احتمال دارد موقعیت کمیسیون حقوق بشر افغانستان تنزل کند | افغانستان | DW | 17.09.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

احتمال دارد موقعیت کمیسیون حقوق بشر افغانستان تنزل کند

مقام های افغانستان وملل متحد روز سه شنبه گفته اند: احتمال دارد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بازبینی ای که در پیش رو قرار است ، موقعیت "A" اش را از دست بدهد و این امر می تواند بر تمویل کار هایش اثر بگذارد.

خانم نیوی پیلی کمیسار عالی حقوق بشر ملل متحد

خانم نیوی پیلی کمیسار عالی حقوق بشر ملل متحد

به گفته نیوی پیلی، کمیسار حقوق بشر ملل متحد، دلیل این امر « پروسه ای است که منجر به تقرر پنج عضو جدید» کمیسیون حقوق بشر افغانستان شده است، زیرا این تقرر ها « به قدر کافی عیب دار» بوده است واحتمال دارد کمیسیون موقعیت "A " اش را از دست بدهد.

درماه جون حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در کمیسیون نه عضوی حقوق بشر افغانستان، پنج عضو جدید را مقرر کرد که شامل یک ملا طالب پیشین، یک سیاستمدار از یک حزب بنیاد گرا و یک جنرال پولیس بوده است.این مقرری ها انتقادات فعالان حقوق بشر را برانگیخت.

به گفته نیوی پیلی ، پایین آوردن موقعیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان « یک عقبگرد بسیار جدی وتاسف انگیز برای دستاوردهای بسیار قابل یاد آوری حکومت موجود افغانستان در ساحه حقوق بشر می باشد».

« هرگاه موقعیت کمیسیون پایین بیاید، به چندین طریق ویرانگر بوده وتمویل آن را نیز متاثر می گرداند».

این موقعیت برای کمیسیون حقوق بشر افغانستان درسال 2008 توسط " اصول پاریس" تضمین شده است که عبارت از یک سیستم تعیین اعتبارنامه برای کمیسیون های ملی حقوق بشر بیش از 100 کشور می باشد.

این موقعیت هر پنج سال یک بار مورد باز بینی قرار می گیرد.

سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز گفته است که هرگاه این موقعیت پایین آورده شود، دسترسی به ملل متحد و سایر میکانیسم های بین المللی حقوق بشر نیز محدود خواهد شد.

داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

خانم سمر افزود : امکان دارد برخی تمویل کنندگان را به این دلیل از دست داد که کمیسیون با معیارهای شان انطباق نمی داشته باشد.

او گفت : گذشتهء برخی از کمشنر ها نگران کننده است.سمر گفت:« آنها سابقه بسیار خوب وقوی حقوق بشری ندارند».

او اداره کرزی را متهم ساخت که افرادی با سابقهء خراب حقوق بشر را مقرر می کند.

او گفت:« من فکر می کنم متاسفانه این بخشی از یک روند کلی می باشد. شما می توانید این امر را در دیگر تقرر ها هم ببینید».

« در صورتی که اراده سیاسی وجود داشته باشد، امکان آن هست که برخی از این افراد را تبدیل کرد».

سیما سمر همچنان گفت: درحالیکه افغانستان در زمان حکومت کرزی دست آورد های زیادی در ساحه حقوق بشر داشته است،« واقعاً غم انگیز است هرگاه ما همهء این دستاورد های زمان زعامت او را» به دلیل برخی اقتضاات سیاسی « از دست بدهیم» .

« این یک عقبگرد بزرگی برای افغانستان و برای زعامت اش می باشد».

پیلی گفت که او به هنگام ملاقات اش با کرزی از رئیس جمهور افغانستان تقاضا نمود تا این مشکل را حل کند و موضع کمیسیون را تقویت کند.

او گفت:« من امیدوارم که وی در این مسأله تجدید نظر کند. او به صورت مشخص نگفت که چه خواهد کرد».

پیلی همچنان از خرابی وضع حقوق بشر در افغانستان هوشدار داد.

« من مباحثات طولانی ای با فعالان جامعه مدنی داشتم. آنها به من توضیح دادند که احساس می کنند دستاوردهای 12 ساله آسیب پذیر می باشند وخطر برگشت درجریان و بعد از انتقال وجود دارد».

مسأله امنیت در افغانستان با کاهش نیروهای بین المللی زیرفرماندهی ناتو مسأله عمده است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری نیز در سال 2014 برگزار گردد.

پیلی گفت : حقوق نباید « به خاطر اقتضاات سیاسی قربانی گردد».

او گفت افزایش تلفات مردم ملکی در شش ماه اول سال روان در مقایسه با سال گذشته نگران کننده است و خشونت علیه زنان درمناطق شایع است.

DW.COM

آگهی