اختلاف نظر ها برسر تعريف طالبان | افغانستان | DW | 19.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

اختلاف نظر ها برسر تعريف طالبان

حکومت افغانستان مي گويد شوراي عالي صلح در رابطه به اين که با کدام دسته ها در گروه طالبان صلح و مذاکره شود، تصميم مي گيرد.

وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان مي گويد: اين که طالبان به چند گروه تقسيم مي شوند و چند رهبر دارند از ديدگاه دولت مهم نيست

وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان مي گويد: اين که طالبان به چند گروه تقسيم مي شوند و چند رهبر دارند از ديدگاه دولت مهم نيست

اين در حاليست که هنوز توافق نظر برسر مذاکره با دسته هاي مختلف طالبان ميان دولت افغانستان و جامعه جهاني وجود ندارد.

ايالات متحده امريکا تاکيد کرده که با آن عده از اعضاي شوراي کويته که با القاعده رابطه دارند مذاکره نشود اما مقامات در دولت افغانستان مي گويند تمام دسته هاي که شامل گروه طالبان مي شوند مي توانند با قبول شرايط دولت، شامل پروسه صلح شوند.

وحيد عمر سخنگوي رييس جمهور افغانستان روز سه شنبه در يک کنفرانس خبري در کابل گفت شوراي عالي صلح برسر اين که با چه دسته هاي طالبان گفتگو شود کار مي کند:"پروسه مصالحه در افغانستان با طالب هايي به پيش برده مي شود که افغان هستند و با شبکه هاي تروريستي رابطه ندارند. حال اين که طالبان به چند گروه تقسيم مي شوند و کي در راس کدام گروپ است، شوراي عالي صلح برسر اين موضوع کار مي کند."

سخنگوي رييس جمهور کرزي مي گويد آنچه مهم است پذيرش شرط هاي دولت افغانستان از سوي طالبان است.

آقاي عمر مي گويد اين که طالبان به چند گروه تقسيم مي شوند و چند رهبر دارند از ديدگاه دولت مهم نيست:"تعريف از کساني که ما مي خواهيم که بازبگردند به زندگي تعرف شان اين است که با شبکه هاي خارجي تروريستي رابطه ندارند و حاضر هستند که دوباره به زندگي صلح آميز ( برگردند). اين که شامل چند نوع طالب است و چند رهبر دارد از ديدگاه ما مهم نيست."

در همين حال شماري از تحليل گران مي گويند دولت افغانستان هنوز تعريف مشخصي از طالبان ندارد.

يونس فکور تحليل گر مسايل سياسي مي گويد کساني را که دولت افغانستان از آن ها نام مي برند و مي گويد که شرايط دولت را قبول کنند، آنها طالب نيستند.

آقاي فکور مي گويد دولت افغانستان توسط شوراي عالي صلح در ابتدا بايد طالبان را تعريف کنند:"اگر اين طور باشد که کسي با تروريستان راه نداشته باشد، قانون اساسي را قبول کند و سلاح شان را به زمين بگذارند، اين ها طالب نيستند. آقاي کرزي ضرورت دارد که اول طالب را تعريف کند."

به گفته آقاي فکور دولت افغانستان حتا تاکنون نتوانسته با طالباني که هم اکنون در شهر کابل هستند، سلاح هاي شان را به زمين گذاشته اند و با القاعده ارتباط ندارند، به تفاهمي دست يابد.

او مي گويد حتا چنين طالبان نيز با شيوه هاي کاري دولت افغانستان و شوراي عالي صلح براي گفتگو و مصالحه با طالبان مخالف هستند.

به گفته آقاي فکور حکومت افغانستان مي تواند با جلب نظر طالباني که هم اکنون در مخالفت مسلحانه با دولت قرار ندارند و در حال حاضر در کابل هستند، توافق کرده و از طريق آنها با طالبان ديگر رابطه بگيرد:"اگر اين ها مي خواهد با طالباني که با القاعده رابطه ندارند در کابل نشسته اند. با اين ها گپ زده شود و از اين ها را منحيث شاخه سياسي طالبان بکاراندازند و از طريق اين ها با سايرگروه هاي طالبان مذاکره کند."

به باور تحليل گران تازماني که بارهبران طالبان تفاهم صورت نگيرد مذاکره با طالبان ميانه رو نمي تواند منجر به صلح در افغانستان شود.

اين در حاليست که سخنگوي وزارت خارجه ايالات متحده امريکا گفته است ملا محمد عمررا منطبق با معيارات شرکت در مذاکرات صلح ندانسته وفکر نمي کند نقش سازنده اي براي آينده افغانستان داشته باشد.

حسين سيرت کابل

ویراستار: رسول رحیم

آگهی