اجمل نقشبندی قربانی صنعت آدم ربایی واخاذی درجنگ افغانستان | مجله حقوق بشر | DW | 11.04.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

اجمل نقشبندی قربانی صنعت آدم ربایی واخاذی درجنگ افغانستان

" این معلوم است که شاید هیچ کس از دادالله انتظارعدالت را نداشته باشد، اما اینهم معلوم است که اجمل نقشبندی ژورنالیستی بود که برای هیچ سازمان استخباراتی کارنمی کرد، کسی بود که واقعیتها را می گفت . او جوانی بود که قربانی خشونت ، قدرت طلبی وعقده گشایی شد. دربین دومرز درپهلوی ملیونها انسانی که دردل تاریخ افغانستان خفته اند، اوهم فقط وفقط به خاطرهوسبازی قدرتمندان جاه طلب این کشور به خاک خفت ، اما تاریخی را به جا گذاشت

انسانهایی چون اجمل نقشبندی ژورنالیست مقتول افغان به قیمت زندگی شان برای مردم اطلاعات موثق تهیه می کنند

انسانهایی چون اجمل نقشبندی ژورنالیست مقتول افغان به قیمت زندگی شان برای مردم اطلاعات موثق تهیه می کنند

"( شکریه بارکزی – نماینده ولسی جرگه )

انارشی ای که براثرجنگهای جاری درافغانستان وعراق به وجود آمده است، ازخود پیامدهای نگبت بارپرشماری دارد که صنعت آدم ربایی واخاذی یکی ازخبیث ترین اشکال آن می باشد. اجمل نقشبندی قربانی چنین " پولسازی مقدس " است .

به روزیک شنبه گروه طالبان درافغانستان، اجمل نقشبندی ژورنالیست آزاد ومترجم افغان را که با دانیله ماستروجیا کومو خبرنگارایتالیایی روزنامه لا ریپوبلیکا ی ایتالیا به گروگان گرفته بودند، بیرحمانه به قتل رساندند. بازنمودن اسراراین قتل به مثابه یک جنایت علیه بشریت ازجمله وظایف عامی است که دربرابرفعالان حقوق بشرقراردارد. اما درسنت "اطلاع رسانی" یعنی تهیه معلومات موثق برای مردم که وظیفه ژورنالیستان را تشکیل می دهد، واژه "کولیگ " یا همکار مقام ارجمندی دارد. مرگ همکاران همیشه دردناک است ، به ویژه آنکه دردنیای پرازجنگ وخونریزی کنونی، زبان حق را با تیغ زوروستم می برند وژورنالیستان به بهای جانهای شیرین شان رنجهای این حرفه ی دشواررا برخود گوارا ساخته ودربرابرتهدیدهای بیشمارتسلیم نمی شوند.

آدم کشی طالبان مخالف با نص قرآن کریم است

به دنبال تصمیم ژورنالیستان افغان دایربراینکه برای یک هفته هیچ خبری ازطالبان را به نشرنرسانند، مقامات طالبان به طرق مختلف به رسانه های افغان اخطارداده اند که باید اخبارآنها را منظماً انتشاردهند وازبکار بردن واژه های "دهشت افگن" ، "هراس افگن" و "تروریست" درمورد آنها خودداری ورزند وآنها را "مجاهدین" بخوانند. اکنون دیده شود که سربریدن اجمل نقشبندی؛ ژورنالیست آزادی که به هیچ جناح سیاسی وجنگی داخلی وخارجی وابسته نبود تا کجا منطبق به آموزشهای قرآنی یعنی منبع اصلی شریعت اسلامی هست؟

قرآنکریم می فرماید:

" من قتل نفساً بغيرنفس او فساد في الارض فکانما قتل الناس جميعاً ومن احياها فکانما احيا الناس جميعاً"

ترجمه :

"هرکس کسي را که قتلي نکرده بکشد ، يا درزمين فساد بکند، مانند آنست که که همه مردم را کشد وهرکس کسي رازنده کند ، بدان ماند که همه مردم را زنده کرده باشد."

دیده می شود که طالبان درنتیجه جهالت وشهرت طلبی چه تباهی ای را بار آورده اند، یعنی با قتل یک انسان بیگناه چون اجمل نقشبندی درحقیقت جهانی را سربریده اند.

جنگهای جاری درکشورهای اسلامی وصنعت اخاذی به نامهای مقدس دین ووطن

درسایه انارشی حاکم که براثر جنگهای جاری درکشورهای افغانستان وعراق به وجود امده است ، یک صنعت اخاذی پردرآمد، زیرعنوان دین ووطن رونق گرفته است . اکثراً گروههای مادی پرست که ازخون انسانها تغذیه می کنند درپناه حمایت گروههای مسلح با خواستهای بلندبالا وبا سوء استفاده ازامکانات رسانه های گروهی وانترنتی افراد بیگناه را به گروگان می گیرند. پس ازمدتی دیده می شود که این افراد به طرق اسرارآمیزی رهامی گردند. دولتهای بزرگ که به افکارعامه کشورهای شان جهت رها ساختن گروگانها بسیارحساس اند اکثراً به خاطرحفظ شان وحیثیت شان رمز این رها شدنها را افشا نمی کنند. با قتل اجمل نقشبندی بنابررقابتی که بین گروههای مختلف قدرت درایتالیا وجود دارد، آهسته آهسته برخی ازاین ماجرا رو می شوند وماهیت پول پرستانه آدم ربایان افشا می گردد. " دِ. پِ .آ" ، آژانس خبررسانی آلمان ازقول منابع ایتالیایی گزارش می کند که پولهای کلانی به آدم ربایان برای آزاد ساختن شهروندان غربی پرداخته شده است. جریده ایتالیایی لا ریپلوبلکا به روزسه شنبه لیستی را انتشارداده است که : شایعاتی وجود دارند که برای آزاد ساختن خانم گویلانیا سِگرینا ژورنالیست ایتالیایی که درسال 2004 درعراق به گروگان گرفته شده بود تا هشت ملیون دالرپول پرداخته شده است. همچنان برای رها ساختن دوزن کارمند موسسات امدادی به نامهای زیمونه پاری وزیمونه توریتا که درسال 2004 دربغداد به گروگان گرفته شده بودند، پولی کمترازاین پرداخته نه شده است. بنا به اظهار یک میانجی ، برای آزاد شدن گابریله تورسیلو ژورنالیست زنی که درافغانستان گروگان گرفته شده بود، درپایان سال 2006 تا دوملیون دالر پرداخته شده است.

