اتحاديه اروپا موضع ملايمي دربرابر بحران قفقاز اتخاذ کرد | آلمان و جهان | DW | 02.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اتحاديه اروپا موضع ملايمي دربرابر بحران قفقاز اتخاذ کرد

اتحاديه اروپا مي خواهد سياست جديد و ملايمي را در قبال بحران گرجستان اتخاذ کند در دوشنبه آينده نيکولا سرکوزي ، خوزه مانويل باروزو، رييس کميسيون و خاوير سولانا رييس ديپلوماتيک اتحاديه اروپا به مسکو سفر مي نمايند.

چندتن ازرهبران اتحادیه اروپا مشترکاً به روسیه سفرمی کنند

چندتن ازرهبران اتحادیه اروپا مشترکاً به روسیه سفرمی کنند

اما تا زماني که سربازان روسي در گرجستان مي مانند، اتحاديه اروپا تمام مذاکرات خود را در بارۀ همکاري ها و قرارداد هاي مشترک به تعويق مي اندازد. نيکولا سارکوزي گفت:"اتحاديه اروپا آروزي يک مشارکت واقعي با روسيه را دارد، اما براي به وجود آوردن چنين مشارکتي، وجود دو جانب ضروري است: اتحاديه اروپا وضعيت و چگونگي اين بحران را در روابط با روسيه بازهم مورد بررسي قرار خواهد داد."

به تعويق انداختن اين مذاکرات نيز يگانه وسيلۀ فشار بر روسيه است که اتحاديه اروپا در حال حاضر به کار مي برد. در غير آن، هدف اين نشست سران کشور هاي اتحاديه اروپا، تخفيف بحران درروابط ميان آنها و روسيه بوده است. هنس-گيرت پوترينگ رييس پارلمان اروپا نيز مانند ساير سران دولتي اتحاديه اروپا، گرجستان را نيز در بالا گرفتن اين بحران مقصر مي داند. او مي گويد:"اوج گيري بحران در گرجستان، بعد از در هم ريختن روسيه شوروي به اين سو، يکي از تهديدات بي مانند را براي امنيت قارۀ اروپا تشکيل مي دهد. اگر چه مي توان گفت که رييس جمهور گرجستان با عمليات نظامي خود در قبال تسخينوالي، شهر اوسيتاي جنوبي، اشتباه سنگيني را مرتکب شده است، اما عملکرد روسيه نيز هرگز قابل توجيه نيست."

با آنکه کسانی مانند لخ کژنسکی رئیس جمهور پولند خواهان تعزیرات علیه روسیه بودند، کنفرانس بروسل موضع نرمی اتخاذ کرد

با آنکه کسانی مانند لخ کژنسکی رئیس جمهور پولند خواهان تعزیرات علیه روسیه بودند، کنفرانس بروسل موضع نرمی اتخاذ کرد

به هر حال براي روسيه دليلي وجود ندارد که از پيامد هاي جدي ناشي از عملکرد هاي خود هراسي داشته باشد. خاوير سولانا رييس دپلوماتيک اتحاديه اروپا نيز با احتياط اظهار داشت: "آنچه که در رابطه با گرجستان بسيار مهم است، حمايت سياسي، حمايت اقتصادي از آن کشور و حضور در آنجا است."

منظور از حمايت اقتصادي بازسازي است و مقصد از حضور در آنجا، تعداد 100 تن از ناظران غير نظامي اتحاديه اروپا در آنجا است که بايد مراعات آتش بس را ميان گرجستان و روسيه مورد بررسي قرار دهند.

واکنش مثبت روسيه در قبال اين سياست ملايم اتحاديه اروپا اين بود که به استقرار سربازان و پليس بين المللي در يک منطقۀ حايل ابخاز و اوسيتاي جنوبي اظهار موافقت کرد. سخنگوي وزارت خارجۀ روسيه ديروز دوشنبه در مسکو گفت که اين واحد مي تواند با يک ماموريت از جانب سازمان امنيت همکاري مشترک اروپا مجهز گردد و با "حمايت درحد امکان وسيع" اتحاديه اروپا اعزام گردد.

آگهی