احزاب بزرگ آلمان کدام سیاست را در قبال مهاجران دنبال می کنند؟ | آلمان و جهان | DW | 25.09.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

احزاب بزرگ آلمان کدام سیاست را در قبال مهاجران دنبال می کنند؟

مهاجرت یکی از مسایل سرنوشت ساز در انتخابات پیشین آلمان در سال ۲۰۱۷ بود. احزاب مطرح آلمان این موضوع را حالا هم در محراق توجه شان قرار داده اند. چند نکته برجسته و تاثیرگذار آنان بر روند مهاجرت را اینجا بازتاب داده ایم.

در انتخابات قبلی (۲۰۱۷) یکی از موضوعات مهم، سیاست احزاب در قبال مهاجرت به شمار می رفت. امسال نیز در برنامه انتخاباتی احزاب، موضوع مهاجرت نقش مهمی را بازی می کند. در اینجا نگاهی می اندازیم به برنامه انتخاباتی ۶ حزب بزرگ آلمان در قبال مهاجرت.

احزاب "سی دی یو" و "سی اس یو"

اتحاد احزاب دموکرات مسیحی (سی دی یو) و اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن (سی اس یو) در برنامه انتخاباتی خود از حق اساسی پناهندگی حمایت می کنند، اما می خواهند تمرکز روی این امر داشته باشند که بیشتر کشور ها به عنوان کشور های مبدا امن اعلام شوند و کسانی که باید این کشور را ترک کنند و یا درخواست پناهندگی شان رد شده است، نباید در آلمان بمانند و سریع تر اخراج گردند. اخراج مجرمین در جایگاه نخست در سیاست های این دو حزب همکار قرار دارند.

 در اتحادیه اروپا، این دو حزب خواستار ایجاد مراکز تصمیم گیری مشترک پناهندگی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا اند. به طور خاص، اتحادیه اروپا باید با علل فرار ها مبارزه کند. در عین حال، احزاب "سی دی یو" و "سی اس یو" طرفدار "مهاجرت کنترول شده و هدفمند در بازار کار" اند که برای آلمان نیز مفید واقع می شود. آنان می خواهند با جذاب ساختن بازار کار آلمان افرادی به اصطلاح "هوشمندترین مغزها " در بخش اقتصاد را برای کسب و کار و تحقیق به آلمان جذب کنند.

"اس پی دی"

حزب سوسیال دموکرات آلمان تأکید می کند که مهاجرت، جامعه آلمان را غنی تر کرده است. ادغام یک کار دائمی اجتماعی و دولتی است. این حزب می خواهد برای "همه افرادی که تازه وارد این کشور می شوند، دوره های آموزش زبان، کورس های ادغام و مشارکت در جامعه را ارائه دهد. به منظور بهبود ادغام، "اس پی دی" می خواهد برای پناهجویان بیشتری الحاق اعضای خانواده های شان را ممکن گرداند. همچنین افرادی که در جامعه خوب ادغام شده اند اما حق اقامت شان تضمین شده ندارند، دریافت اقامت دایم را برای شان امکان پذیر کند. یکی از اهداف این حزب این است که موانع در برابر به دست آوردن تابعیت آلمان را کاهش دهد و داشتن دو تابعیت را برای شهروندان خارجی ممکن گرداند. "اس پی دی" همچنین خواستار همکاری اروپا در سیاست پناهندگی و اصلاح سیستم سهمیه بندی است. سوسیال دموکرات ها بر ضد عقب راندن اجباری مهاجران اند و خواستار افزایش ماموریت های نجات در آب ها نیز می باشند.

"سبزها"

حزب سبز های آلمان به این باور است که آلمان یک کشور مهاجر پذیر است، اما تا به امروز، "یک سیاست مهاجرت فعال و یک قانون مهاجرت که در واقع ترویج کننده مهاجرت باشد و نه پیچیده تر شدن اش"، وجود ندارد.