گروه طالبان به نام جهاد ، درپهلوی اختصاص دادن سهم شیرازتجارت قاچاق مواد مخدربه خود که سربه ملیارد ها دالرمی زند، این بار دکان جدیدی ازآدم ربایی بازنموده ، وبرخون انسانهای بی گناه تجارت می کنند.

بدعت بدفرجام معامله با آدم ربایان که حکومت افغانستان بنا نهاد

خشونتهای هراس افگنانه فراگیر وانارشی درکنارخود صنایع آدمخواری چون آدم ربایی ، اخاذی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان وفحشا ،سربازگیری کودکان ، قاچاق اعضای بدن انسانها وبرده فروشی را به وجود می آورند. دراین میان هرگاه دولتهای حاکم لگام دوراندیشی را ازدست فرونهند وتن به معامله گری بدهند، فاجعه به اوج خود می رسد. معامله دولت افغانستان باطالبان برسررهایی دانیله ماستروگیا چو ژورنالیست ایتالیایی این آژیرخطررا به صدا درآورد. نه تنها دولتهای غربی وشخصیتهای خبیرداخلی درافغانستان ازپیامدهای این عمل اخطاردادند، بلکه بلافاصله طالبان دوکارمند موسسه "تیری دانفانس " فرانسه را با سه مستخدم افغان آنها به گروگان گرفتند. حامد کرزی رئیس جمهورافغانستان درتوجیه این عمل گفته است که :

" نخست وزیرایتالیا چند ین بارازما تقاضای همکاری نمود.." و" حکومت ایتالیا معروض به سقوط بود."

خانم شکریه بارکزی وکیل ولسی جرگه افغانستان دراین رابطه حرف بسیارواقع بینانه ای را برزبان رانده وگفته است:

"این معلوم است که ما مخالف معامله گری هستیم – دراول وهنوزهم – من افسوس بردولتی می کنم که به گفته خودشان ، می خواهد ثبات را درایتالیا تضمین بکند ، بدون آنکه بفهمند چقدردولت خود شان نیازبه ثبات دارند."

وآقای سانچارکی رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان موضوع اصولی بودن این اقدام حکومت افغانستان را این طورمورد سوال قرارمی دهد:

" وقتی که ما یک اصل داریم ، باید روی این اصل ایستادشویم . دولت افغانستان اگربه صورت اصولی معتقد به این است که با تروریسم مذاکره نمی کند، به تروریسم بها نمی دهد، امتیازنمی دهد، دربرابرتروریسم وبه خواسته هایش تسلیم نمی شود؛اصلاً معامله ومبادله نمی کرد. می گذاشت تا طالبان ژورنالیست ایتالیایی را با اجمل یکجا می کشتند. این به خاطری است که می توانستیم ادعا بکنیم که ما ازیک اصل دفاع می کنیم . این معامله را نه تنها افکارعمومی مردم افغانستان ، نهادهای جامعه مدنی ، بلکه جامعه جهانی – کشورهای قدرتمندی که درافغانستان حضور نظامی وسیاسی دارند ( این مبادله را) محکوم کردند وانتقاد کردند. این درحقیقت پاسخ مثبت دادن به خواستهای کسانی است که آنها باور به هیچ چیز ندارند."

اقدام شجاعانه ژورنالیستان افغان وادامه بی تفاوتی دستگاههای نشراتی دولتی افغانستان

چندین اتحادیه ژورنالیستان افغان ، به روزسه شنبه درپارک زرنگارکابل ، درپای عکسهای اجمل نقشبندی ژورنالیست شهید افغان حمایل گل گذاشتند. تلویزیونهای آزاد با نمایش عکس اجمل نقشبندی دودقیقه سکوت کردند. روزنامه ها تصمیم گرفتند تا یک صفحه شان را کاملاً سیاه چاپ بکنند وتا یک هفته هیچ خبری ازطالبان را انتشارندهند. دردنیای ازبی پناهی ونا امیدی این اقدام همبستگی ژورنالیستان بیانگرسطح بلندی ازآگاهی حرفه ای همکاران نقش بندی می باشد. اما بی تفاوتی دولت افغانستان همچنان ادامه داشت ، چنانکه آقای سانچارکی دراین رابطه می گوید:

" امروزتمام رسانه های صوتی وتصویری ، همزمان دودقیقه سکوت کردند واعلام همبستگی نمودند. تلویزیون ملی افغانستان برنامه های عادی خود را نشرمی کردوهیچگونه همنوایی وهمآهنگی با رسانه های مختلف افغانستان نداشت ."

خانم شکریه بارکزی نماینده ولسی جرگه دردمندانه دربرابراین تراژیدی سیاسی چنین اظهارمی دارد:

" من تاسف می کنم به دولتی که هیچگاه به فکرشهروندخود نبوده ، هیچگاهی به فکرمصئوونیت اتباعش که مکلفیتش است نبوده ، وهیچگهای قاطعانه عمل نکرده است. ازطالبان ما چه گله داریم !؟"

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

آگهی