اتحاد علیه راه پیمایی نازی ها در شهر دریسدن | آلمان و جهان | DW | 13.02.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اتحاد علیه راه پیمایی نازی ها در شهر دریسدن

امروز، سیزدهم فبروری، سالروز بمباران منطقه دریسدن آلمان در سال 1945 است. نیونازی ها از این روز، برای مقاصد تبلیغاتی استفاده می کنند. روز تا روز شمار بیشتر مردم از این موضع نیونازی ها دوری می گزینند.

به تاریخ سیزدهم ماه فبروری سال 1945، اندکی پس از ساعت ده شب صدها هواپیمای بمب افگن، عمدتاً بریتانیایی، از آسمان صاف بر شهر دریسدن بمب های شان را افگندند. این بمباران که 15 دقیقه به درازا کشید، سه چهارم مرکز شهر را به خاک و خاکستر مبدل کرد. فقط چند ساعت پس از آن حمله هوایی دوم انجام شد که با توفان آتشین گردباد گونه همراه بود و بیش از بیست هزار انسان را در شعله های آتش قربانی کرد.

تا امروز در میان مورخان این مناقشه وجود دارد که آیا در شهر دریسدن منطق نظامی وجود داشت که مورد حمله قرار گرفت؟ شهری که از نگاه معماری پل های سبک زمان رنسانس اش (باروک)، "ونیز " در ساحل دریای "اِلب" به شمار می رفت. اما به هر صورت تخریب این شهر ضربت سنگینی بر ارادهء مقاومت ناسیونال سوسیالیست ها (نازی ها) در آلمان بود. قریب سه ماه پس از آن به اصطلاح "رایش سوم" بدون قید و شرط تسلیم شد.

برای یادبود از این بمباران، از سال 1946 بدین سو همه ساله سیزدهم فبروری، کلیساها زنگ های شان را به صدا در می آورند. اما از سال 1998 بدین سو، بر این یادبودها سایهء قهوه یی رنگ (نشانه یونیفورم نازی ها) افتاده است. دست راستی های افراطی بدین مناسبت محافل یادبودی برپا می دارند که در آن تقصیر برانگیختن جنگ توسط آلمان و کشتار یهودیان توسط نازی ها (هولوکاست) را دروغ می خوانند. این مراسم و محافل که باری با چند صد نفر آغاز می شد، اکنون به یک فراخوان توده یی تغییر شکل داده است. سال گذشته تا 6500 تن از نیونازی ها در این مراسم که بدان "راهپیمایی عزادارانه" نام داده اند، شرکت کرده بودند.

اتحاد «دریسدن فارغ از نازی ها» در سال های گذشته در برابر تظاهرات آنها ممانعت ایجاد کرد.

اتحاد «دریسدن فارغ از نازی ها» در سال های گذشته در برابر تظاهرات آنها ممانعت ایجاد کرد.

برای پایان دادن به برگشت منظم شبح دست راستی های افراطی، مردم دریسدن و خارج از آن، به طور فزاینده ای مقاومت می کنند. در سال 2011 ، حدود 15 هزار نفر در یک زنجیر انسانی شرکت کرده بودند. اتحاد "دریسدن فارغ از نازی ها"، یک اقدام موفقیت آمیز در برابر راهپیمایی عزادارانه نازی ها را به راه انداخت. آنها در برابر راهپیمایی ها نازی ها نشستند تا مانع از عبور آنها شوند. بر اثر آن برخورد خشونتباری با پولیس صورت گرفت که با شمار زیادی علیه مظاهره ضد نازی ها اقدام می کرد. از دیدگاه حکومت محلی، ایجاد ممانعت به حالت نشسته در برابر مظاهراتی که از جانب مقامات قبول شده است، یک عمل قابل مجازات شمرده می شد.

سیاستمداران و مقامات در ایالت زاکسن، از آن زمان به بعد این اتهامات را ترک گفته اند که مخالفان نازی ها را مجرم بخوانند. شتیفن کرامر، دبیرکل شورای مرکزی یهودیان آلمان از "تغییر وضعیت قانونی" و "شناختن جایگاه افراد" سخن به میان آورده است. او مصرانه از ایجاد ممانعت به حالت نشسته در برابر راهپیمایی عزادارانه نازی ها حمایت می نماید. همچنان ایمان مازییک، رییس شورای مرکزی مسلمان ها نیز مطابق به گزارش اتحاد "دریسدن فارغ از نازی ها" از این نوع اعتراض حمایت می کند.

