اختلاف نظر ميان نمايندگان افغانستان و پاکستان در کنفرانس برلین | افغانستان | DW | 10.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

اختلاف نظر ميان نمايندگان افغانستان و پاکستان در کنفرانس برلین

سپنتا: "پاکستان نبايد باز هم از تروريسم ... به عنوان وسيله براي سياست خارجي و سياست تفوق طلبي خود استفاد کند." سفیر پاکستان: " افغانستان فاقد يک راهبرد موثر ... است و به نوبه خود به قدر کافي عمل نمي کند ..."

يونگ وزير دفاع آلمان: طالبان در جنوب افغانستان به موفقيت هاي مورد نظر شان دست نيافته اند و به اين جهت به شمال افغانستان رو آورده اند

يونگ وزير دفاع آلمان: طالبان در جنوب افغانستان به موفقيت هاي مورد نظر شان دست نيافته اند و به اين جهت به شمال افغانستان رو آورده اند

فرانس يوزيف يونگ وزير دفاع آلمان در کنفرانس برلين گفت که در افغانستان بار ديگر بر سربازان آلمان حمله صورت گرفته است: هم در مقر ارتش آلمان در قندز و هم در يک گزمۀ سربازان واکنش سريع. يونگ به ادامه گفت:

"من وضعيت را چنين تحليل مي کنم: اين حملات به اين ربط مي گيرد که نيرو هاي طالبان بحث و گفتگو سياسي را در آلمان نزد ما نيز تعقيب مي نمايند. ما در آستانۀ تمديد ماموريت ما در ماه اکتبر قرار داريم، و تلاش ما نيز اين است که افکار عامۀ آلمان را تا حدي در اين جهت آماده سازيم."

يونگ وزير دفاع آلمان افزود که طالبان در جنوب افغانستان به موفقيت هاي مورد نظر شان دست نيافته اند و به اين جهت به شمال افغانستان رو آورده اند، جاي که ارتش آلمان مستقر است. به اين دليل حکومت آلمان مي خواهد با تمديد ماموريتش در خزان امسال، تعداد سربازان خود را که حالا 3500 تن است، تا 4500 تن افزايش دهد. همزمان آلمان به طرح خود در شبکه سازي در راستاي امنيت پابند مي ماند، يعني تامين امنيت از طريق نظامي براي بازسازي ملکي در افغانستان. به علاوه نظر به اظهارات يونگ، در رابطه با قلت مواد غذايي در افغانستان، حکومت آلمان کمک هاي خود را با اين کشور افزايش مي دهد. وزير دفاع آلمان افزود:

سپنتا: پاکستان نبايد باز هم از تروريسم به عنوان وسيله براي سياست خارجي و سياست تفوق طلبي خود استفاد کند.

سپنتا: پاکستان نبايد باز هم از تروريسم به عنوان وسيله براي سياست خارجي و سياست تفوق طلبي خود استفاد کند.

"ما حالا بار ديگر فيصله نموده ايم که 30 ميليون يورو اضافي در قسمت رسيدگي به مواد غذايي در افغانستان کمک کنيم."

رنگين سپنتا وزير خارجۀ افغانستان با تاييد پيوند دادن عمليات نظامي با بازسازي در امور ملکي گرفت:

"اين راهبرد درستي براي افغانستان است – زيرا من نيز بحث راهبردي را در رسانه هاي اينجا تعقيب مي کنم – در اين راهبرد عمليات نظامي با امور بازسازي مغايرت ندارد. راهبرد درست اين است: اگر ما در افغانستان پلي مي سازيم، پس بايد آن را در مقابل حملات تروريستي نيز حفظ کنيم."

در قمست اقدامات موثر در مبارزه عليه تروريسم در کنفرانس برلين توافق نظر ميان نماينده افغانستان و پاکستان وجود نداشت. سپنتا وزير خارجۀ افغانستان از يک طرف از غفلت هاي حکومت خود ياد کرد و از طرف جامعه جهاني و نيز کشور همسايه پاکستان را مورد انتقاد قرار داده گفت:

"پاکستان نبايد باز هم از تروريسم و افراط گرايي به عنوان وسيله براي سياست خارجي و سياست تفوق طلبي خود استفاد کند."

شهيد احمد کمال سفير پاکستان که نطق وزير دفاع پاکستان را قرائت مي کرد، از اتهامات مکرر به آدرس کشورش شکايت کرد. او گفت که حکومت پاکستان در قسمت جلوگيري از فعاليت طالبان در مناطق مرزي با افغانستان تلاش هاي زيادي به خرج مي دهد و برعکس افغانستان فاقد يک راهبرد موثر عليه کشت رو به افزايش خشخاش است و به نوبه خود به قدر کافي عمل نمي کند تا امنيت را در مناطق غير شفاف مرزي تامين نمايد. همين ناتواني براي سربازان ناتو نيز اعتبار دارد. کمال افزود:

وزیر دفاع آلمان: آلمان به طرح خود در شبکه سازي در راستاي امنيت پابند مي ماند، يعني تامين امنيت از طريق نظامي براي بازسازي ملکي در افغانستان

وزیر دفاع آلمان: آلمان به طرح خود در شبکه سازي در راستاي امنيت پابند مي ماند، يعني تامين امنيت از طريق نظامي براي بازسازي ملکي در افغانستان

"ناتو و آيساف بايد تلاش هاي بيشتري به خرج دهند تا قمست هاي مرزي مربوط به افغانستان را تحت کنترول درآورند. گذشته از آن آموزش ارتش و نيرو هاي پليس در افغانستان بي اندازه کند است و بايد سرعت يابد. همزمان لازم است که دل مردم افغانستان و به خصوص پشتون ها در هر دو سوي مرز ها به دست آيد.

يکي از راه هاي ممکن اين است که پروژه باز سازي به رهبران با نفوذ پشتون ها واگذار گردد به اين شرط که آنان جوانان قبيله هاي شان را با اين پروژه ها مشغول سازند تا به اين وسيله ثبات بيشتري را به وجود آورند." يونگ وزير دفاع آلمان آروزو کرد که هر دو حکومت هاي پاکستان و افغانستان به زودي بتوانند روي کنترول مرز هاي شان توافق نمايند، مثلا ً از طريق نشان انگشت ها. او افزود که تامين امنيت بهتر مرز ها به معنايي تامين امنيت بيشتر براي سربازان ناتو و آيساف نيز است.

مطالب مرتبط

آگهی