اتحادیه اروپا می خواهد مهاجران را در افریقا نگه دارد | آلمان و جهان | DW | 12.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اتحادیه اروپا می خواهد مهاجران را در افریقا نگه دارد

اتحادیه اروپا می خواهد با کمک های میلیارد یورویی، همکاری کشورهای افریقایی را در مسأله مهاجران جلب کند. هدف آنست که مهاجران را از طریق حمایت و اقدامات بازدارنده در کشورهای خود شان نگهدارد.

انگلا مرکل صدراعظم آلمان فدرال در آغاز مذاکرات در مالتا گفت:« برنامه عمل ما باید با مهاجرت غیر قانونی مبارزه کند». مرکل افزود که باید راه ها برای استخدام قانونی در اروپا بازگردند. علاوه براین او از کشور های افریقایی تقاضا نمود که با شهروندان شان چنان رفتار نمایند که جوانان فرصت آن را بیابند که بخواهند در کشورهای خود شان باقی بمانند. صدراعظم آلمان فدرال تاکید نمود که اتحادیه اروپا می خواهد که قاچاقبران انسان را متوقف گرداند و یک « رابطه رفیقانه» با افریقا داشته باشد. اما با این وعده کمک های بیشتر،تقاضاهایی نیز همراه است. ژان اسلبورن وزیر خارجه لوکسمبورگ تاکید نمود که « با آمدن هر انسانی که می خواهد وطنی برایش فراهم شود»، اروپا با بار بیش از حد مواجه شده است.

کمک در بدل همکاری

به عین ترتیب مارتین شولتس رئیس پارلمان اروپایی اظهار نظر کرده است. او گفته است که « ما باید عوامل فرار را به سرعت شناسایی کنیم که و به طور موثر با آن مبارزه نماییم و کمک های انکشافی را وابسته به همکاری گردانیم». او در این ارتباط قبلاً هشدار داده بود که نباید از آن دیکتاتوری ها حمایت اقتصادی کرد که مردمان خودش را مورد سرکوب قرار می دهد وشهروندانش را به فرا وا می دارد. او خاطر نشان نمود که کمک های مالی باید با «دموکراسی و دولت قانونمدار» پیوند یابد. به این ترتیب رئیس پارلمان اروپایی به یک منازعه اساسی سیاسی در این مذاکرات سران اشارت نمود. در این همایش علاوه بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نمایندگان 35 کشور افریقایی شرکت دارند که در ضمن سایرین، شرکت کنندگان توافقات موجودی نیز حضور دارند که به اصطلاح پروسه رباط و خرطوم خوانده می شود.

به این ترتیب اتحادیه اروپا یک اقدام دیگر را روی دست گرفته است تا کشورهای افریقایی را به همکاری در جهت مانع شدن از آمدن مهاجران به اروپا برانگیزد. در عین زمان قرار است در مالتا پنجمین برنامه عمل با این هدف تصویب شود. فرق این توافقات از پروژه های قبلی در آنست که به اقدامات کوتاه مدت و مشخص مجال بیشتر می دهد. کمیسیون اتحادیه اروپا 1.8 میلیارد یورو را برای این منظور اختصاص داده است و قرار است کشورهای عضو برابر به عین مبلغ پول را برای « صندوق مالی کمک به افریقا» فراهم سازند. اما مبلغی که آن ها تاکنون تهیه کرده اند، کمتر از 50 میلیون یورو می باشد.

ممانعت از آمدن مهاجران به اروپا

اصول اساسی از این قرار است که « بیشتر در برابر بیشتر». یعنی هرقدر بیشتر کشورهای افریقایی در مسیر عبور مهاجران و همچنان در کشورهای مبدأ شان اقدامات انجام دهند که تا راه قاچاق انسان ها را مسدود سازند، مرزها را امن گردانند و شهروندان را از مهاجرت بازدارند، همانقدر بیشتر اتحادیه اروپا برای پروژه های انکشافی در جهت ایجاد کار و مشغله پول می پردازد. این فیصله خود را روی پنج بخش متمرکز می سازد که عبارت اند از: شناسایی و مبارزه علیه عوامل فرار و مهاجرت، امکانات مهاجرت قانونی، مبارزه علیه مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان و همچنان توافقات با شمار بزرگ کشورهای افریقایی در مورد پذیرش دوباره مهاجران.

