اجلاس سران اتحاديۀ اروپا و روسيه در شهر خانتي منسيسک سايبريا به پايان رسيد | آلمان و جهان | DW | 28.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اجلاس سران اتحاديۀ اروپا و روسيه در شهر خانتي منسيسک سايبريا به پايان رسيد

اشتراک کننده گان اين ديدار سازنده و سودمند گام هاي نخست را براي يک پيمان جديد همکاري برداشتند.

سران اتحادیه اروپا و روسیه درخانتی منسیسک نشست دلپذیری داشته اند

سران اتحادیه اروپا و روسیه درخانتی منسیسک نشست دلپذیری داشته اند

هواي گواراي خانتي منسيسک با فضاي نشست سران همآهنگ بود. ديميتري مدويديف رييس جمهور روسيه از يک فضاي باز همکاري و کشوده شدن يک افق جديد سخن گفت. او آغاز مذاکرات پيرامون يک پيمان جديد همکاري را، که مدت زيادي از جانب پولند و ليتوانيا ممانعت ميشد، رسماً اعلام کرد. مدويديف گفت: "پيمان آينده وسيله اي براي نزديک شدن واقعي روسيه و اتحاديۀ اروپا خواهد بود. اين پيمان بايد بر مبناي اساسات ذيل استوار باشد: تساوي حقوق، قطعيت، درنظر داشتن منافع جانبين و ديد مشترک در مورد مشکلات اساسي امنيت."

و موضوع مهم از ديد روسيه سهولت هاي سفر براي اتباع آنکشور به اتحاديۀ اروپاست. مدويديف گفت: مهم اينست که ميعادي بايد تعيين گردد تا با گام هاي مشخص به اهداف خود نزديکتر شويم و رفت و آمد بين کشور هاي ما بدون اخذ ويزا صورت گيرد.

اما رئيس جمهور روسيه انتقاد هاي هم داشت. او گفت که اتحاديۀ اروپا با هر عضو آن، روي مشکلات دوجانبه با روسيه، بطور جداگانه همبستگي نشان ميدهد، بطور مثال اين اتحاديه تصميم نازي هاي لتوانيا را همرديف سمبول هاي شوروي قرار داده و منع کرده است.

خوزه مانوئل باروزو رئيس کميسيون اتحاديۀ اروپا در برابر اين سخنان مدويديف واضحاً واکنش نشان داد: "موضع اتحاديۀ اروپا، کميسيون و کشور هاي عضو اين اتحاديه روشن است. آنها هرنوع توتاليتاريزم را رد ميکنند، بشمول حکومت توتاليتار شوروي سابق. درينجا منظور از روسيه نيست، بلکه اين اعلاميه ايست به نفع دموکراسي."

مدویدوف انتقاد نمود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت علیحده دربرابر روسیه ابرازموضع می کنند

مدویدوف انتقاد نمود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت علیحده دربرابر روسیه ابرازموضع می کنند

باروزو هم از يک ديدار خوب و سازنده سخن گفته و آنرا دلپسند خواند. در حاليکه مدويديف در مورد انرژي يک حرف هم بزبان نياورد، باروزو، درين رابطه گفت: "روسيه صادر کنندۀ اصلي انرژي به اتحاديۀ اروپا باقي مانده و اتحاديۀ اروپا بازار مهم اقلام صادراتي روسيه ميماند. طور ديگر بگويم، ما نيازمند همديگر هستيم و اين وابستگي افزايش مي يابد. ازينرو هدف مشترک ما بايد ايجاد موقعيتي باشد که به سود هردو جانب تمام شود. چنين پيماني بايد اساسات منشور انرژي و توافقات اجلاس سران گروه هشت در سن پيترزبورگ را منعکس بسازد."

روسيه تاکنون از تصويب اين منشور اباء ورزيده است. ازينرو معلوم نيست که آيا روسيه چنين اساسات آزادمنشانه را در يک پيمان جديد همکاري مي پذيرد يا خير. باروزو گفت که موضوع حقوق بشر در اجنداي اجلاس باقي ميماند. وي افزود که اظهارات مدويديف را در رابطه با حقوق اتباع و آزادي مطبوعات با علاقه مندي زياد شنيده است. خاوير سولانا مسؤول امور خارجي و رييس شوراي اتحاديۀ اروپا گفت که در حل منازعات با گرجستان و ملداوي ما حاضر به همکاري هستيم. وي علاوه کرد که مشکلات زيادي را تنها مشترکاً ميتوانيم حل کنيم.

اينبار اجلاس سران اتحاديۀ اروپا و روسيه با نشست يک سال قبل از هم تفاوت داشتند. در اجلاس سال گذشته انگيلا ميرکل نخست وزير آلمان ولاديمير پوتين رئيس جمهور آنزمان روسيه را متهم ساخته بود که حق تظاهرات را در کشورش محدود ساخته است. يک خبرنگار پرسيد: آيا اکنون در عدم موجوديت پوتين مناسبات ميان روسيه و اتحاديۀ اروپا بهتر خواهد شد؟ رئيس جمهور مدويديف در پاسخ گفت: مهم عمل ما است و نبايد جنبۀ شخصي به آن داد. باروزو هم جواب مشابهي داد. او گفت: کار روي مناسبات پايدار و استراتيژيک بايد کاملاً در صف اول قرار داشته باشد.

آگهی