احمدي نژاد درشوراي امنيت سخنراني خواهد نمود | آلمان و جهان | DW | 17.03.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

احمدي نژاد درشوراي امنيت سخنراني خواهد نمود

انتظارمي رود که محمود احمدي نژاد رئيس جمهورايران بتواند دراجلاس شوراي امنيت سازمان ملل متحد درمورد برنامه اتومي مورد مناقشه ايران شرکت ورزد .

احمدی نژاد می خواهد شخصاً درشورای امنیت ملل متحد ازبرنامه اتومی کشورش دفاع نماید

احمدی نژاد می خواهد شخصاً درشورای امنیت ملل متحد ازبرنامه اتومی کشورش دفاع نماید

فکر مي شود که محمود احمدي نژاد رئيس جمهورايران پيش ازآنکه قطعنامه جديد پيرامون تعزيرات بيشترعليه ايران درشوراي امنيت سازمان ملل متحد مورد راي گيري قرارگيرد، بتواند دراجلاس اين عالي ترين نهاد سازمان ملل متحد سخنراني نمايد .

ازآنجايي قراراست ، حداقل به روزچهارشنبه شوراي امنيت سازمان ملل متحد درمورد پيش نويس قطعنامه جديد مباحثه نمايد ، واگرا احياناً تغييراتي درآن لازمي پنداشته شود ، درج گردد و چند روزديگررا دربرخواهد گرفت تا اين قطعنامه شکل نهايي به خود گيرد، تا اکنون معلوم نيست که اجلاس مورد نظربراي سخنراني محمود احمدي نژاد رئيس جمهورايران به کدام تاريخ برگزارخواهد شد.

اين نخستين سخنراني احمدي نژاد دربرابرشوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهد بود که درآن رئيس جمهورايران خواهد کوشيد تا ازبرنامه اتومي کشورش دفاع نموده و کساني را که درزمينه دچارشک وترديد اند قناعت بدهد که اين برنامه صلح آميز بود وازجمله براي توليد برق ازآن استفاده مي شود.

ديومي ساني کيومالو ، رئيس دورجاري شوراي امنيت سازمان ملل متحد گفته است که وي تقاضاي جاويد ظريف سفيرايران درسازمان ملل متحد را به 14 عضو ديگرشوراي امنيت سازمان ملل متحد فرستاده است . وي افزوده است : ما " تاهنوز يک نظرمخالف " هم نشنيده ايم . " بنابراين من فکرمي کنم اين سخنراني صورت مي گيرد."

درواشنگتن سيان مک کورماک سخنگوي وزارت خارجه ايالات متحده امريکا گفته است : تقاضاي ويزا براي احمدي نژاد وهيئت همراهش ازطريق سفارت ايالات متحده امريکا دربرن سويس به راه افتاده است.

" ما همه کوشش مان را مي نماييم تا جريان درخواست اين ويزه تسريع گردد. اما بنابرسختگيريهايي که ناشي ازقوانين ولوايح است ، درحال حاضر من نمي توانم پيش بيني نماييم که آيا ويزه صادرمي شود ويانه ، اما بايد تذکربدهم که قبلاً ماهنگامي که رئيس جمهوراحمدي نژاد مي خواست به ملل متحد سفربنمايد برايش ويزا داديم ."

مطالب مرتبط