اتحادیه اروپا به پروژه کندز خان آباد کمک می کند | افغانستان | DW | 22.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

اتحادیه اروپا به پروژه کندز خان آباد کمک می کند

اتحادیه اروپا درنظردارد تا کاراحیای پروژه کندز خان آباد را با هزینه دوازده ملیون یورو اغاز کند.

با اکمال این پروژه 35000 هکتار زمین قابل بهره برداری می شود

با اکمال این پروژه 35000 هکتار زمین قابل بهره برداری می شود

کارتکمیل پروژه مذکور که مدت هجده ماه را دربرخواهد گرفت، به چهارشرکت ساختمانی محول شده که یکی ازآن ،شرکت ساختمانی ایرانی بنام گوهررود وسه شرکت دیگر بنامهای کابل بهسود،افغان یو اس وام البلاد از شرکتهای داخلی افغانی میباشند.

رییس آبیاری ولایت کندز انجنیر خلیل الله امینی اهمیت اقفصادی این پروژه را برجسته میخواند.

پروژه کندز خان اباد از قدیمی ترین پروژه هاییست که سرچشمه آن ازآب مشترک دو دریای بنگی وتالقان ازاغازین قسمت سرحد ولسوالی خان اباد ولایت کندز،به ولسوالی بنگی ولایت تخار شروع گردیده که نه تنها بواسطه آن تمام حصص ولسوالی خان اباد که دارای حاصلخیزترین زمینهای زراعتی دوفصله میباشد،آبیاری میگردد بلکه بوسیله تقسیم درکانالهای مختلف ،تمام زمینهای زراعتی مرکز کندز که یک ساحه وسیع را دربر میگیرد،نیز ابیاری میشود.

با اکمال پروژه برق قندوزخان آباد ، ولایت قندوز از وارد کردن برق ازتاجیکستان بی نیاز می گردد

با اکمال پروژه برق قندوزخان آباد ، ولایت قندوز از وارد کردن برق ازتاجیکستان بی نیاز می گردد

به قول رییس آبیاری کندز، پروژه آبیاری کندز خان اباد از با اهمیت ترین پروژه هاییسست که در سطح کشور مورد توجه قرارداشته و مطالعه برای احیای ان از زمان محمد ظاهر شاه سابق افغانستان در سال 1345 خورشیدی توسط یک شرکت فرانسوی بنام سگریا، اغازشده وبعدا بواسطه یک کمپنی امریکایی مورد مطالعه قرار گرفت. تااینکه در سال 1352 هجری خورشیدی وزارت آب وبرق وقت ،با یک کمپنی هندی بنام وابکوس به موافقه رسید وکار عملی ان در سال 1353 خورشیدی توسط شرکت ساختمانی هلمند اغاز وتاسال 1358 قسما جریان داشت که به اثر شرایط ناگوار امنیتی کار ان نیمه تمام باقیماند.

آقای امینی میگوید که کار پروژه مذکور درآن زمان توسط بانک جهانی تمویل می شد .

پروژه ابیاری کندز خان اباد اصلا شامل دو کانال عمومی بنام کانالهای راست وچپ بوده که کانال راست ان به طول هشت کیلو مترالی ساحه جنت باغ ولسوالی خان اباد وکانال چپ به طول هجده کیلومتر تا اخرین قسمت بوین این ولسوالی ادامه مییابد وازانها حدود 13 کانال دیگر جدا شده اند که جمعا حدود 35 هزارهکتارزمین از ان ابیاری میگردد.

اتحادیه اروپا برای تکمیل این پروژه 12 ملیون یورو می پردازد

اتحادیه اروپا برای تکمیل این پروژه 12 ملیون یورو می پردازد

رییس آبیاری کندز میگوید که یکی ازخصوصیات برجسته پروژه کندز خان آباد اینست که درساحه آن زمینه احیای بند برق خان آباد وجود دارد که قرار معلوم پرچابه های این بند قبلا درزمان حکومت محمد داود ساخته شده وصرفا کارنصب توربین های ان درقسمت قرغز یا زیر توپخانه خان اباد باید درنظر گرفته شود.

گفته میشود که هرگاه پروژه این بند برق احیا شود، با درنظرداشت ظرفیت آب در دریای تالقان قابلیت تولید ده الی پانزده میگا وات برق را دارد که آنگاه نه تنها ولایت کندز بلکه ولایات همجوار نظیر ولایات بغلان وتخار نیز از روشنایی برق مستفید خواهند شد وبدین ترتیب ولایت کندز دیگر نیازی به خریداری برق از جمهوری تاجکستان نخواهد داشت.

مطالب مرتبط