اختلاف بر سر بررسي آرا بين نهادهاي رسمي افغانستان | افغانستان | DW | 03.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

اختلاف بر سر بررسي آرا بين نهادهاي رسمي افغانستان

لوي سارنوالي افغانستان مي گويد شکايت هايي را در رابطه با شمارش و باطل کردن آرا دريافت کرده و مي خواهد به آنها رسيدگي کند.

لوي سارنوالي افغانستان در حالي تصميم به بررسي آراي باطل شده گرفته که کميسيون شکايات انتخاباتي نيز به همين هدف ايجاد شده است

لوي سارنوالي افغانستان در حالي تصميم به بررسي آراي باطل شده گرفته که کميسيون شکايات انتخاباتي نيز به همين هدف ايجاد شده است

کميسيون مستقل انتخابات اعلام کرده است که به دليل تقلب در انتخابات، حدود يک ميليون و سه صد هزار راي را باطل کرده است. اما لوي سارنوالي افغانستان مي گويد، شواهدي در دست دارد که با باطل شدن آراي ناپاک آراي پاک نيز باطل شده اند.

رحمت الله نظري معاون لوي سارنوالي افغانستان روز چهارشنبه در يک کنفرانس خبري گفت، کميسيون انتخابات با باطل کردن آراي تقلبي آراي حقيقي را نيز باطل کرده است:« بعضا شکايت هايي وجود دارد که از جمله 600 راي در يک صندوق حدود 50 راي طورمثال از يک کانديد باطل بوده است، اما از کانديدان ديگر آراي حقيقي بوده و تمام صندوق باطل شده است».

به گفته مقامات در لوي سارنوالي، بعضا شکايت هايي وجود دارد که يک کانديد آراي خود را از يک سايت انتخاباتي گرفته که وجود خارجي ندارد. آقاي نظري دراين باره مي گويد: "نامزدان انتخاباتي ادعا مي کنند که براي يک کانديد در يک سايت هزار راي ثبت شده است. اما وقتي که ما تحقيق مي کنيم، در تمام افغانستان به اين شماره، سايت راي دهدي وجود ندارد».

اختلاف ها ميان لوي سارنوالي و کميسيون انتخابات

به گفته مقامات در لوي سارنوالي افغانستان اين نهاد براساس قانون مي تواند تخطي هاي جرمي در پروسه راي دهي و يا شمارش آرا را مورد بررسي قرار دهد. اين در حاليست که کميسيون انتخابات افغانستان گفته است به هيچ نهادي اجازه دخالت در کار اين کميسيون را نخواهد داد.

نور محمد نورسخنگوي کميسيون مستقل انتخابات گفته است که بربنياد قوانين افغانستان به جز کميسيون مستقل انتخابات وکميسيون رسيدگي به شکايت هاي انتخاباتي، هيچ نهادي حق ندارد تا در امور انتخاباتي دخالت نمايد.

آقاي نظري مي گويد کميسيون انتخابات نيز يکي از نهادهاي افغانستان است و قانون به نهادهاي عدلي اجازه مي دهد تا در هر موردي که جرم وجود داشته باشد از سوي لوي سارنوالي بررسي شود. او علاوه کرد، «نقض قانون در هر موقف که قرار داشته باشد، تحقيق و تعقيب آن از صلاحيت لوي سارنوالي است».

صداي آلمان تلاش کرد تا در اين مورد نظر مسوولان کميسيون انتخابات را نيز بگيرد، اما موفق نشد.

کميسيون انتخابات مي پذيرد که در روز انتخابات تقلب هاي گسترده اي صورت گرفته است. اما اين نگراني ها نيز وجود دارد که کارمندان کميسيون انتخابات در جريان شمارش آرا نيز دست به تقلب بزنند.

رسيدگي به تقلب در شمارش آرا

لوي سارنوالي افغانستان مي گويد در صورتي که تخلفي از سوي کارمندان کميسيون انتخابات سربزند به جز اين نهاد، هيچ نهاد ديگري وجود ندارد که به اين تخطي ها رسيدگي کند. به گفته او: «ارتکاب تقلب در راي دهي به راي دهنده مربوط مي شود. اما شمارش آرا به راي دهندگان ارتباطي ندارد. وقتي در شمارش آرا تقلب شود، آيا نبايد نهادي وجود داشته باشد که در اينباره تحقيق کند؟»

در همين حال شماري از تحليل گران نيز تاکيد مي کنند که تخطي هايي که در کميسيون انتخابات صورت مي گيرد بايد توسط نهاد هاي عدلي افغانستان بررسي شود.

عبدالحميد اسلام پور از تحليل گران مسايل سياسي در اين مورد مي گويد: «هيچ فيصله اي بجز فيصله محکمه قابل قبول نيست.امروز کميسيون شکايات انتخاباتي مي خواهد نه تنها وظيفه سارنوالي، بلکه نقش محکمه را نيز به عهده بگيرد».

لوي سارنوالي افغانستان در حالي تصميم به بررسي آراي باطل شده گرفته که کميسيون شکايات انتخاباتي نيز به همين هدف ايجاد شده است. اما مقامات لوي سارنوالي افغانستان مي گويند که اين نهاد تنها به جنبه هاي جرمي تخلفات رسيدگي مي کند.

حسين سيرت کابل

ويراستار: انتظاري

مطالب مرتبط

آگهی