در آرزوی بدست آوردن پول های بيشتر از جانب جامعه جهانی بودند.

از طرف ديگرارزيابی اخگر اين است که پول های وعده داده شده اين بار نيز درد آنانی را که در حال حاضر از روی فقر مجبور "به خوردن گياه" ميباشند، دوا نخواهد کرد، بلکه به جيب "مافيای قدرت" خواهد ريخت. مدير مسوول 8صبح اين برداشت داکتر رنگين دادفر سپنتا را که نشست پاريس يک موفقيت بزرگ برای افغانستان بوده است، نادرست خوانده و اضافه نموده است که " اگر شخص اخگر هم وزير خارجه ميبود، مجبور ميبود تا شکست پاريس را يک موفقيت معرفی بکند."

مطالب مرتبط

آگهی