همچنان در دستور کار، مبارزه علیه بیکاری جوانان نیز وجود دارد. برنامه های کار آموزی جدید و حمایت ازجانب کشورهای اروپایی باید کمک کند تا مهاجرت به دلیل فقر کاهش یابد. در آن جاهایی که قاچاق انسان به یک منبع درآمد عمده تبدیل شده است، ایجاب یک شاخه اقتصادی بدیل را می نماید. کشورهای افریقایی به سهم خود خواهان تعهدی برای کاهش انتقال هزینه انتقال پول کارگران مهاجر در اروپا به افریقا می باشند. این مبلغ دوچند بیشتر از مجموع کمک های انکشافی می باشد. این هزینه تاکنون 5 در صد می باشد. هدف آنست که به کمتر از 3 درصد کاهش داده شود.

امنیت سرحدات و عودت دادن

اتحادیه اروپا می خواهد تا پایان سال آینده مراکز کار آموزی برای ماموران سرحدی و پولیس ها، برمبنای قواعد واحدی در کشورهای افریقایی ایجاد کند. یکی از اهداف عمده اروپاییان، موافقتنامه جدید برای عودت دادن پناهجویان رد شده و مهاجران برای کار به کشورهای شان می باشد. آن ها خواهان همکاری عملی در تهیه اسناد سفر و تسریع اجراآت اداری جهت درخواست شان برای عودت به کشورهای اصلی شان می باشند. همچنان اتحادیه اروپا می خواهد با کمک مالی به کسانی که می خواهند دوباره به کشورهای شان برگردند، انگیزه بدهد.

Archivbild Flüchtlingsboot im Mittelmeer

دریای مدیترانه مسیر عبور پناهجویان از افریقا

در این نقطه بازهم یک منازعه اساسی در این مذاکرات قابل تشخیص است. یعنی جانب افریقایی خواهان امکانات بیشتر برای مهاجرت قانونی به اروپا می باشد. برای این منظور از جانب اروپایی ها آمادگی کمتری وجود دارد. آن ها پیوسته می خواهند که کشورهای افریقایی در عودت مهاجران به کشورهای شان کمک کنند. اینکه در اینجا چگونه مصالحه و سازشی به وجود خواهد آمد، تا هنوز معلوم نیست.

انتقاد سازمان های غیر دولتی

اودیله فی، از "مید" که یک شبکه برای مهاجران و جامعه مدنی در افریقا می باشد، می گوید:« کمک های انکشافی نباید به قسم ابزاری مورد استفاده قرار گیرد که مانع آمدن مهاجران به اروپا گردد». سازمان وی خواهان طرق محفوظ برای مهاجرت به اتحادیه اروپا و حفاظت بهتر از مهاجران در کشورهای عبوری می باشد. انتقاد عفو بین الملل نیز مهم است: سازمان نامبرده براین نظر است که اتحادیه اروپا بیشتر به آن می پردازد که انسان ها را بیرون از این اتحادیه نگهدارد و دروازه را ببندد. علاوه براین این اتحادیه نباید مهاجران را به کشورهای ترانزیتی و یا کشور سوم واپس بفرستد و باید امکانات مطمئنی را برای آمدن به اروپا به وجود آورد.

سازمان های امدادی مانند اکسفام نیز به تنگناهایی اشارت می کنند که ناشی از همکاری با دیکتاتوری هاست. در مورد اریتریا، حکومت این کشور کمک های غذایی را رد می کند، اما هرگاه به آن حکومت پول داده شود، کنترولی برآن وجود ندارد و معلوم نیست که این پول در چه راهی به مصرف می رسد. قاعدتاً این برای مردم مصرف نمی شود. در این مورد اتفاق نظر وجود دارد که اتحادیه اروپا به خاطر حفظ حقوق بشر شهرت دارد. این اتحادیه در صورت توافقات مبنی بر مجبوریت ها که مانع آمدن مهاجران به هرقیمتی گردد، حیثیت خود را به بازی می گیرد.

"

DW.COM