سبزها  می خواهند مهاجرت را برای افرادی که درجه تحصیلی پائین تر دارند با در نظر داشت تقاضای بازار کار آلمان ساده تر گردانند. این حزب می خواهد گرفتن تابعیت را ساده بسازد و فرزندان مهاجران، دیگر نیاز نداشته باشند که بین تابعیت کشوری که والدین شان دارند و تابعیت آلمان تصمیم بگیرند. سبزها می خواهند با ورود مهاجران در آلمان، شرکت در دوره های آموزشی  زبان و کورس های ادغام را ممکن گردانند. سبز ها با اخراج ها به سوریه و افغانستان مخالف اند. این حزب می خواهد رقم افرادی را که اجازه اقامت تحملی یا دولدنگ دارند، به صفر برسانند و پس از پنج سال برای آنها حق اقامت تضمین شده بدهد.

"اف دی پی"

حزب لیبرال دموکرات آلمان (اف دی پی) طرفدار پذیرش پناهجویان از کشور های که جنگ داخلی در آنها جریان دارد یا کشور های جنگ زده اند، می‌باشد. این جناح سیاسی می گوید  که این افراد باید اجازه اقامت موقت به دست بیاورند. اما این پناهجویان باید بعد از پایان جنگ، دوباره به کشور های شان بازگردانده شوند.

"اف دی پی" خواستار تقسیم الزامی پناهجویان بین کشور های عضو اتحادیه اروپا اند. این حزب خواهان گسترش فعالیت آژانس حفاظت از مرز های اتحادیه اروپا "فرانتکس" است و طرفدار انتقال وظیفه سازمان های نجات به این آژانس نیز می باشد.

لیبرال ها می خواهند قانون تابعیت را ساده تر سازند و افراد را اجازه بدهند تابعیت کشور های شان را حفظ کند.

"چپ ها"

حزب چپ های آلمان در برنامه های انتخاباتی خود خواستار برابری قانونی، سیاسی و اجتماعی میان همه انسان های که در آلمان زندگی می کنند، می شود. چپ ها می خواهند حق رای فعال و غیرفعال را به تمام ساکنان آلمان با اقامت دراز مدت بدهد. با یک قانون مشارکت، این حزب می خواهد سهمیه ای را برای افراد با پیشینه مهاجرت در ادارات دولتی تعیین کند. این حزب می خواهد از حق آزادی سفر در سطح جهان حمایت کند و پناهندگی به دلیل فقر، محیط زیست و آب و هوا را اجازه دهد. اما یکی از هداف این حزب، لغو آژانس محافظت از مرز های اتحادیه اروپا "فرانتکس" است و یک برنامه ملکی اروپایی را می خواهد جایگزین این آژانس کند. این جناح سیاسی، اخراج ها را رد می کند.

"ای اف دی"

حزب بدیل برای آلمان می خواهد رقم مهاجرین و پناهجویان را به طور چشمگیری محدود کند. این حزب می خواهد که به جای پذیرش پناهجویان در آلمان، بر کمک های بشردوستانه در مناطق بحرانی تمرکز کند. این جناح سیاسی می خواهد که مرزها را برای پناهندگان ببندد و سرحدات این کشور را را با حصار های مرزی حفظ کنند. این حزب می خواهد پناهجویان دیگر کمک های مالی به دست نیاورند بلکه برای شان کمک های غیر نقدی چون لباس، غذا داده شود.

بر اساس خواست "ای اف دی" مهاجرت تنها باید در یک چارچوب بسیار محدود و براساس مدل جاپان امکان پذیر باشد. قانون شهروندی را این حزب می خواهد سخت تر گرداند.

در آلمان هر چهار سال انتخابات بوندستاگ یا پارلمانی برگزار می شود. حدود ۶۰،۴ میلیون نفر در آلمان در سال ۲۰۲۱ واجد شرایط رای دهی اند. در انتخابات گذشته آلمان ۱۰،۲ در صد کسانی که خود را نامزد کرده بودند، پیشینه مهاجرت داشتند و ۵۸ کرسی را نمایندگان با پیشینه مهاجرت به دست آوردند. انتظار می رود که این رقم در انتخابات کنونی تا بیشتر از ۱۲ درصد باشد. 

nk,aj

DW.COM