احزاب ائتلافي حکومت درمورد حق اقامت پناهجويان توافق نمودند | مجله حقوق بشر | DW | 13.03.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

احزاب ائتلافي حکومت درمورد حق اقامت پناهجويان توافق نمودند

احزاب ائتلافي حکومت آلمان فدرال درمناقشه روي حق اقامت آن پناهجوياني که براي سالهاي طولاني درآلمان فدرال تحمل شده اند، به توافق رسيدند.

یک پناهده با اوراقی که اقامت وی را درآلمان تحمل می کند

یک پناهده با اوراقی که اقامت وی را درآلمان تحمل می کند

تعامل جاري درجمهوري فدرالي آلمان چنان بوده است که به آن پناهجوياني که تحمل مي شده اند يک اجازه ساده اقامت درکشورداده مي شد ، اما آنها نمي توانستند کاربکنند وپيوسته درمعرض تهديد اخراج قرارداشتند. اکنون احزاب ائتلافي دموکرات مسيحي وحزب سوسيال دموکرات آلمان مي گويند که به آن پناهجوياني که شش سال درآلمان بوده اند حق اقامت داده مي شود. اين فيصله شامل حال 175000 خارجي مي گردد. اما اين اجازه اقامت نا مشروط نيست . براي يک اقامت دايمي درآلمان افراد متذکره تا سال 2009 بايد بتوانند براي شان کارپيدا کنند. همچنان اينها بايد يک کورس ادغام درآلمان بگيرند وامتحان زبان آلماني بدهند.
آگهی