اتحادیه اروپا می خواهد آژانس حفاظت از مرزها را تقویت کند | آلمان و جهان | DW | 09.07.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اتحادیه اروپا می خواهد آژانس حفاظت از مرزها را تقویت کند

اتحادیه اروپا می خواهد جهت حفاظت مرزها در برابر مهاجران غیر قانونی، "فرانتکس"، یا آژانس اروپایی حفاظت مرزها را توسعه دهد. اما در راه عملی شدن این طرح، کمبود پولی وجود دارد. بودجه امسال این سازمان 86 میلیون یورو است.

پولیسهای فرانتکس در مرز یونان با ترکیه

پولیسهای فرانتکس در مرز یونان با ترکیه

گیل آریاس فرناندیز، معاون مدیر "فرانتکس"، یا آژانس اروپایی حفاظت مرزها، در این مورد چندان احساس خوشی نمی کند. چون طرح توسعه "فرانتکس" تا هنوز تصویب نشده است وباید پارلمان و شورای وزرای اتحادیه اروپا به این طرح موافقت کنند و این امر به زمان نیاز دارد.

در صورت موافقت، باید "فرانتکس" نیز در آغاز سال بعدی در این مورد غور کند که توانایی ها و صلاحیت ها چگونه در عمل پیاده شوند. فرناندیز می گوید: "در نظر گرفته شده که "فرانتکس" در آینده شماری از وسایل و تجهیزاتی به دست آورد و سهمیه مشخصی از پرسونل مربوط به حفاظت مرز ها در اختیار ما قرار گیرد. به این وسیله ما در موقعیتی قرار خواهیم داشت تا به سرعت آماده عمل شویم و ما باید از دولت های عضو ناتو خواهش کنیم که مامورین برای حفاظت مرزها، هلیکوپترها و کشتی های گزمه در اختیار ما قرار دهند تا ما بتوانیم فعالیت های مان را در همان محل آغاز کنیم."

اما حالا جهت توسعه و تقویت "فرانتکس"، آژانس اروپایی حفاظت مرزها مشکل پولی وجود دارد. بودجه امسال این سازمان 86 میلیون یورو است و ظاهرا امیدی به افزایش بودجه وجود ندارد.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا به حفاظت مرزهای شان در برابر مهاجرین غیرقانونی اهمیت زیادی قایل هستند. اما آنها همزمان بر این باور هستند که از ورود مهاجرین غیرقانونی به اتحادیه اروپا نمی توان همانند دنمارک با کنترول مرزها جلوگیری کرد.

دونالد توسک، نخست وزیر پولند که همزمان ریاست شورای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، با نمونه دنمارک موافق نیست و آن را راه حلی نادرست می داند.

فرانتکس با نظر توسک موافق است. اما یگانه مشکل در این رابطه این است که تا زمان در نظر گرفته شده برای توسعه توانایی ها و صلاحیت های آژانس اروپایی حفاظت مرز ها، یک کشور دیگر ریاست شورای اتحادیه اروپا را به عهده خواهد گرفت و این همان کشور دنمارک است. کشوری که آژانس اروپایی حفاظت مرز ها نمی تواند متکی به آن باشد.

هنریک یارژیک/ حسین مبلغ

ویراستار: مهرنوش انتظاری

DW.COM

آگهی