اتحاديه اروپا وايالات متحده امريکا به عباس مستقيماً کمک مي کنند | آلمان و جهان | DW | 19.06.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اتحاديه اروپا وايالات متحده امريکا به عباس مستقيماً کمک مي کنند

درآستانه منزوي شدن حماس درمحدوده نوارغزه ، محمود عباس رئيس جمهورفلسطينيان موفق گرديد تا به توقيف فلج سازنده کمکهاي غرب به فلسطينيان پايان بدهد، اما بيم آن مي رود که درنوارغزه وضع مردم بنابرنرسيدن کمکها بحراني گردد.

سلام فیاض مدعی است که می کوشد تا انشقاق عمیق بین فلسطینیان را ازمیان بردارد

سلام فیاض مدعی است که می کوشد تا انشقاق عمیق بین فلسطینیان را ازمیان بردارد

پس ازآنکه سازمان اسلامگراي حماس بعد ازيک جنگ خونين چندين روزه درنوارغزه کنترول آنجا را دردست گرفت ؛ ايالات متحده امريکا واتحاديه اروپا به رسم حمايت ازعباس به روزدوشنبه کمکهاي مستقيم شان را به حکومت اضطراري اعلام نمودند.

کوندوليزا رايس وزيرخارجه ايالات متحده امريکا دررابطه با وضع خراب مردم غزه ازنگاه کمکهاي انساني گفته است : " ما نمي گذاريم که 1.5 فلسطيني دردست سازمانهاي هراس افگن باشند."

رايس گفته است همان طوري که اتحاديه اروپا بزرگترين کمک دهنده به فلسطينيان روابط خود را با حکومت جديد فلسطين نورمال ساخت وارسال کمکهايش را ازسرگرفت ، ايالات متحده امريکا نيز تحريم 15 ماهه کمکهاي مستقيم به حکومت فلسطين را پايان داد .

اين تصميم ايالات متحده امريکا هنگامي اتخاذ گرديد که کابينه اضطراري دوازده عضوي فلسطين سوگند وفاداري ياد نمود وسازمان حماس ازحکومت بيرون کشيده شد.

درحالي که پايگاه سازمان فتح منسوب به محمود عباس درساحل غربي اردن مي باشد، حماس کنترول نوارغزه را دارد که يک قلمرو کم عرض بوده وازتمام جهان توسط اسرائيل جدا شده است. مردم اين منطقه وابسته به کمکهايي مي باشند که ازخارج مي آيند.

اداره خود مختارفلسطين تاکيد مي ورزد که ازلحاظ " اداري واخلاقي " هم ساحل غربي وهم نوارغزه را کنترول مي کند، لاکن به وجود آمدن دوقلمرو عليحده قدرت اميد به تشکيل يک دولت مستقل درآينده را کاهش داده است.

درماه جنوري سال 2006 هنگامي که سازمان فتح دربرابرسازمان حماس درانتخابات پارلماني فلسطين بازنده شد، اتحاديه اروپا به طورقسمي رابطه سياسي وکمکهاي مستقيمش را با حکومت فلسطين قطع نمود. ايالات متحده امريکا نيز همه کمکهاي مستقمش را به فلسطينيان براي آن که درجيب سازمان حماس نرود متوقف ساخت .اين امرموجب آن گرديد تا اقتصاد خراب فلسطين به صورت عام ونوارغزه که نظربه ساحه کوچکش يکي ازپرجمعيت ترين نقاط جهان به شمارمي رود و 80% مردم به کمکهاي خارجي وابسته اند، به طورخاص به وخامت بگرايد.

چندين صد نفرفلسطيني ازدست اين شرايط طاقت فرسا نزديک به معبرمرزي با اسرائيل در ارض اردوگاهي ساخته اند . آنها ازترس مجازات ناشي ازکمبود مواد اوليه به اينجا پناه آورده اند.

سلام فياض نخست وزيرکه به روزدوشنبه کارش را آغازنموده است مدعي است که مي کوشد تا اين انشقاق عميق ميان فلسطينيان را ازبين ببرد. رياض المالکي وزيراطلاعات وي مي گويد:

" ما مي خواهيم اين وضع غيرطبيعي را علاج کنيم وبدان پايان بدهيم . ما مي خواهيم ببينيم چه اقدامات تدريجي اي مي تواند به چنين هدفي درنوارغزه نايل گردد."

اما درنوارغزه حماس اقتدارش را تحکيم مي بخشد. مليشه هاي اين سازمان درجاهايي که سرکها مسدود ساخته شده اند، عبورومرورعراده جات را تنظيم مي کنند وبه دکانداران دستورداده اند که قيمتها را بلند نبرند. حماس کابينه جديد درساحل غربي به رسميت نشناخته، "غيرمشروع خوانده " وآن را دست نشانده اسرائيل وايالات متحده امريکا مي داند وتلاش مي ورزد دوباره به قدرت برسد.

آگهی