سه نماینده ترک تبار پارلمان جمهوری فدرال آلمان، یک فراخوان مشترک اعتراضی انتشار داده اند. سویم داگدیلان از حزب چپ های آلمان، ایدن اوزوگوز از حزب سوسیال دموکرات و ممت کلیچ از حزب سبزهای این کشور، امیدوار اند که به ویژه مهاجران مقیم آلمان در این نمایش اعتراضی حضور چشمگیری داشته باشند. تا حال به تناسب تظاهرکنندگان دیگر، شمار مهاجرانی که در این اعتراضات شرکت می کرده اند کم بوده است.

ممت قلیچ، نماینده حزب سبزها در مورد علت این امر می گوید: «آنها فکر می کنند که بیشتر یک وسیله در سیاست اند تا این که فاعل سیاست باشند. ما به این نظریم که این حالت باید تغییر بخورد. مهاجران نیز باید در همچو تظاهراتی شرکت کنند تا روشن شود که ما با جامعه و قانون اساسی مان همبستگی داریم».

برای اعتراض علیه دست راستی های افراطی در آلمان اسقف های پروتستانت و کاتولیک مشترکاً فراخوان داده اند. در این اعلامیهء مشترک آمده است که با توجه به قتل های زنجیره ای که در ماه نوامبر آشکار گردید و توسط سلول تروریستی موسوم "نازی های زیرزمینی" به راه افتاده بود، «امسال به صورت خاص اهمیت دارد که شمار زیاد انسان ها، از خارج مرزهای این شهر با حضور چشمگیر شان علیه ترور دست راستی ها و اقدامات انسان ستیزانهء آنها موضعگیری کنند». اما همه اعضای دو جماعت مذهبی مسیحی متذکره، طرفدار ایجاد ممانعت به حالت نشسته در برابر راهپیمایی نازی ها در دریسدن نمی باشند.

نماینده حزب سبزهای آلمان که خود یک حقوقدان است، این شکل اعتراض را منطبق با قانون دانسته، می گوید: «یک تظاهرات صلح آمیز می تواند در نتیجه نهایی خود به یک ممانعت منجر شود. مادامی که چندین هزار انسان علیه نیونازی ها راه پیمایی می کنند، در آن صورت برای نازی ها جایی باقی نمی ماند تا راه پیمایی کنند. و بنابراین من می توانم به مردم مشورت بدهم که به طور صلح آمیز تظاهرات کنند. این باید در حدی بزرگ باشد که دیگر جایی برای نازی ها باقی نماند».

پنج روز پس از این اعتراض، که در سالروز بمباران دریسدن صورت می گیرد، به تاریخ هژدهم ماه فبروری، همایشی متشکل از سیاسیون، اتحادیه های کارگری و کلیساها فراخوان دیگری را ترتیب داده است. شرکت کنندگان با شعار «دریسدن با شهامت، احترام و تحمل موضع اش را بیان می کند» ، می خواهند مواضع شان را در برابر نیونازی ها بیان دارند. هنوز معلوم نیست که آیا در این میان سر و کله نیونازی ها پیدا خواهد شد یا نه. دست راستی های افراطی تظاهراتی را که قبلاً به طور رسمی در دفاتر دولتی ثبت کرده بودند، لغو کرده اند.

کارشناسان امنیتی این عقب نشینی آن ها را علامتی بر انصراف و نفاق در صفوف آن ها خوانده اند. به این دلیل که پس از شایع شدن دست داشتن نیونازی ها در قتل های زنجیره یی، آنها در موقف تدافعی قرار گرفته اند. همچنان حزب ملی آلمان (ان پی دی) که یک حزب افراطی دست راستی است، در دو شورای ایالتی این کشور نمایندگانی دارد. در حال حاضر موضوع ممنوع شدن این حزب با جدیت مورد بحث قرار دارد.

مارسل فورستن هاو/ رسول رحیم

ویراستار: عارف فرهمند

مطالب مرتبط

آگهی